Доповідь головного лікаря міськрайТМО Бориса Василя Миколайовича під час проведення медичної ради

17 Березня 2017, 6:57

На сьогоднішній день охорона здоров’я є однією з основних складових національної безпеки України, адже на неї покладено відповідальність за здоров’я населення, а отже за наше майбутнє. Треба відмітити, що в звітному році галузь постійно змушена була балансувати між конституційними нормами, що гарантують кожному громадянину право на безоплатну медичну допомогу і хронічним дефіцитом бюджетних коштів.

На початок 2016 року бюджет міськрай ТМО становив 46 млн 212 тис.грн., з них медична субвенція з державного бюджету склала 39 млн 410 тис.грн. і дотація з міського бюджету 6 млн 802 тис.грн. Спеціальний фонд становив 1 млн 617 тис.грн. Дані призначення забезпечували 100% видатки на енергоносії, оплату заробітної плати, доплат за сумісництво, замісництво, понаднормових годин, оплату пільгової пенсії, видатків на відрядження. 

На кінець року бюджет міськрайТМО вже становить 58 млн 256 тис.грн., а спеціальний фонд – 3 млн 640 тис.грн.

Фінансування міськрай ТМО здійснювалось з розрахунку на 1 жителя міста 635,12 грн. та на 1 жителя села 414,91 грн. 

З метою покращення надання медичної допомоги населенню міста та сільської мережі упродовж року додатково виділялись кошти з бюджету розвитку міста 3 млн 724 тис.грн, районного бюджету розвитку 304 тис.грн та кошти обласного бюджету 430 тис.грн.. 

Загальна сума яких становить 4 млн. 458 тис.грн.

З них на проведення ремонту харчоблоку витрачено – 424,3 тис.грн, завершення реконструкції протитуберкульозного диспансеру – 936,6 тис.грн., встановлення віконних блоків у поліклініці на суму 638,7 тис.грн. (в т.ч. 304 тис.грн.з районного бюджету розвитку), прокладання локальної мережі на суму 221,7 тис.грн., придбання медичного обладнання те меблів на суму 2181,4 тис.грн (з них 430 тис.грн. з обласного бюджету).

Придбано медичного обладнання та меблів за кошти міського бюджету розвитку на суму – 1754,4 тис.грн.
За сприяння депутата обласної ради з обласного бюджету додатково було виділено кошти в сумі – 430,0 тис.грн.

Разом з тим, у 2017 році на охорону здоров’я в Україні передбачається виділення близько 3% від ВВП (внутрішнього валового продукту). У всьому світі відомо, що галузь може функціонувати при умові, якщо на неї виділяється не менше 6 % ВВП.

Сьогодні, напевно, найочікуванішою реформою в країні є медична. Не викликає сумнівів необхідність реформування галузі й у безпосередніх її учасників – медичних працівників.

Чисельність працівників міськрайТМО на кінець 2016 року становить 894 фізичних особи, з них -152 лікар ( в т.ч. 5 лікарів-інтернів і 1 провізор) та 431 молодший спеціаліст з медичною освітою. Відсоток працюючих лікарів пенсійного віку – 17,2 %, з числа середнього медичного персоналу – 7,7 %. Під постійним контролем керівництва міськрайТМО перебуває професійна перепідготовка кадрів, навчання на курсах удосконалення кваліфікації. Упродовж минулого року навчались на курсах 67 лікарів та 74 молодших спеціалістів з медичною освітою.

На сьогоднішній день в колективі трудяться лікарі з вищою кваліфікаційною категорією – 51,3 %, першою – 15,8 %, другою – 13,2 %. Високий рівень професійної підготовки також молодших спеціалістів з медичною освітою. З них – 46,2 % з вищою категорією, 21,8 % – з першою категорією, друга – 13,2 %. Для зручності працівників середньої ланки атестаційна комісія створена і функціонує в міськрайТМО. Працівникам не потрібно для проходження атестації їхати в м. Житомир.

У 2016 році були працевлаштовані молоді спеціалісти: 1 лікар та 7 молодших спеціалістів з медичною освітою. 

У 2017 році можливе введення індивідуального ліцензування лікарів. Сьогодні ліцензуються установи, по суті – будівлі, стіни, водопостачання і т.д. В усьому світі критерії індивідуальної ліцензії лікаря розробляються профільними асоціаціями. У нашій області асоціація лікарів таку функцію не виконує. Старі механізми навчання медичних працівників на сьогоднішній день дуже формальні.

