• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Звіт керуючого справами виконавчого комітету міської ради Ружицького Д.А. під час засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання

eye

173

Звіти керуючого

img

До кола моїх обов’язків згідно розпорядження міського голови про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, заступником міського голови-начальником фінансового управління міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради належить:

організаційне, матеріально-технічне, інше забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету міської ради та міської ради;

підготовка засідань виконавчого комітету міської ради на його розгляд;

стан діловодства, оформлення документів, ділових паперів, розгляд звернень громадян у виконавчих органах міської ради;

планування і координація роботи апарату виконавчих органів міської ради з питань контролю за станом виконання рішень виконавчого комітету міської ради, обласної ради, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації,  рішень обласної ради, законодавчих, інших нормативних актів органів державного управління вищого рівня;

сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України, інших правоохоронних органів;

координація роботи з кадрами у виконавчих органах міської ради;

здійснення контролю за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату виконкому;

дотримання вимог Законів України „Про запобігання  корупції“, „Про захист персональних даних“  у  виконавчих  органах міської ради.

Координую та контролюю діяльність:

      1. Юридичного відділу міської ради;

      2. Відділу загальної роботи та з питань контролю міської ради;

      3. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю;

      4. Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради;

      5. Організаційного відділу міської ради;

      6. Архівного відділу міської ради;

      7. Відділу організації прийому громадян.

      8. Служби господарського забезпечення міської ради.

      9. Комунального підприємства „Новоград-Волинський міжвідомчий архів документів по особовому складу“.

      10. Служби охорони громадського порядку.

Очолюю та організовую роботу 4 колегіальних органів:

1. Спостережної комісії (рішення  виконавчого комітету  міської ради     від   08.12.10 № 61);

2. Адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради (рішення    виконавчого  комітету  міської ради від 23.12.15 № 37 зі змінами від 27.01.16  № 55);

3. Міського координаційного комітету по боротьбі з злочинністю та з питань її профілактики;

4. Координаційно-методичної ради з питань правової освіти.
 

Планування роботи та контроль за виконанням
 

Відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради, на підставі пропозицій виконавчих органів міської ради   формуються  квартальні плани роботи виконавчого комітету міської ради (у 2016 році розглянуто та затверджено 4 рішення) та тижневі плани роботи виконавчих органів міської ради.

За звітний період організовано і проведено 19 засідань виконавчого комітету міської ради та  зареєстровано 259 рішень виконавчого комітету міської ради; зареєстровано 304 розпорядження міського голови з основної діяльності.

За аналогічний період минулого року проведено 19 засідань виконавчого комітету міської ради та  зареєстровано 239 рішень виконавчого комітету міської ради; зареєстровано 213 розпоряджень міського голови з основної діяльності.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечено опублікування на офіційному сайті міської ради проектів рішень виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови, що не містять інформації з обмеженим доступом, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, публікуються на офіційному сайті міської ради.

Забезпечено своєчасне доведення необхідної інформації до членів виконавчого комітету шляхом надсилання повідомлень та проектів рішень виконавчого комітету електронною поштою.

Виконавчий комітет міської ради спрямовує свою діяльність на посилення виконавчої дисципліни і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів та посадових осіб за виконанням Законів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації і голови обласної ради, власних рішень і розпоряджень на усунення випадків неякісного та несвоєчасного виконання документів. Ведеться контроль за виконанням документів.
 

Документообіг міської ради
 

На адресу Новоград-Волинської міської ради надійшло за звітний період службових документів 5620, зареєстровано вихідної 3093, разом документообіг становить 8713.

У порівнянні з 2015 роком документообіг збільшився на 28%.

З метою забезпечення ефективної організації документообігу у виконавчих органах міської ради, 17 листопада 2015 року передано з Центру надання адміністративних послуг міської ради у відділ загальної роботи та з питань контролю міської ради функцію організації  роботи з документами у виконавчих органах міської ради, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

У лютому 2016 року у структуру відділу, який складався з 1 посадової особи – начальника відділу, рішенням міської ради введено 2 посади головних спеціалістів на виконання переданих функцій.

