• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Звіт керуючого справами виконавчого комітету міської ради Ружицького Д.А.

eye

160

Звіти керуючого

img

Відповідно до функціональних обов’язків, затверджених розпорядженням міського голови від 28.12.2016 №380 (к), відповідаю за:

- організаційне, матеріально-технічне, інше забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету міської ради;

- підготовку засідань виконавчого комітету міської ради, підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету міської ради;

- контроль за організацією доведення рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, документів органів державного управління вищого рівня до виконавців;

- стан діловодства, оформлення документів, ділових паперів, розгляд звернень громадян у виконавчих органах міської ради;

- організаційно-технічне забезпечення роботи міської ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій;

- планування і координацію роботи виконавчих органів міської ради з питань контролю за станом виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, обласної ради, розпоряджень облдержадміністрації, законодавчих, інших нормативних актів органів державного управління вищого рівня;

- роботу обслуговуючого персоналу, підтримання в належному стані службового автотранспорту, ремонт та утримання службових, господарських приміщень адміністративного будинку міської ради;

- сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України, інших правоохоронних органів;

- розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені Законом до  відання органів місцевого самоврядування;

 сприяння розвитку на території міста малого підприємництва на засадах здорової конкуренці;

- сприяння підвищенню ефективності функціонування об’єктів ринкової інфраструктури.

Координую та контролюю діяльність:

      1. юридичного відділу міської ради;

      2. відділу загальної роботи та з питань контролю міської ради;

      3. відділу інформації та зв’язків з громадськістю;

      4. відділу програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради;

      5. організаційного відділу міської ради;

      6. архівного відділу міської ради;

      7. відділу організації прийому громадян.

     8. відділу підприємницької діяльності;

      9. служби господарського забезпечення міської ради;

      10. Комунальної установи «Трудовий архів міста Новограда-Волинського» Новоград-Волинської міської ради;

       11. Служби охорони громадського порядку;

       12. Комунально-торгівельного підприємства «Міський ринок».


Очолюю та організовую роботу  адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради та тендерний комітет виконавчого комітету міської ради.  

Юридична робота

Основним завданням є правове забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів. Протягом звітного періоду юридичним відділом міської ради забезпечено вивчення, підготовку та проведення правової експертизи  проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших документів на відповідність їх Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам, а також розгляд заяв і звернень від громадян щодо порушення їх законних прав та інтересів.  

Юридичним віддом забезпечено представлення інтересів міської ради та її виконавчого комітету в судах різних ланок, інших державних органах.

За звітний період працівниками юридичного відділу приймалась участь у 188 судових засіданнях по справах, стороною у яких була міська рада або її виконавчий комітет. Забезпечено юридичний супровід у роботі конкурсної, адміністративної комісії, комісії з питань захисту прав дітей, тендерного комітету, різних робочих груп з питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

Організаційна робота міської ради та її виконавчого комітету

Протягом звітного періоду відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підготовлено та проведено 9 сесій міської ради (в т.ч. 2 позачергові), 9 пленарних засідань, 18 засідань погоджувальної ради та 65 засідань постійних комісій міської ради з розгляду питань, що вносились на розгляд міської ради. За цей період міською радою прийнято 200 рішень та 5 звернень депутатів міської ради до вищого керівництва країни щодо необхідності вирішення суспільно - важливих проблем місцевого та державного значення.

Також організовано і проведено 17 засідань виконавчого комітету міської ради та зареєстровано 212 рішень виконавчого комітету міської ради, 252 розпорядження міського голови з основної діяльності. 

Планування роботи та контроль за виконанням

Відповідно до Регламенту роботи виконавчих органів та виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради на підставі пропозицій керівників виконавчих органів міської ради сформовано плани роботи виконавчого комітету міської ради (у 2017 році розглянуто і затверджено 3 рішення) та тижневі плани роботи виконавчих органів міської ради, які доводяться до відома всіх працівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, депутатів міської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

На адресу Новоград-Волинської міської ради за 9 місяців поточного року надійшло 3912 службових документів. Всього документообіг станом на 01.10.2017 становить 6069 документів.

Протягом звітного періоду забезпечено розсилку документів відповідно резолюцій та наданих виконавцями списків.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечено оприлюднення на офіційному сайті міської ради проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Рішення міської ради, виконавчого комітету та відповідні розпорядження міського голови, що не містять інформації з обмеженим доступом, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

Забезпечено своєчасне доведення необхідної інформації до членів виконавчого комітету шляхом надсилання повідомлень та проектів рішень виконавчого комітету електронною поштою.

Діяльність спрямовано на посилення виконавчої дисципліни і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів та посадових осіб за виконанням Законів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації і голови обласної ради, власних рішень і розпоряджень на усунення випадків неякісного та несвоєчасного виконання документів та забезпечення контролю за виконанням документів. 