2016 рік ознаменувався відміною 33-го наказу МОЗ. Щоб відмовитися від прив’язки штатних нормативів згідно 33-ого Наказу, потрібно було розробити і запровадити орієнтовні нормативи навантаження, котрі визначаються обсягом та складністю роботи, що є необхідним для планування й оцінювання діяльності лікарень, цього не було зроблено . У нас побутує міф про надлишок лікарів. Навіть у Міністерстві фінансів про це заявляють, сподіваючись, що зменшення їх кількості допоможе зекономити. Але ж в Україні рахують усіх працівників галузі з дипломом про вищу освіту, а у світі лише практикуючих лікарів. Соціальна незахищеність, низький рівень оплати праці медичних працівників, зниження престижу нашої професії веде до відтоку кадрів. Відтак, вакантні посади онколога, ендоскопіста, 2-х фтизіатрів протитуберкульозного диспансеру. 

Окрім того, проблема загострилася з підвищенням мінімальної заробітної плати, оскільки оплата праці відбувається в межах раніше затверджених кошторисів. Щоб забезпечити виконання законодавчих норм та виплатити підвищений оклад, потрібно десь зекономити або виносити питання про скорочення штатів. При цьому керівники закладів є «заручниками» ситуації, намагаючись не порушити законодавство про працю та забезпечити всі виплати своєчасно і в повному обсязі. Саме з такими проблемами ми розпочали свою роботу в новому році.

Міськрай ТМО – це лікувальний заклад, який надає медичну допомогу населенню міста і сільської мережі на другому рівні. В його складі наступні структурні підрозділи: 4 диспансери (протитуберкульозний, наркологічний, дерматовенерологічний і психоневрологічний). Окрім цього, амбулаторна медична допомога надається вузькими фахівцями поліклініки КДД, по прийому дорослого та дитячого населення.

Профілактичні огляди декретованих груп населення забезпечують фахівці профілактичного відділення, обстеження хворих здійснюють лікарі діагностичного відділення. Реабілітацію і фізіотерапевтичні процедури надають фахівці ВВЛ. 

До другого рівня медичної допомоги відносяться також стаціонарні відділення міськрайТМО в кількості 14, всього розгорнуто 375 ліжок цілодобового перебування хворих.

Що стосується показників діяльності фахівців окремих структурних підрозділів, які надають медичну допомогу в амбулаторних умовах: вузькими фахівцями поліклініки КДД по прийому дорослого населення прийнято 312101 особа, з них сільські жителі 94526 (30,3 %); вузькими фахівцями по прийому дитячого населення оглянуто 114883 дитини, в т.ч. сільських 42376 (37,0%).
Слід відмітити, як позитивне, запровадження електронного запису пацієнтів до лікарів поліклініки КДД, комп’ютеризацію реєстратури, що є прогресивним моментом в діяльності структурного підрозділу,також на часі запровадження проекту «Електронна лікарня», як спільний проект міської ради та ПРОООН.

Профілактикою та лікуванням соціально значимих хвороб займалися працівники всіх, без винятку диспансерів. На облік в протитуберкульозному диспансері взято 53 хворих з вперше виявленим туберкульозом (2 випадки позалегеневого туберкульозу, 51 – органів дихання). В місті виявлено 26 випадків туберкульозу проти 19 в 2015 році , в селі 25 випадків проти 36. 

Питома вага деструктивного туберкульозу у вперше виявлених 35,4 % проти 36 % в минулому році. В місті виявлено 25 % деструктивного туберкульозу і в селі 45,8 %.

Наведені статистичні дані викликають занепокоєння, так як кожний бактеріовиділювач потенційно може інфікувати від 10-30 жителів міста та району.

Виконання плану флюорографічного обстеження в цілому по району 96,3 %, місто – 103,9 %, село – 84,9. Пересувним флюорографом здійснено 11000 флюорографічних обстежень.

Інтенсивно працювали працівники наркологічного диспансеру. За 2016 рік прийнято 13324 особи, з них сільських жителів 5685 (43 %). Як позитивний результат роботи можна назвати показник захворюваності на алкогольні психози, який становить 2,9 на 100 тис. населення, (при обласному 7,1). На площах наркологічного диспансеру працює денний стаціонар, де в 2016 році проліковано 163 хворих проти 102 в 2015 році. 

В наркологічному диспансері 39 наркозалежних проходять замісну програмну терапію, з них 9 – ВІЛ інфіковані, 2 хворіють туберкульозом, 37 – гепатитом В і С. 

Не менше напружено працювали фахівці дерматовенерологічного диспансеру. Упродовж року було прийнято більше 22000 пацієнтів, з них сільських 6655 (30 %). Виявлено 15 випадків сифілісу проти 2 в минулому році, 11 випадків гонореї проти 9 в 2015 році.

Лабораторне обстеження на сифіліс пройшло біля 35000 жителів міста і сільської мережі. Васерманізація соматичних хворих стаціонарних відділень 100%. 

Запроваджено новий метод обстеження пацієнтів за допомогою дерматоскопа, що дає можливість виявляти меланому шкіри на ранніх стадіях. 

Майже 13000 жителів звернулись в психоневрологічний диспансер, з них жителі села 35 %. На кінець звітного періоду в диспансері перебуває на обліку 2141 хворий, з них жінок 1018. На безкоштовне лікування по пільгових рецептах витрачено 743874 грн. проти 440610 грн. в 2015 році.

Велика робота проведена профілактичним відділенням, лікарями якого оглянуто більше 10000 декретованих груп населення, в т.ч. по місту 7055 осіб, по селу 3341 особа. 

Діагностичне відділення здійснювало обстеження хворих в повному обсязі без збоїв в роботі.
За 12 місяців 2016 року фізіотерапевтичне лікування отримало 20063 хворих. Найбільша кількість пролікованих хворих травматологічного, неврологічного профілів.

Впроваджені нові методи лікування: метод ударно – хвильової терапії, скануюча лазеротерапія в поєднанні з аплікаціями сивашської грязі та інших медикаментозних засобів при захворюваннях суглобів, інгаляції мірамістіну при ГРЗ. У відділенні відновлювального лікування проліковано 26 учасників АТО. Придбано бігову доріжку, ампліпульс.

Особлива увага приділялась боротьбі з серцево – судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності населення.

Всього зареєстровано 62 інфаркти міокарду проти 70 в 2015 році, в т.ч. місто – 44 проти 39, село 18 проти 31. Померло 8 хворих з інфарктом в т.ч. 5 – місто, 3 – село. В 20 випадках захворюваності на інфаркт застосовувався новітній метод – тромболізис.

Не менша увага приділялась хворим з судинною патологією головного мозку. Зареєстровано 191 інсульт проти 193 в 2015 році, в т.ч. місто – 105, село – 86. Померло всього 8 хворих з інсультом (місто-4,село -4).

Інтенсивно працювали стаціонарні відділення міськрайТМО, активно включившись в роботу по пілотному проекту щодо запровадження нового механізму у фінансуванні галузі охорони здоров’я за надані послуги на основі пролікованого випадку DRG group. На лікування в стаціонари цілодобового перебування поступило 15163 хворих. План виконання ліжко-днів становить 100,4%. З перевантаженням працювали такі відділення: неврологічне,кардіологічне, хірургічне,травматологічне. Показники летальності по стаціонарним відділенням становить 1,3 %. Загальна смертність на 1000 населення 13,2 (місто -11,5, село -15,2). Нажаль, Україна посідає перше місце в Європі за смертністю, а українці помирають на 10 років раніше, ніж мешканці європейських держав.

Саме тому державна політика в охороні здоров’я має бути зосереджена на подоланні основних причин високої захворюваності та смертності населення. Наразі держава виявилася не здатною подбати про свій трудовий потенціал.

Було проаналізовано роботу стаціонарних відділень, обґрунтованість госпіталізації, тривалість лікування й на підставі цих даних розроблено модель реорганізації ліжкового фонду і створення госпітального округу на базі міськрайТМО.

МОЗ України розглянуто проекти госпітальних округів, які планується створити в 15 областях. В Житомирській області планується створення 4-х округів: м. Житомирі, м. Коростені, м. Бердичеві, м. Новограді-Волинському. Під час реструктуризації Новоград – Волинського міськрайТМО в багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування збережуться всі відділення, частина з них розшириться за рахунок відділень, які скоротяться в інших ЦРЛ. Впровадження такої моделі інфраструктури закладів охорони здоров’я міжрайонного рівня не є складним процесом.

Запропоновані нині нововведення в галузі охорони здоров’я є радикальними Постає запитання: чи все зважено й продумано аби уникнути негативних наслідків ? Що переважить на терезах реформ: рішучість ми мудрість? Разом з тим, ще в 2013 році Європейський комітет із соціальних прав дійшов невтішного висновку щодо України: система охорони здоров’я в державі слабка, показники здоров’я населення значно гірші за середньостатистичні по Європі. Тому, очевидно, що саме нам необхідно змінювати стару громіздку систему, яка себе не оправдала.

Вважаю, що для запровадження нової системи в охороні здоров’я України є необхідний потенціал, потрібна лише політична воля. 

Впевнений, що нова форма господарювання дасть змогу не просто працювати в іншому статусі, а й ефективніше надавати медичну допомогу населенню. Переконаний, що позитивні зміни в галузі охорони здоров’я відбудуться!

Проблемні питання: будівництво хірургічного корпусу міськрад ТМО; придбання сучасного медичного обладнання, яке дасть змогу надавати кваліфіковану медичну допомогу на вторинному рівні; капітальний ремонт і реконструкція приміщень лікарні, приведення їх до сучасних медичних закладів.

 

Чат-бот Гаряча лінія