Офіційне роз’яснення щодо результатів перевірки Держаудитслужбою бюджету міської територіальної громади

9 Січня 2024, 17:13

Мережею шириться документ щодо проведення перевірки Держаудитслужбою бюджету міської територіальної громади та недостовірна інформація щодо розтрати 160 млн. грн бюджетних коштів.

Тому надаємо обґрунтовані пояснення для доведення достовірної інформації.

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, відповідно до п.3.5 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на 1 квартал 2023 року, проведено державний аудит бюджету Новоград – Волинської міської територіальної громади за період з 01.01.2018 по 31.12.2022 року. Відповідно до п.2, ст 3 Порядку проведення Державною аудиторською службою фінансового аудиту місцевих бюджетів, (Постанова КМУ від 12.05.2007 року № 698) одним із основних завдань аудиту є розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Аудиторським звітом задукументовано недоліки, виявлені в ході державного фінансового аудиту і підготовлено рекомендації з метою подальшого інформування самостійних структурних підрозділів міської ради для прийняття ними відповідних управлінських рішень. Інформацію щодо результатів фінансового аудиту було заслухано на засіданні виконавчого комітету міської ради 22 листопада 2023 року та прийнято План заходів щодо усунення виявлених під час аудиту порушень (рішення виконавчого комітету міської ради від 22.11.2023 року № 973 «Про результати державного фінансового аудиту та затвердження Плану заходів щодо усунення виявлених під час аудиту порушень»).

Щодо результатів аудиторського дослідження та недостатнього рівня контролю органу місцевого самоврядування та  розпорядження бюджетними коштами, майном, земельними ресурсами протягом досліджуваного періоду, хочеться зазначити наступне:

  • щодо встановленого факту порушення вимог Бюджетного кодексу України при плануванні місцевого бюджету, зокрема в частині не врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці на суму 29545,2 тис. грн;

В перевіряє мий період з державного бюджету місцевим бюджетам надавалась освітня та медична субвенції, а також спрямовувались кошти з  бюджету міської ТГ та з бюджетів інших ТГ. У зв’язку з недостатнім забезпеченням доведеного фінансового ресурсу субвенцій з державного бюджету протягом 2018- 2022 недостатність складала: освітньої субвенції – у сумі  10 842,1 тис. грн; медичної субвенції у сумі – 11 258,5 тис. грн; субвенції на утримання об’єктів спільного користування –          7 444,6 тис. грн.  Міська  рада  при формуванні бюджету на 2018-2022 роки забезпечувала у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці та оплату енергоносіїв вищезазначених галузей, однак іншими ТГ  кошти  при формуванні бюджету не виділялись у повному обсязі, а додатково спрямовувались на утримання медичного  закладу  протягом року. 

  • щодо використання бюджетних ресурсів без врахування заходів у місцевих програмах у сумі 4929,99 тис. грн.

Головні розпорядники коштів згідно наказу МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” складають паспорти бюджетних програм, враховуючи бюджетні призначення затверджені рішенням про місцевий бюджет та подають їх на погодження до фінансового управління у встановлені терміни. Заходами міської Програми благоустрою населених пунктів Звягельської міської ТГ не було передбачено утримання інспекції благоустрою та групи технічного нагляду управління.

Рішенням міської ради від 01.06.23 №878 внесені зміни до Програми благоустрою населених пунктів Звягельської міської ТГ на 2023- 2024 роки та доповнено перелік заходів пуктом “Утримання інспекції з благоустрою міської ТГ та групи технічного нагляду управління ЖКГ та екології”.

  • щодо невжиття достатніх заходів по залученню усіх джерел надходжень бюджету територіальної громади, належної взаємодії органів, що забезпечують справляння надходжень до місцевого бюджету не сприяло наповненню місцевого бюджету необхідними ресурсами та призвело до упущеної можливості додаткових надходжень до бюджету територіальної громади в загальній сумі 84716,67 тис. грн.