Інформаційна політика та звязки з громадськістю

 

Інформаційна політика проводиться таким чином, аби доступ до неї мали всі жителі міста. Завданням є систематичне забезпечення гласності та  доступності широкому загалу територіальної громади інформації про  діяльність міського голови, секретаря міської ради, першого заступника та заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради.  

Усі  основні заходи за  участю посадових осіб місцевого самоврядування, пленарні засідання міської ради та  засідання виконавчого комітету, прийняті основні рішення, розпорядження міського голови систематично висвітлюються через друковані місцеві ЗМІ. З метою доступності та прозорості роботи міської влади проводяться прямі трансляції пленарних засідань міської ради та засідань  виконавчого комітету, щотижнево на місцевому каналі телебачення виходить інформаційний випуск «Підсумки тижня». Також робота виконавчих органів міської ради широко висвітлюється у соціальних мережах. Інформуванню  населення сприяє «Інформаційний стенд міської ради», де розміщується актуальна інформація, нові прийняті  рішення, розпорядження міського голови, оголошення, що  цікавлять громаду.

Найоперативнішим інформаційним ресурсом є офіційний сайт Новоград-Волинської міської ради, який щоденно наповнюється новинами, розміщуються проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, Програми розвитку відповідних галузей, виконання міського бюджету та ін. З метою вивчення громадської думки новоград-волинців на офіційному сайті міської ради проводяться  опитування.  За допомогою рубрики  «Електронні звернення» мешканці міста мають можливість звернутися з питань розв’язання відповідних проблем, надання пропозицій і рекомендацій на адресу міської  влади. Забезпечено надання відповідей  на  електронну  адресу заявників.

Забезпечено інформаційний супровід усіх загальноміських заходів, культурно-масових акцій.  Протягом звітного періоду забезпечено  публікації у місцевих ЗМІ  привітань від імені міського голови та секретаря міської ради з професійними святами трудових колективів міста та керівників різних рівнів, оформлення Почесних грамот Новоград-Волинської міської ради, Подяк міського голови, Привітальних листів, посвідчень «Почесниий громадянин міста», орденських книжок, дипломів для переможців загальноміських свят та конкурсів та інше.

Згідно чинного законодавства забезпечено сприяння громадським організаціям та політичним партіям у проведенні масових заходів відповідно до    розпоряджень міського голови.  

Програмно-комп'ютерне забезпечення

Основними завданнями є забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи апарату виконавчого комітету міської ради. Основними напрямками є супроводження програмного забезпечення, підтримка працездатності комп'ютерної серверної та клієнтської частини, периферійної та офісної техніки, робота локальної мережі, доступ до інформації у мережі Інтернет, формування стратегії впровадження сучасних інформаційних технологій.

Протягом звітного періоду забезпечено оновлення 4-х клієнтських комп'ютерів, 2-х багатофункціональних пристроїв персонального призначення та багатофункціональних пристроїв для загального призначення, додатково закуплено для стабільної роботи локальної мережі та доступу до глобальної мережі 4 маршрутизатори, 1 мережевий комутатор.

Також забезпечено технічне обслуговування і супровід пленарних засідань міської ради, засідань її виконавчого комітету з використанням програмно-технічного комплексу «Віче», а також конференцій, нарад та інших протокольних і загальноміських заходів 

Розгляд звернень громадян

Протягом звітного періоду організовано 27 прийомів громадян міським головою, з них - 8 виїзних. Під час їх проведення надійшло 336  звернень, в тому числі -10 повторних.

Більше 244 звернень вирішено позитивно, зокрема щодо земельних, житлово-комунальних та соціальних питань, 39 осіб направлено у лікувально-медичні заклади України.  

За звітний період організовано особистий прийом громадян заступниками міського голови (прийнято 231 особу) та начальниками відділів та управлінь (прийнято 74 особи). Також зареєстровано 3795 письмових звернень громадян.

Зменшилася кількість звернень громадян до контактного центру Житомирської обласної державної адміністрації, тому місто Новоград-Волинський серед районів і міст Житомирської області у звітному періоді має найкращі показники.

В 2017 році було запроваджено роботу зі зверненнями громадян за допомогою електронних  карток, що надало можливість оперативно реагувати на звернення громадян. 

Робота адміністративної комісії

Адміністративна комісія, як колегіальний орган, який утворений при виконавчому комітеті міської ради розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в ч. 1 ст. 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За звітний період мною забезпечено проведення 16-ти засідань адміністративної комісії, на яких було розглянуто 117 протоколів про адміністративні правопорушення. Станом на 01.11.2017 року до міського бюджету надійшло адміністративних штрафів на суму 15 430,67 грн. На виконанні  у відділі ДВС знаходдиться 21 справа на загальну суму штрафів   12 308,0 грн.

Архівна справа

З метою захисту законних інтересів та прав громадян забезпечується створення належних умов зберігання та поповнення документів Національного архівного фонду. На постійне зберігання до архівного відділу міської ради у 2017 році було прийнято 128 справ.

