• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Розподіл обов'язків міського голови

Міський голова Боровець М.П.

Міський голова представляє Новоград-Волинську міську територiальну громаду, міську раду та її виконавчий комiтет.

 

1. Забезпечує здійснення у межах наданих  законом повноважень органів місцевого самоврядування на території Новоград-Волинської міської територiальної громади, додержання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Житомирської обласної державної адміністрації, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Здійснює загальне керівництво діяльністю міської ради та її виконавчого комітету.

3. Підписує рішення міської ради та виконавчого комітету міської ради.

4. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посади секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради, старост.

5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради.

6. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів міської ради.

7. Призначає на посади та звільняє з посад в установленому законодавством України порядку керівників та інших працівників виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади.

8. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях міської ради.

9. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та виконавчого комітету міської ради.

10. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

11. Представляє Новоград-Волинську міську територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства України.

12. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

13. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради.

14. Веде особистий прийом громадян.

15. Забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

16. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.

17. Видає розпорядження міського голови у межах своїх повноважень.

18. Координує та організовує взаємодію міської ради, виконавчого комітету з народними депутатами України щодо розгляду актуальних проблем життєзабезпечення територіальної громади, Асоціацією міст України.

19. Організовує проведення бюджетного процесу, розглядає пропозиції виконавчих органів міської ради щодо складання та виконання бюджету міської територіальної громади.

20. Забезпечує організацію роботи з контролю за виконанням рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади.

21. Звітує не рідше одного разу на рік про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, на вимогу не неменше половини депутатів міської ради перед радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений термін.

22. Здійснює постійний контроль за забезпечення охорони державної таємниці, забезпечення режиму секретності у виконавчих органах міської ради. Володіє відомостями про організацію мобілізації та порядку виконання заходів у зв'язку з введенням у державі воєнного стану.

23. Організовує та координує діяльність виконавчих органів міської ради у сфері будівництва.

24. Координує діяльність: фінансового управління міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, відділу внутрішнього аудиту міської ради, головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи міської ради.

25. Очолює міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

26. Очолює комісію з питань захисту прав дитини.

 

Міський голова забезпечує вирішення всіх питань, покладених на нього законодавством України, міською радою та органами державної влади вищого рівня.

 

Розпорядження міського голови № 2(к) від 04.01.2021 року