Відповідно до п.266.5.1 Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надано право встановлення ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осі. Розмір ставки встановлюється за рішення ради у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за квадратний метр бази оподаткування. Рішеннями міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №240, «Про справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки», від 07.06.2018 №521, від 06.06.2019 №725, від 04.06.2020 №947; «Про встановлення ставок та пільг зі слати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (регуляторний акт)» від 03.06.2021 №195 встановлено ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  юридичних та фізичних осіб протягом 2018 року на рівні 0,25%-0,1%, протягом 2019-2022 років на рівні 0,5%-0,1%.

Питання встановлення ставок податку було предметом обговорення депутатського корпусу. Прийняття міською радою максимальних ставок податку з урахуванням поширення  захворюваності  на COVID було неприйнятним. В аудиторському звіті обраховані максимальні ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1,5%),  які  є непосильними для платників міської територіальної громади  та  створили б  додаткове податкове навантаження на платників податку –80 987,5 тис. грн ;

 

Щодо незабезпечення належним чином повноти надходжень до бюджету територіальної громади плати за землю в сумі 2 718,74 тис. грн.

Управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, Державною податковою службою проводиться претензійно-позовна робота та вживаються заходи щодо погашення податкового боргу з орендної плати за землю: ФОП Колесник О.Л.- 272,02 тис.грн -матеріали щодо стягнення заборгованості передані до суду Державною податковою службою; ТОВ “Прикарпатзахідтранс” -1266,69 тис,грн материали передані до суду виконавчим комітетом міської ради. На сьогоднішній день, міською радою справу виграно, матеріали щодо стягнення боргу до бюджету передано до виконавчої служби; ФОП Ружицький К.Г. – 518,98 тис.грн – матеріали щодо стягнення заборгованості передані до суду Державною податковою службою; ТОВ “Ремакс”- 423,99 тис.грн заборгованість погашена в червні 2023р.;

ТОВ “Трейд Логіст Інвест” – 232,72 тис.грн відповідно до чинного законодавства документи передано до суду; ГО “Всеукраїнський спортивний клуб “Важка атлетика” -4,28 тис.грн виставлені податкові вимоги Державною податковою службою про сплату боргу.

 

За умови надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 434,92 га, існує можливість отримання додаткових доходів бюджетом міської територіальної громади в сумі 559,51тис.грн;

Враховуючи норми Законів,  профільна депутатська комісія розглянула питання передачі в оренду даних земельних ділянок сільськогосподарського призначення  (невитребувані земельні частки (паї)) та прийняла рішення не передавати в оренду дані земельні ділянки.

Враховуючи розроблення Комплексного плану просторового розвитку МТГ є перспектива розширення меж населених пунктів, тому земельні ділянки, що перебувають у власності МТГ можуть бути використані з метою встановлення нових меж населених пунктів.

У разі укладання договорів оренди водних об’єктів з врахуванням вимог чинного законодавства, бюджет МТГ може отримати орендну плату за використання водних просторів у сумі 4,28 тис.грн.

 Враховуючи відсутність попиту, а саме потенційних землекористувачів, земельні ділянки та водні об’єкти не виставлялись на земельні торги.

 

Не встановлення максимально допустимих розмірів ставки збору за місця для паркування транспортних засобів, визначених п.п.268.3.1,п. 268,3. ст. 268 Податкового кодексу України, призвело до упущеної можливості отримати доходи до бюджету громади в сумі 446,064 тис. грн.

Рішенням міської ради від 04.06.20 №948 на території міської ТГ встановлено ставку збору за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 кв.м. площі земельної ділянки, відведеної для організації провадження такої діяльності у розмірі 0,03% від мінімальної заробітної плати установленої законом на 1 січня звітного року. Максимальна ставка 0,075% є непосильною для платників збору за місця для паркування транспортних засобів.

  • щодо видатків на придбання активів, які тривалий час не використовуються або не вводяться в експлуатацію, що призвело до відволікання бюджетних ресурсів та їх неефективного використання в сумі 3 148,94 тис. грн.

В грудні 2016 року міською радою було придбано приміщення по вул. Лідівський шлях, 32 (1 044,98 тис. грн)  для створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Однак у зв’язку із внесеними змінами в  законодавство щодо обов’язкової наявності інклюзивної доступності, а також  внесенням змін щодо надання первинної допомоги (став вільний вибір лікаря без прив’язки до місця проживання) було прийнято рішення про передачу даного приміщення  на баланс УЖКГ та екології. Управлінням ЖКГ та екології  даний об’єкт неодноразово було виставлено на продаж у системі ProZorro. У зв’язку з відсутністю покупців аукціони не відбулись 21.07.21, 13.10.21,11.01.22 .