Організовано впорядкування документів 21 установи міста, що формують документи Національного архівного фонду, описано 214 справ документів постійного зберігання та з особового складу.

Протягом звітного періоду проведено:

- затвердження описів на управлінську документацію               -  214

- виконано запитів соціально-правового характеру:                  -    64

з них з позитивним результатом                                                 -    60                                        

Забезпечено проведення виставок архівних документів до визначних дат в історії України. У 2017 році проведено 3 виставки архівних документів.

Забезпечено надання методичної і практичної допомоги в  організації роботи архівних підрозділів установ, підприємств, організацій міста, незалежно від форм власності. З усіма установами  основного фонду  погоджуються  номенклатури справ, положення про архівні підрозділи, про експертні комісії, інструкції з діловодства. 

Підприємницька діяльність

Пріоритетними завданнями є:

-    урізноманітнення форм і методів співпраці міської влади з підприємцями та їх об’єднаннями на основі ділового партнерства і співробітництва;

-   організація роботи з асоціаціями, галузевими об’єднаннями та громадським  організаціями підприємців;

-   впровадження гнучких умов здійснення підприємницької діяльності для суб’єктів, що працюють у пріоритетних видах діяльності;

-   посилення контролю у сфері торгівлі, особливо алкогольними та тютюновими виробами. Вжиття заходів щодо недопущення продажу цих товарів неповнолітнім;

-   удосконалення роботи міських ринків як торгівельних комплексів;

-   проведення аналізу  цін на соціально-значимі види продовольчих товарів у розрізі аналогічних міст області;

-   посилення контролю за торгівлею у невстановлених місцях.

Робочою групою, до складу якої входять спеціалісти контролюючих служб та профільних відділів, здійснюється моніторинг цін на споживчі товари.  

Постійно проводиться інформативно-консультаційна робота з власниками закладів торгівлі, побуту та громадського харчування щодо вимог чинного законодавства в діяльності таких закладів, дотримання Правил торгівлі окремими групами товарів, законодавства з питань захисту прав споживачів, здійснення продажу продукції місцевого виробництва у торгівельній мережі міста тощо.                  

За звітний період надійшло 138 звернень громадян щодо захисту прав споживачів, з них 125  вирішено на користь споживача. 

На цей час на усіх міських ринках створено асоціації підприємців, які співпрацюють із відділом підприємницької діяльності міської ради з питань встановлення ставок єдиного податку, розміру тарифів на послуги ринку,  впорядкування роботи ринків тощо.   

Проводяться наради з представниками правоохоронних органів з питань перевірки у нічний час об’єктів торгівлі, які здійснюють продаж алкогольних напоїв, та інших закладів підприємницької діяльності, які працюють у нічний час.   

Для забезпечення співпраці між міською владою, бізнесом та громадою в місті діє Рада підприємців з питань розвитку малого та середнього підприємництва. Спільно розглядаються питання, спрямовані на розв’язання проблем бізнесу.

Фінансово - господарська діяльність

Основним завданням фінансово-господарської діяльності апарату виконавчого комітету міської ради є створення належних умов праці працівників виконавчих органів міської ради шляхом зміцнення матеріально-технічної бази. У 2017 році були придбані нові меблі для відділів підприємницької діяльності, загальної роботи та з питань контролю, бухгалтерського обліку, служби у справах дітей міської ради, стінку для узагальнення інформації про міських голів попередніх скликань на загальну суму 62,2 тис.грн. Оновлено комп’ютерно-організаційну базу, а саме: придбано чотири комп’ютерні комплекси та один потужний багатофункціональний пристрій на загальну суму 68,3 тис.грн.

Працівники забезпечуються необхідним для роботи канцелярським приладдям, періодичними виданнями, конвертами та марками тощо. Перевіряється технічний стан адмінбудівлі виконавчого комітету міської ради, гаражів та автомобілів.

В 2017 році проведено капітальний ремонт підвального приміщення адмінбудівлі виконавчого комітету міської ради, на який з міського бюджету було виділено 250 тис. грн.

Постійно проводиться робота із водіями щодо технічного обслуговування автомобілів: своєчасна заміна мастил, заміна зношених запчастин та вузлів.

Закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради проводиться згідно чинного законодавства через тендер. Також забезпечено оприлюднення звіту про укладені договори в електронній системі електронних закупівель. Протягом року відбулося 17 засідань тендерного комітету виконавчого комітету міської ради та проведено публічні закупівлі бензину, теплоенергії та електроенергії.

Щорічно перед складанням фінансової звітності проводиться інвентаризація активів та зобов’язань виконавчого комітету міської ради. За наслідками інвентаризації  надлишків та недостач не виявлено.

Назад до розділу

Опитування

Чи маєте Ви намір зробити щеплення (вакцинацію) від коронавірусу COVID-19?

,00%

25,00%

,00%

,00%

75,00%

,00%

Триває до 18/09/2021

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію