Про ЦНАП

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Контакти

Поштова адреса: 11700, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Шевченка, 20

тел. (096) 739 50 60

E-mail: nv-cnap@ukr.net

Режим роботи

Понеділок, вівторок, середа, четвер – 08.00 – 17.15

П’ятниця – 08.00 – 16.00

Субота – 09.00 – 14.00 без перерви

Неділя – вихідний.

 

Центр надання адміністративних послуг розміщується в центральній частині міста з розвинутою транспортною інфраструктурою (зупинка «Дитячий світ»). На прилеглій до Центра території знаходяться місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, які не заборонені правилами дорожнього руху.

Центр адміністративних послуг – це більше 100 кв.м сучасно обладнаних приміщень відкритого типу, де розміщено 13 робочих місць, оснащених новітньою комп’ютерною технікою, об’єднаної в одну комп’ютерну мережу.

У Центрі надаються адміністративні послуги за різними напрямками: державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будівництво та архітектура, розміщення зовнішньої реклами, облік, розподіл і приватизація житла, земельні відносини, проведення експертизи протипожежного стану об’єктів,  видача документів дозвільного характеру, «паспортні послуги» Державної міграційної служби тощо. Надання адміністративних послуг здійснюється за принципом «єдиного вікна».

Прийом заявників проводиться згідно графіка, який затверджений рішенням міської ради і розташований на інформаційному стенді.

Для доступності інформації на офіційному сайті міської ради створено розділ, на якому розміщена актуальна інформація про Центр адміністративних послуг.

У Центрі створені всі умови для заявників (у холі розташовані місця для очікування та написання заяв, є можливість ксерокопіювання документів) і для ефективної роботи спеціалістів адміністративних та дозвільних органів. У залі очікування є можливість роботи в зоні WI-FI. Для людей з обмеженими фізичними можливостями мається пандус.

 

Шановні жителі!

Діяльність Центру адміністративних послуг постійно вдосконалюється. Ми прагнемо зробити його роботу максимально ефективною і зручною для кожного з Вас.

Свої побажання та пропозиції щодо організації роботи Центру та підвищення якості надання послуг просимо Вас посилати в Інтернет-приймальню на електронну адресу: nv-cnap@ukr.net або залишити в скриньці скарг та пропозицій в приміщенні ЦНАП.

В Інтернет – приймальню Ви можете направити питання і отримати відповіді на цікаву для Вас інформацію з адміністративних послуг. Всі ваші побажання будуть враховані і обов’язково використані в подальшій роботі.

 

Дякуємо за співпрацю!

Бажаємо успіхів у ваших справах!

 

Додаток 9

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради  (далі  ̶ Центр) є виконавчим органом міської ради та створений з метою забезпечення надання адміністративних послуг у відповідності до Конституції України та законів України.

Центр підконтрольний та підзвітний міській раді та її виконавчому комітету, підпорядкований міському голові та заступнику міського голови згідно функціонального розподілу обов’язків.

Повна назва: Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради.

Скорочена назва: ЦНАП.

1.2. Центр не є юридичною особою. Фінансування та матеріальне забезпечення Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Головним розпорядником коштів Центру є виконавчий комітет Звягельської міської ради.

1.3. Центр має власну печатку та бланк.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  та  цим Положенням.

 

ІІ. Мета та завдання Центру

 

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання у відповідності з вимогами законодавства;

2.1.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

2.1.4 організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам їх надання;

2.1.5 розширення співпраці та взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування.

ІІІ. Функції Центру відповідно до завдань та повноважень

 

3.1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів Центру шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг згідно з законодавством.

3.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується міською радою відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та інших актів законодавства.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, включає адміністративні послуги виконавчих органів міської ради та адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.3. За рішеннями міської ради про співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг Центр уповноважений надавати адміністративні послуги мешканцям громад, з якими міська рада уклала договори про таке співробітництво.

3.4.  У приміщенні центру встановлений термінал (термінали), через який суб’єкти звернення можуть оплатити адміністративний збір за надання адміністративних послуг та сплатити інші види платежів.

3.5. Центр облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

3.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора Центру- посадової особи міської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через Центр адміністратори  беруть участь в навчаннях, які проводяться за участю суб’єкта надання адміністративних послуг.

3.7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

3.8. Адміністратор має печатку з порядковим номером та найменуванням Центру  та штамп з найменуванням Центру.

3.9. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

4) видача  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

6) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

7) надання адміністративних послуг за рішенням міської ради;

8) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

9) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

10) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

11) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування (за їх наявності).

3.10. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

  1. IV. Структура Центру

 

4.1 До організаційної структури Центру входять: відділ ведення реєстру територіальної громади та відділ державної реєстрації, які у своїй діяльності користуються власними положеннями (Додаток 1 та Додаток 2 до цього положення).

4.2 Кількість адміністраторів Центру визначається у відповідності до законодавства.

4.3 Діяльність Центру регламентується законодавством України та цим Положенням, яке затверджується міською радою.

 

  1. V. Керівництво Центром

5.1 Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається та звільняється розпорядженням міського голови.

5.2 Директор організовує роботу Центру та структурних підрозділів.

5.3 Директор Центру відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

5.3.1 здійснює керівництво роботою Центру, представляє Центр у відносинах з будь-яким органом, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

5.3.2 організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

5.3.3 координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків згідно зі встановленими вимогами;

5.3.4 організовує інформаційне забезпечення роботи Центру через сайт міської ради;

5.3.5 сприяє створенню належних умов праці в Центрі, вносить пропозиції міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

5.3.6 вносить пропозиції міській раді щодо фінансування адміністративних послуг, надання яких потребує запровадження Центром;

5.3.7 розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

5.3.8 може здійснювати функції адміністратора;

5.3.9 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

  1. VI. Прикінцеві положення

 

6.1. Припинення діяльності Центру здійснюється за рішенням міської ради  відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Режим роботи центру:

–  понеділок, вівторок,

середа, четвер                                                        з 08.00 до 17.15

–  п’ятниця                                                             з 08.00 до 16.00

–  субота                                                               з 09.00 до 14.00

–  вихідні:  неділя, святкові та неробочі дні.

 

Обідня перерва працівників Центру визначається з дотриманням вимог КЗпП України щодо обов’язкової перерви на обід для кожного працівника Центру, однак із забезпеченням безперервного обслуговування відвідувачів центру.

Для роботи по суботах в Центрі має бути забезпечена потрібна кількість адміністраторів.

6.3. Працівники Центру повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, дотримуватися культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.4. Працівники центру несуть відповідальність за неналежне виконання повноважень, покладених на центр, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

6.5. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Центру притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Оксана ГВОЗДЕНКО

 

 

 

Додаток 1

до Положення про Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення реєстру територіальної громади Центру надання адміністративних послуг Звягельської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ ведення реєстру територіальної громади Центру надання адміністративних послуг Звягельської міської ради (далі – відділ) як структурний підрозділ Центру надання адміністративних послуг міської ради (далі – центр), є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно функціонального розподілу обов’язків та директору центру.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють повноваження у сфері декларування та реєстрації місця проживання (перебування) осіб, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, Положенням про Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Головним розпорядником коштів відділу є виконавчий комітет Звягельської  міської ради. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України.

1.4. Відділ взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до його компетенції.

1.5. Відділ має власну печатку та бланк.

 

ІІ. Основні завдання

 

  1. Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері декларування та реєстрації місця проживання (перебування) осіб на території Звягельської територіальної громади.

2.2. Формування та ведення в електронній формі реєстру територіальної громади.

2.3. Облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання осіб Звягельської територіальної громади.

 

ІІІ. Повноваження відділу

 

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Формує та веде реєстр територіальної громади.

3.2. Здійснює реєстраційні дії та внесення інформації за результатами їх вчинення до реєстру територіальної громади.

3.3. Здійснює передачу інформації про реєстраційну дію до відомчої інформаційної системи з подальшим внесенням інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР).

3.4. Вносить зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних про дату реєстрації/декларування місця проживання (перебування) із подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби ( далі – ДМС) та ЄДДР у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування географічних об’єктів, населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої в порядку, встановленому законом.

3.5. Вносить відповідні зміни до реєстру територіальної громади у разі виявлення особою помилкових даних у відомостях щодо місця її проживання (перебування), внесених стосовно неї до реєстру територіальної громади, з подальшим внесенням відповідної інформації до ЄДДР.

3.6. Самостійно коригує помилкові відомості про особу у разі їх виявлення в реєстрі територіальної громади та повідомляє таку особу про це у тридцятиденний строк із дня виявлення таких відомостей або звертається до особи із проханням надати достовірні відомості для внесення змін до реєстру територіальної громади з подальшою передачею інформації до ЄДДР відповідно до Порядку електронної взаємодії.

3.7. Видає витяг з реєстру територіальної громади за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника.

3.8. Інформує заінтересовані органи про декларування або реєстрацію місця проживання (перебування) особи, про скасування реєстраційних дій в порядку, визначеному законодавством.

3.9. Скасовує відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)/зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом.

3.10.  Бере участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.11. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки  та реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.12. Інформує мешканців територіальної громади про здійснення визначених законом повноважень через офіційний сайт Звягельської міської ради.

3.13. Веде прийом громадян та розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, що належать до компетенції відділу.

3.14. Забезпечує зберігання документів в порядку і в терміни, передбачені законодавством.

  1. Права

 

  1. В межах своїх повноважень відділ має право:

4.1. В установленому порядку одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; отримати доступ до інших інформаційно-комунікаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4.2. Складати протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 КУпАП.

4.3.  Вносити міському голові, заступнику міського голови згідно функціонального розподілу обов’язків, директору центру пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

 

  1. Структура відділу та організація його роботи

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

5.2. Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови згідно функціонального розподілу обов’язків та директору центру.

5.3. Структуру та чисельність працівників відділу затверджує міська рада.

5.4.  Начальник відділу:

5.4.1. Здійснює безпосереднє керівництво відділом та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.4.2. Визначає завдання, складає посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, контролює їх роботу, забезпечує у відділі дотримання вимог інструкції з діловодства, трудової та виконавської дисципліни; сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників відділу, ефективності їх роботи, просуванню по службі відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.4.3. Забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

5.4.4. Готує проекти рішень, розпоряджень,  службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.

5.4.5. Планує роботу відділу; звітує про його роботу перед міською радою.

5.4.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення діяльності відділу.

5.4.7. Відповідає за зберігання і використання печатки.

5.4.8. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.4.9. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

5.4.10. Має права адміністратора органу реєстрації в реєстрі територіальної громади.

5.4.11. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.5. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу та директору центру.

5.5.1. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу, директора центру та посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією.

5.5.2. Працівники відділу несуть відповідальність за несвоєчасне виконання завдань, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.6. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу або визначається відповідним розпорядженням міського голови.

 

  1. VI.Відповідальність

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, дотримуватися культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання повноважень, покладених на відділ, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6.4. Працівникам відділу, що обробляють персональні дані, внесені до реєстру територіальної громади, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

 

VII. Заключні положення

 

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                         Оксана  ГВОЗДЕНКО

 

 

 

Додаток 2

до Положення про Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації  Центру надання адміністративних послуг Звягельської  міської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ державної реєстрації Центру надання адміністративних послуг Звягельської міської ради (далі- відділ) як структурний підрозділ Центру надання адміністративних послуг є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови міської ради згідно функціонального розподілу обов’язків та директору центру.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчими актами Житомирської обласної ради та Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом) та фізичних осіб – підприємців, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради, Положенням про Центр надання адміністративних послуг Звягельської міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Головним розпорядником коштів щодо утримання відділу є виконавчий комітет Звягельської міської ради. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України.

1.4. Відділ взаємодіє з усіма відділами, управліннями, службами міської ради, з об’єднаннями громадян, а також з підприємствами, установами, організаціями міста при вирішенні питань, які відносяться до компетенції відділу.

1.5. Відділ має власну печатку, реєстраційні штампи та бланк.

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, незалежно від форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом) та фізичних осіб – підприємців;

3)  забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації;

4) забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;

6) ведення Державного реєстру прав, Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та надання відомостей з нього;

7) формування та ведення реєстраційних справ;

8) взяття на облік безхозного нерухомого майна;

9) здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

 

ІІІ. Повноваження  відділу

 

3.1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує дотримання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядчих актів Житомирської обласної ради та Житомирської обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативних актів, що регулюють забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації.

3.2. У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав відділ:

1) проводить державну реєстрацію прав;

2) здійснює ведення Державного реєстру прав;

3)встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

4) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

5) запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не подані заявником;

6) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

8) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

9) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

10) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

11) формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

12) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.3. У сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом) та фізичних осіб – підприємців відділ:

1) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

2) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

3) проводить необхідні реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

4) веде Єдиний державний реєстр;

5) веде реєстраційні справи;

6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.5. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови в межах своїх повноважень;

2) проводить та бере участь у роботі комісій, нарад, семінарів з питань, віднесених до основних завдань та функцій, визначених цим Положенням;

3) забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4) готує для висвітлення в засобах масової інформації довідки про роботу відділу;

5) постійно інформує населення про здійснення визначених законом повноважень;

6) веде прийом громадян та розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

7) виконує інші функції у сфері державної реєстрації, у межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством .

ІV. Права

Відділ, відповідно до покладених завдань і функцій, має право:

1) одержувати в межах повноважень від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій документи та інші інформаційні й довідкові матеріали;

2) залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3)   скликати в установленому порядку наради ;

4) вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

5) вносити на розгляд  міської ради проекти рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу.

 

  1. Структура відділу та організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник – державний реєстратор (далі – начальник), який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. На посаду начальника призначається особа з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління відповідно до вимог нормативно-правових актів.

5.3. Діяльність відділу здійснюється на основі Положення про відділ, яке затверджується міською радою.

5.4. Структуру та чисельність працівників відділу затверджує міська рада.

5.5. Начальник, відповідно до покладених на нього обов’язків:

– здійснює безпосереднє керівництво відділом та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій та завдань;

– визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх виконання, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників, складає та подає на затвердження Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу;

– забезпечує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни, ділового етикету, правил і норм охорони праці;

– координує роботу відділу з іншими відділами, службами виконавчого комітету та управліннями міської ради;

– підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

– бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчим комітетом;

– вносить пропозиції щодо просування по службі працівників відділу, їх заохочення;

– забезпечує підготовку проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів;

– здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

– у разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на державного реєстратора відділу.

5.6. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, сумлінно і вчасно виконувати доручення начальника відділу та посадові обов’язки згідно з посадовою інструкцією та несуть відповідальність за несвоєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.7. Начальник відділу несе відповідальність за:

1) несвоєчасне і неякісне виконання завдань і функцій, передбачених чинними нормативами, цим Положенням та посадовою інструкцією, оперативних доручень і вказівок керівництва міської ради та її виконавчого комітету;

2) несвоєчасне і недостовірне надання інформацій та звітів, що належать до компетенції відділу;

3) дотримання вимог цього Положення, використання наданих прав;

4) порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики та поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

5) порушення правил та норм з питань охорони праці та пожежної безпеки.

5.8. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної техніки та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів.

5.9. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.

5.10. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради                    Оксана ГВОЗДЕНКО

РЕГЛАМЕНТ Центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради

Послідовність етапів звернення до Центру надання адміністративних послуг м. Новограда-Волинського.

При виникненні необхідності звернутися в Центр надання адміністративних послуг заявник:

– Входить на сайт виконкому Новоград-Волинської міської ради, розділ «Центр надання адміністративних послуг», де знайомиться з інформацією про режим роботи, реєстром адміністративних послуг, переліком необхідних документів для надання послуги, формами основних документів, графіком прийому представниками адміністративних органів. Необхідну інформацію про роботу Центру можна також отримати в телефонному режимі: тел.  3-53-55, 3-54-24, 3-53-51.

У разі особистого звернення до Центру, заявник:

– Знайомиться з графіком прийому фахівців служб та інформацією про адміністративну послугу, розміщеної на інформаційних стендах;

– Отримує консультацію у адміністратора з питання надання адміністративної послуги;

– Заповнює бланки згідно зі зразками, які розташовані на інформаційних стендах;

– Чекає черги (якщо така є). При очікуванні можна ознайомитися з тематичним стендом міської ради, друкованою продукцією ,  інформацією про місто;

– Звертається до фахівця, який починає оформлення процедури надання адміністративної послуги;

– Якщо послуга платна, оплату платежів здійснює у відділеннях банків, які розташовані поряд.

 

Чат-бот Гаряча лінія