У 2018 році управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ “Промбудпроект“ на будівництво ФОК на вул.Мамайчука,13 (507,57 тис. грн). У зв’язку поширення захворюваності на COVID та відсутністю коштів на проведення будівництва ФОК виготовлена проектно- кошторисна документація не використовувалась.

У 2020 році виготовлена  проектно- кошторисна документація  на «Будівництво скверу імені Лесі Українки на вул. Надслучанська,1» (160,0 тис. грн). Враховуючи, що матеріали по комплексу консервного заводу знаходяться у суді , кошти на будівництво скверу не виділялись.

У листопаді 2022 року  за рахунок коштів міського бюджету комунальному підприємству “Звягельтепло” було виділено – 412,79 тис. грн на придбання трьохходового регульованого клапану. Даний клапан придбано у грудні 2022 року. Враховуючи, що опалювальний сезон вже розпочався змонтувати клапан не було можливості. По завершенню опалювального сезону клапан встановлено на котельні по вул. Дмитра Герасимчука.  

Протягом 2020 – 2022 років КП «Звягельводоканал» було придбано основних засобів на загальну суму – 1023,60 тис.грн. На момент перевірки придбані основні засоби  знаходилися на обліку та були в наявності КП “Звягельводоканалу“, але не були встановлені. Наразі основні засоби встановлені.

  • щодо належного контролю балансоутримувачів, головних розпорядників коштів та органу місцевого самоврядування за використанням комунального майна та природних ресурсів призвело до упущених вигод міським бюджетом з надходження доходів, можливості втрати активів, їх неефективного використання в сумі – 851,33 тис. грн.

Використання комунального майна здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України від 03.10.2019 №157 IX “Про оренду державного та комунального майна”, “Порядку передачі в оренду державного та комунального майна”, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 №483. Об’єкти комунальної власності передаються в оренду за результатами проведення аукціону виключно в ЄТС, передметом якого є право на продовження договору оренди об’єкта. Аукціон щодо передачі об’єкту в оренду не відбувся у звязку з відсутністю покупців.

  • щодо неналежного контролю в частині управління земельними ресурсами громади, а саме в частині не вирішення питання щодо оформлення права на земельні ділянки призводить до втрати активів (внаслідок відчуження земельних ділянок) щонайменше вартістю 760,54 тис.грн.

Це розбіжність, яка виникла  у площі земель за рахунок наявних наказів головного управління Держгеокадастру в Житомирській області на розробку проектів землеустрою для передачі у власність ділянок учасникам АТО. Згідно розроблених проектів землеустрою земельні ділянки передані у власність громадянам з внесенням відповідних відомостей до державного реєстру речових прав.

  • Щодо утримання закладів загальної середньої освіти із низькою наповнюваністю, що не сприяло ефективному використанню фінансових ресурсів, їх спрямуванню на задоволення освітніх потреб дітей шкільного віку в міській ТГ в сумі 3 842,5 тис.грн.

З метою ефективного використання ресурсів бюджету МТГ, здійснювалась оптимізація мережі закладів освіти. Рішенням міської ради від 21.10.2021 №322 створений опорний заклад освіти “Пилиповицький ліцей” з філіями “Майстрівська” та “Дідовицька”. Рішенням міської ради від 21.07.2022 №568 реорганізовано Майстрівську, Майстровільську та Дідовицьку ЗОШ I-II ступенів шляхом приєднання до Пилиповицького ліцею. Рішенням 26 сесії 8 скликання від 20.10.2022 №639 ліквідовано Маковицьку та Майстрівську ЗОШ I-II ступенів у зв’язку з відсутністю контингенту учнів та з метою приведення мережі у відповідність до законодавства.

Звертаємо Вашу увагу,  що за результатами  державного фінансового аудиту нецільового використання бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади не встановлено та  не було відкрито кримінальних впроваджень.

Фінансове управління Звягельської міської ради

Чат-бот Гаряча лінія