• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

До уваги забудовників!

Управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради розроблено веб-сайт, на якому розміщена інформація про управління, містобудівну документацію, містобудівний кадастр, ескізи благоустрою міста та інше. На сайт можна перейти за посиланням: http://umazv.jimdo.com/.

Графічні матеріали містобудівного кадастру можна переглянути, перейшовши на портал ”Містобудівний кадастр міста Новограда-Волинського” за посиланням: http://195.46.32.225/portal/home/gallery.html#c=organization&o=modified

 

Управлінням містобудування,

архітектури та земельних відносин

Новоград-Волинської міської ради

 

 

16.06.2016
 

Порядок переведення дачних і садових будинків у жилі будинки
 

Для врегулювання на законодавчому рівні питання переведення дачних і садових будинків у жилі будинки, з подальшим оформленням правовстановлюючих документів власникам вказаних приміщень, у зв’язку зі зміною статусу приміщень постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №321 затверджено Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі — власник) подає до виконавчого комітету міської ради заяву за формою згідно з додатком, до якої додаються:

копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів виконавчий комітет міської ради протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

неподання повного пакету документів;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку.

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Додаток: Заява                

 

                                                                                       

 

ПОРЯДОК

видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 27 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“ і призначений для використання уповноваженими органами містобудування та архітектури та іншими суб’єктами містобудування при вирішенні питань забудови присадибних, дачних і садових земельних ділянок.

1.2. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

1.3. Параметри забудови визначаються з урахуванням державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення“, ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“.

1.4. Розроблення будівельного паспорта здійснюється:

-       в межах населених пунктів - відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні;

-       за межами населених пунктів - відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

1.5. Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов і обмежень.

1.6. Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний паспорт, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

 

ІІ. Порядок оформлення будівельного паспорта

 

2.1. Видача будівельного паспорта здійснюється управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради безпосередньо, через центр надання адміністративних послуг. Будівельний паспорт надається управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

-     заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку;

-     засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

-     ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

-     проект будівництва (за наявності);

-     засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

2.2. У разі зміни намірів забудови земельної ділянки (розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, до будівельного паспорта можуть вноситись зміни.

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради у порядку та на умовах, визначених для його отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку;

-      примірник будівельного паспорта замовника;

-     ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);

-       засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

2.3. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

2.4. Пакет документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертається управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради замовнику з таких підстав:

-       неподання повного пакета документів, визначених пунктом 2.1 або 2.2 цього розділу;

-       невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

2.5. Повернення пакета документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього здійснюється управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради у строк, який не перевищує строк його надання.

2.6. Технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником самостійно.

2.7. Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

2.8. Будівельний паспорт складається за формою певного зразка.

2.9. До складу будівельного паспорта входять:

-       пакет документів, наданий замовником відповідно до пунктів 2.1, 2.2 цього розділу;

-       схема забудови земельної ділянки;

-       пам’ятка замовнику індивідуального будівництва.

2.10. У схемі забудови земельної ділянки визначається місце розташування запланованих об'єктів будівництва, червоні лінії, лінії регулювання забудови, під'їзди до будівель і споруд, відстань від об'єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об'єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності).

2.11. Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва готується управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради як рекомендаційний перелік положень нормативно-правових актів, будівельних норм та правил для застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації.

2.12. Будівельний паспорт підписується керівником управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

2.13. Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, який видав будівельний паспорт.

2.14. Будівельний паспорт реєструється управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради у журналі реєстрації будівельних паспортів.

Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера.

2.15. У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, його дублікат надається управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта.

2.16. Після направлення замовником відповідно до статті 34 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“ повідомлення про початок виконання будівельних робіт до відповідних органів Держархбудінспекції України будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.
 

Додаток до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (Формуляр заяви до АП № 18/07)

 

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

 

1. Загальні положення


1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.


1.2. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.


1.3. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:


- замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;


- паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;


- схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);


- стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.;


1.4. Розміщення окремих ТС здійснюється згідно з цим Порядком.


1.5. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу.

При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.


1.6. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).


1.7. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.


2. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС


2.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС.


2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради із відповідною заявою про можливість розміщення ТС.


2.3. До заяви додаються:


графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі

М 1:500 з кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;


реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).


2.4. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС (додаток), до якої додає:


- схему розміщення ТС;


- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;


- схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";


- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.


Зазначені документи замовником отримуються самостійно.


2.5. Паспорт прив'язки ТС оформлюється управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.


2.6. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.


2.7. Паспорт прив'язки включає:


- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;


- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);


- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;


- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).


2.8. Паспорт прив'язки підписується начальником управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.


2.9. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:


подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.4 цього Порядку;


подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку.


2.10. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.


2.11. Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.


2.12. Строк дії паспорта прив'язки визначається управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.


2.13. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.


2.14. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки.


2.15. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.


2.16. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.


2.17. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого комітету міської ради письмову заяву, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.


2.18. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий – в управлінні містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.


2.19. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:


- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;


- невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;


- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.4. цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.


2.20. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.


2.21. Розміщення ТС самовільно забороняється.


2.22. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.


2.23. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів.


2.24. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства.

 

 

Порядок

надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

в місті Новограді-Волинському

 

Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в місті Новограді-Волинському, їх склад та зміст.


1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:


Генеральний план міста - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста.


Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.


Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву та документи.


Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.


Містобудівні умови та обмеження; забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.


Містобудівний розрахунок - розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув'язки архітектурно-планувального та об'ємно-просторового рішення, системи обслуговування інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів.


Об'єкти будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.


План зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.


Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.


1.3. Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об'єкта.

1.4. Чинність наданих містобудівних умов та обмежень не може бути зупинена у зв'язку з початком розроблення, внесення змін або оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

1.5. Завдання на проектування складається замовником та проектувальником відповідно до містобудівних умов та обмежень. Складання завдання на проектування з відхиленням від містобудівних умов та обмежень не допускається.

 

Порядок надання містобудівних умов та обмежень

 

2.1. Містобудівні умови та обмеження є основною складовою вихідних даних.


Містобудівні умови та обмеження надаються управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради на безоплатній основі протягом семи робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви разом із документами, передбаченими пунктом 2.2 цього розділу.


2.2. Для отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки до заяви замовником додаються:


- для фізичних осіб – копія документа, що посвідчує особу (паспорт), для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб – копія свідоцтва про державну реєстрацію;


- засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою з відповідним цільовим призначенням;


- кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);


- ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);


- викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;


- черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);


- фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);


- містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва, склад якого відповідає додатку 2 цього рішення;


- копія нотаріально завіреного доручення – у разі надання зацікавленою особою доручення на право представляти її інтереси щодо отримання містобудівних умов та обмежень.


2.2.1. До вказаних документів, у випадку здійснення намірів щодо реконструкції будівель та споруд, житлових квартир, приміщень та інших об’єктів будівництва додається:


- нотаріально завірені копії правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомості;


- засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості, що відповідає існуючому стану забудови земельної ділянки.


У разі, якщо будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення або розташована в межах зони її охорони, замовнику необхідно надати погодження в порядку, встановленому чинним законодавством України.


2.3. У разі відсутності документів на право землекористування (при реконструкції або капітальному ремонті об'єктів соціальної інфраструктури державної та комунальної форм власності) містобудівні умови та обмеження можуть надаватися без таких документів.


2.4. Розгляд заяви, надання містобудівних умов та обмежень, внесення змін до них з відповідним обґрунтуванням або прийняття рішення про відмову у їх видачі здійснюються управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.


Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

 

Склад та зміст містобудівних умов та обмежень


3.1. Містобудівні умови та обмеження складаються з текстової та графічної частин.


3.2. Текстова частина містобудівних умов та обмежень містить розділи: „Загальні дані“; „Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки“.


3.3. Розділ „Загальні дані“ містить:

    а) назву об'єкта будівництва;

    б) інформацію про замовника;

    в) наміри забудови;

    г) адресу будівництва або місце розташування об'єкта;

    ґ) документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (крім випадків, передбачених пунктом 2.3 розділу II цього Порядку);

    д) площу земельної ділянки;

    е) цільове призначення земельної ділянки;

    є) посилання на містобудівну документацію (у разі наявності);

    ж) функціональне призначення земельної ділянки;

    з) основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва.

 
3.4. Розділ „Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки“ містить:

    а) граничнодопустиму висоту будівель;

    б) максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки;

    в) максимально допустиму щільність населення (для житлової забудови);

    г) відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови;

    ґ) планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони);

    д) мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд;

    е) охоронювані зони інженерних комунікацій;

    є) вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 „Інженерні вишукування для будівництва“;

    ж) вимоги щодо благоустрою з урахуванням положень Закону України „Про благоустрій населених пунктів“;

    з) забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку;

    и) вимоги щодо наявності місць для постійного зберігання автотранспорту;

    і) вимоги щодо охорони культурної спадщини з урахуванням положень Закону України „Про охорону культурної спадщини“.


3.5. Форма містобудівних умов та обмежень наведена у Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.11 №109.


3.6. Графічна частина містобудівних умов та обмежень містить:

    а) кадастрову довідку з містобудівного кадастру (у разі наявності);

    б) черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – за умови відсутності містобудівного кадастру);

    в) ситуаційний план місця розташування об'єкта будівництва;

    г) викопіювання з оновленої топографо-геодезичної підоснови у масштабі 1:2000, надане замовником;

    ґ) викопіювання з містобудівної документації.
 

Склад містобудівного розрахунку з техніко економічними показниками об’єкта будівництва, що планується на території міста Новограда-Волинського