З метою ефективного управління у виконавчих органах міської ради, оперативного вирішення завдань та створення документів, контролю за їх виконанням, оперативним їх пошуком і використанням планується з 2017 року введення електронного документообігу, що дозволить суттєво підвищити ефективність роботи, можливість скоротити часові витрати на розв’язання завдань.

Розпорядженням міського голови від 13.05.2016 №117(о) „Про робочу групу по впровадженню ІТ-технологій у місті Новограді-Волинському” створено робочу групу для організації діяльності по впровадженню ІТ-технологій у місті, координації роботи, контролю та забезпеченням ресурсами, для розробки та впровадження архітектури платформи, залучення незалежних спеціалістів та посадових осіб виконавчих органів міської ради, контролю за їх впровадженням.

Важливою складовою гармонійного розвитку суспільства є налагодження постійного зв’язку влади з населенням. Проблематика поінформованості громадян про напрямки та конкретні дії органів місцевого самоврядування зберігає свою актуальність як один з механізмів доступу до влади та контролю за якістю послуг на місцевому рівні. Розвиток форм комунікації місцевою владою є шляхом розширення участі громади в місцевому політичному процесі та сприяє відкритості і підзвітності влади, зростанню рівня довіри з боку населення. З метою доступності та прозорості роботи міської влади запроваджено прямі трансляції пленарних засідань міської ради та її виконавчого комітету, робота виконавчих органів міської ради широко висвітлюється у місцевих засобах масової інформації та соціальних мережах.

Одним із кроків до створення відкритості й прозорості влади є виконання посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”. Так, забезпечувалося здійснення щоквартального моніторингу надходження до міської ради запитів на інформацію, їх розгляду, надання відповідей та дотримання строків розгляду. За звітній період до міської ради надійшло 87 інформаційних запитів. Узагальнений звіт про кількість запитів, їх виконання щоквартально оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.
 

Надання адміністративних послуг мешканцям  міста
 

Завдяки роботі Центру надання адміністративних послуг міської ради  мешканці міста мають можливість в максимально короткі терміни в межах одного приміщення отримати адміністративні послуги за спрощеною процедурою через адміністраторів. Центром надається 105 видів послуг. Загальна кількість послуг, наданих в Центрі станом на 01.10.2016 становить 12353, з них:

-          адміністраторами Центру надано 8156 послуг;

-          державним реєстратором управління Держгеокадастру – 1588 послуг;

-    державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осі-підприємців здійснено 2600 реєстраційних дій і запитів з Єдиного державного реєстру.

Найбільша кількість адміністративних послуг надана громадянам з паспортних питань – 5665 (46%); з реєстраційних питань – 3801 (30%), земельних та архітектурно-будівельних питань – 3100 (25%).
 

Розгляд звернень громадян
 

Забезпечення реалізації конституційного права громадян міста на звернення, організація розгляду звернень громадян, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів жителів міста є одним із головних завдань міської ради та її виконавчого комітету. Робота зі зверненнями громадян має на меті попередження звернень, у тому числі і до органів влади усіх рівнів. З метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян  у 2016 році було створено відділ організації прийому громадян, який на сьогоднішній день складається з 2 посадових осіб. Протягом року його роботи організовано 52 прийоми громадян міським головою, з них 20 виїзних.Під час їх проведення надійшло 977 звернень, 35 з них повторних.

Більше 200 звернень вирішено позитивно, зокрема щодо земельних, житлово-комунальних та соціальних питань, 61 особу направлено у лікувально-медичні заклади України. Близько 10 осіб працевлаштовано.

За січень-вересень 2016 року: заступникам міського голови прийнято 137 осіб; начальниками відділів та управлінь 65 осіб.

За звітний період зареєстровано 6209 звернень громадян.

Зменшилася кількість звернень громадян до контактного центру Житомирської обласної державної адміністрації, що дало змогу вийти на перше місце в рейтингу серед міст та районних центрів Житомирської області.
 

Кадрове забезпечення
 

Основою кадрового забезпечення є принципи демократичного добору, просування по службі за діловими якостями, постійне навчання посадових осіб місцевого самоврядування, заохочення їх до службової  кар’єри, систематичне оновлення кадрів та здійснення контролю за їх діяльністю.

За 2016 рік проведено 30 засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади Новоград-Волинської міської ради   та призначено 30 осіб, з них: на керівні посади 11 осіб, спеціалістів – 19 осіб. Інформація про вакантні посади та вимоги до кандидатів розміщувалась на сайті Новоград-Волинської міської ради та  в міськрайонній газеті «Лесин край». За звітний період з кадрового резерву переведено на вищі посади 2 особи. Станом на 01.11.2016 у структурі міської ради згідно зі штатними розписами налічується 68 посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування взяли участь та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації 24 посадових осіб місцевого самоврядування. Протягом 2016 року проведено 5 занять з внутрішнього навчання.

На даний час з 1 вересня цього року у Національної академії державного управління при Президентові України навчається стаціонарно заступник міського голови Бондаренко Ю.О., у зв’язку з чим відповідно чинного законодавства звільнена з посади.

Керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» розпорядженням міського голови затверджується кадровий резерв для зайняття посад на просування по службі. Кадровий резерв формується з числа державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування; спеціалістів виробничої, соціально- культурної, кадрової та інших сфер, підприємців; випускників вищих навчальних закладів. Аналізуючи формування кадрового резерву, слід відмітити, що працівники, які до нього зараховані, навчаються шляхом самоосвіти, вивчають Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, які стосуються напрямку роботи структурних підрозділів, про що свідчать індивідуальні плани роботи з кадровим резервом.

Протягом звітного періоду на звернення колективів  підготовлено 293 вітальні адреси, 347 Подяк міського голови та 60 Почесних грамот Новоград-Волинської міської ради.

Робота адміністративної комісії

Адміністративна комісія, як колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті міської ради розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в ч. 1 ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За звітний період проведено  18 засідань адміністративних комісій, розглянуто 286 протоколів про адміністративні правопорушення,  згідно яких стягнено  штрафів  на загальну суму 18775грн.

Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян у дусі неухильного додержання законів, правил співжиття, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень.
 

Архівна справа


З метою захисту законних інтересів та прав громадян забезпечується створення належних умов зберігання та поповнення документів Національного архівного фонду.    На постійне зберігання до архівного відділу міської ради у 2016 році було прийнято 66  справ.

Організовано впорядкування документів 21 установи міста, що формують документи Національного архівного фонду, описано 420 справ документів постійного зберігання та з особового складу.

Протягом звітного періоду проведено:

- каталогізація управлінської документації                                  - 25/110

- затвердження описів на управлінську документацію               -  178                                                                                                                                                                                                    
- виконано запитів соціально-правового характеру:                    -    61

з них з позитивним результатом                                                  -    50                                        

- проведено 1 комплексну перевірку роботи з документами в установах, 2 тематичних та 9 контрольних;

- видано користувачам 300 справ.

Проводяться виставки архівних документів до визначних дат в історії України. У 2016 році проведено 3 таких виставки архівних документів. Документи архіву використовувались для підготовки семінарів, відкритих уроків з історії рідного краю, роботи дослідників, підготовки збірки «Історія міста Новограда-Волинського. Персоналії».

В 1-шому півріччі у в архівному відділі працював історик-дослідник з Німеччини – Коган Леонід Григорович над фондами судів міста та району.

Забезпечено надання методичної і практичної допомоги в  організації роботи архівних підрозділів установ, підприємств, організацій міста, незалежно від форм власності.   З усіма установами  основного фонду  погоджено номенклатури справ, положення про архівні підрозділи, про експертні комісії, інструкції з діловодства.
 

Господарсько-фінансова  діяльність
 

Протягом року проведено поточні ремонти кабінетів,  великої зали Будинку рад. З метою автоматизації проведення пленарних засідань міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради  закуплено та встановлено програмно-технічний  комплекс електронної системи голосування „Віче“.

Назад до розділу

Опитування

Чи маєте Ви намір зробити щеплення (вакцинацію) від коронавірусу COVID-19?

,00%

25,00%

,00%

,00%

75,00%

,00%

Триває до 18/09/2021

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію