• Пошук по сайту
 • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади генерального директора КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»

eye

212

Оголошення

img

Новоград-Волинська міська рада відповідно до пункту 12 Постанови Кабінету  Міністрів України від 27.12.2017р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на підставі рішення Новоград-Волинської міської ради від 06.06.2019 №734
«Про Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу, підприємства охорони здоров´я Новоград-Волинської міської ради», розпоряджень міського голови Новоград-Волинської міської ради від 21.10.2020 № 215(о) «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора  комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об
єднання» та від 28.10.2020 № 223 (о) «Про формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання», оголошує конкурс на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання».

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 11700, м. Новоград-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 13.

Основні напрями діяльності: Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» здійснює свою діяльність на підставі Статуту Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання».

Згідно Статуту:

 • Своєчасне надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади та Новоград-Волинського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
 • Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно- правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я.
 • Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах.
 • Організація взаємодії з іншими закладами, підприємствами, організаціями охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Структура Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання».

1.Апарат управління:

- адміністрація;

- відділ кадрів;

- бухгалтерія;

- планово-економічний відділ.

2. Господарський відділ.

3. Загально-лікарняне відділення.

4. Інформаційно-аналітичний відділ

5. Параклінічні відділення:

- клініко-діагностична лабораторія;

- рентгенологічне відділення.

6. Стаціонарні відділення:

- приймальне відділення;

- терапевтичне відділення;

- кардіологічне відділення;

- офтальмологічне відділення (з 15 отоларингологічними ліжками);

- неврологічне відділення;

- інфекційне відділення для дорослих;

- травматологічне відділення;

- хірургічне відділення;

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

- інфекційне відділення для дітей;

- дитяче відділення;

- відділення інтенсивної терапії для новонароджених;

- гінекологічне відділення;

- пологове відділення.

7. Поліклініка консультативно-діагностичної допомоги:

- профілактичне відділення;

- діагностичне відділення;

- психоневрологічне відділення;

- шкірно-венерологічне відділення;

- протитуберкульозне відділення;

- наркологічне відділення;

- вузькі фахівці дитячого та дорослого населення;

- відділення відновного лікування;

- хірургічне відділення;

- відділення відновного лікування (11700, м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 91, Житомирської області).

Затверджено фінансовий план на 2020 рік  для забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»  у  сумі: 150 806, 0 тис. грн.

Строк подання документів: до 17:00 год. 11.11.2020р.

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд. 16, каб. 38.

За довідками звертатись:  м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд. 16, каб. 38, телефон (04141) 3-53-61, е-mail: zagviddil-nv@ukr.net.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання», подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання» такі документи:

 • копію паспорта громадянина України, що засвідчується особистим підписом;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»;
 • копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формах;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання»:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

 - проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

 - підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо);

 - наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

 - стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Бажано:

- наявність спеціалізації з «Організації і управління охороною здоров’я»;

- стаж роботи на керівних посадах - не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання».

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання»;

- заходи з виконання завдань Комунального некомерційного підприємства «Новоград – Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання»;

 - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання».

Умови оплати праці генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання»,  із зазначенням істотних умов контракту:

посадовий оклад генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград – Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання» відповідно до умов контракту. Підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога визначаються відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 1209/11489, «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та інших нормативних актів з питань оплати праці.

Дата, час  та місце проведення конкурсу

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне обєднання» відбудеться 12 листопада о 14:00 год. за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, буд. 16.

 

Новоград-Волинська міська рада

Назад до розділу

Опитування

Без назви

Триває до 10/11/2020

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію