• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Розподіл обов'язків секретаря міської ради

Відповідно до розпорядження міського голови від 13.05.2020 № 188(к) «Про перерозподіл обов’язків між тимчасово  виконувачем повноважень   міського  голови, секретарем  міської ради, першим заступником міського голови, заступником міського   голови,  заступником міського голови – начальником фінансового управління міської ради і керуючого  справами  виконавчого комітету міської ради»

Секретар міської ради  (Пономаренко О.А.)

І. Функціональні обов'язки у зв'язку зі здійсненням повноважень міського голови

 

1. Організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету.

2. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій   міської ради,   головує   на   пленарних засіданнях міської ради.

3. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

4. Здійснює керівництво виконавчими органами міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови, заступника міського голови-начальника фінансового управління міської ради, керуючого справами  виконавчого комітету міської ради.

5. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

6. Представляє Новоград-Волинську міську об'єднану територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами,  а також у  міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

7. Укладає від імені Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міській раді.

8. Забезпечує контроль за охороною державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради.

9. Веде особистий прийом громадян, забезпечує на території Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян.

10. Бере участь у заходах, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, на території Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади.

 

Координує та контролює діяльність:

  1. Відділу бухгалтерського обліку міської ради.
  2. Відділу кадрів міської ради.
  3. Відділ інформації та зв'язків з громадськістю міської ради

     4. Головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи міської ради.

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Погоджувальної ради.

2. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради.

3. Штабу цивільного захисту міста.

 

 

ІІ. Функціональні обов'язки за посадою

 

Секретар міської ради виконує повноваження, передбачені статтею 50 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“.

 

Відповідає за:

1. Організацію, підготовку і проведення сесій міської ради.

2. Своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організацію контролю за їх виконанням, оприлюднення проектів рішень міської ради та рішень міської ради.

3. Координацію діяльності постійних та інших комісій  міської ради, надання їм доручень, сприяння організації виконання їх рекомендацій.

4. Сприяння депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

5. Організацію проведення засідань погоджувальної ради.

6. Організацію здійснення за дорученням міської ради заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

7. Організацію навчання депутатів міської ради.

8. Підготовку на розгляд міської ради питань щодо Регламенту міської ради.

 

Має володіти інформацією про заходи та фактичний стан справ з організації охорони державної таємниці.

    

Підписує додатки до рішень міської ради.

 

Координує та контролює діяльність:

1. Голів постійних комісій міської ради.

2. Виконавчих органів міської ради щодо підготовки на розгляд міської ради програм соціального-економічного розвитку Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

3. Організаційного відділу міської ради.

4. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради.

5. Органів самоорганізації населення (в разі утворення).

 

Відповідає за дієвість та здійснює контроль за:

1. Програмою розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській об'єднаній територіальній громаді (рішення міської ради від 22.12.2017 № 396 зі змінами згідно з рішенням міської  ради від 20.12.2018 № 626). 

 

Очолює та організовує роботу колегіальних органів:

1. Комісії з питань нагородження відзнакою міста Новограда-Волинського орден „Звягель“, присвоєння звання „Почесний громадянин міста Новограда-Волинського“

2. Комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

3. Спостережної комісії.

 

Забезпечує взаємодію міської ради з:

1. Громадсько-політичними організаціями та осередками політичних партій міської об'єднаної територіальної громади.