Інформація про виконання бюджету міста за І півріччя 2016 року

26 Липня 2016, 1:34

До бюджету міста за І півріччя 2016 року надійшло коштів у сумі  214 472,0 тис. грн або 106,4% до уточненого плану міської ради. В порівнянні з відповідним періодом минулого  року надходження збільшились  на 59 225,2 тис.  грн або на 38,1%.

До загального фонду міського бюджету надійшло 207 739,3 тис. грн або 106,6% до уточненого плану міської ради. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 57 983,3 тис. грн або на 38,7%. 

Власних доходів отримано у сумі 83 468,7 тис. грн, що більше уточненого плану міської ради на 13 696,4 тис. грн або на 19,6%.

Найбільше перевиконання досягнуто в частині:

– податку на доходи фізичних осіб      –  8 550,7 тис. грн;

– акцизного податку                              –  1 566,2 тис. грн;

– єдиного податку                                  –  1 479,9  тис. грн;

– плати за землю                                     –    855,7 тис. грн.

Виконання забезпечено по всіх джерелах надходжень. В порівнянні з відповідним  періодом минулого року власні доходи зросли на 27 391,4 тис. грн або на 48,9%.

Протягом І півріччя 2016 року надійшло всіх видів субвенцій у сумі  123 820,2 тис. грн або 99,4% до уточненого плану міської ради. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяг субвенцій збільшився на 32 172,5 тис. грн або на 35,1%.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6 732,7 тис. грн, з них  6 232,5 тис. грн або  92,5%  становлять  власні надходження бюджетних установ.

До  бюджету розвитку отримано 459,0 тис. грн, з яких 313,0 тис. грн – кошти субвенції з обласного бюджету.
 

Видаткова частина
 

Станом на 1 липня 2016 року видаткова частина загального фонду міського бюджету профінансована у сумі 196 967,6тис. грн. Видатки загального фонду склали 186 368,9 тис. грн, що більше аналогічного показника минулого року на 61 360,7 тис. грн. Виконання планових показників становить 98,7 %. У видатках міського бюджету найбільшими за обсягами є видатки на соціальну сферу. 176 576,4 тис. грн або 94,7% спрямовано на захищені та першочергові видатки, з них:

– оплата праці з нарахуваннями                                                                                     –    84 738,1 тис. грн;

– оплата енергоносіїв                                                                                            –    12 692,9 тис. грн;

– придбання медикаментів                                                                                           –      1 881,9 тис. грн;

– придбання продуктів харчування                                                                      –      4 408,8 тис. грн;

– поточні трансферти населенню (державні соціальні виплати)                  –    72 854,8 тис. грн.
 

Освіта

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету установами галузі  „Освіта“ у звітному періоді використано 59 537,3 тис. грн, що на 30,1% або на 13 772,3 тис. грн більше в  порівнянні з відповідним періодом 2015 року. На фінансування першочергових та захищених видатків галузі спрямовано  58 157,0 тис. грн або 97,7%, з них:

– оплата праці з нарахуваннями                                                                                        – 44 245,5 тис. грн;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                         –   8 769,4 тис. грн;

– харчування дітей                                                                                                                    –   4 046,9 тис. грн;

– медикаменти                                                                                                                   –        25,4 тис. грн;

– соціальне забезпечення (стипендія, допомога дітям-сиротам при працевлаштуванні, допомога дітям-сиротам, яким виповнюється 18 років, виплата допомоги прийомним сім’ям)                                                                                                      – 1 069,8 тис. грн.

Змінами внесеними до Бюджетного кодексу України, з 2016 року на фінансування з бюджетів міст обласного значення передано професійні – технічні училища. На утримання Новоград-Волинського вищого професійно-технічного училища за звітний період спрямовано 4 087,7 тис.грн. 

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатків у сумі 3 034,3 тис. грн (з них: оплата праці з нарахуваннями – 52,1 тис. грн, придбання предметів і матеріалів – 229,5 тис. грн; продуктів харчування  – 1 884,0 тис. грн; медикаментів – 0,4 тис. грн; оплата комунальних послуг – 8,6 тис. грн; інші видатки – 68,0 тис. грн; капітальні видатки – 791,7 тис. грн, з яких  придбання літератури, підручників – 228,4 тис. грн).

Охорона здоров’я

На фінансування галузі „Охорона здоров’я“ за рахунок коштів загального фонду спрямовано 33 088,0 тис. грн, що на 8 019,8 тис. грн або 32% більше відповідного періоду минулого року. За економічною ознакою 31 785,5 тис. грн або 96,1% коштів галузі становлять захищені видатки, а саме:

– оплата праці з нарахуваннями                                                                               – 25 664,9 тис. грн;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                         –   2 605,9 тис. грн;

– харчування                                                                                                             –      361,9 тис. грн;

– медикаменти                                                                                                          –   1 855,1 тис. грн;

– соціальне забезпечення (пільгові медикаменти, безкоштовне зубопротезування,  пільгові пенсії) –   1 297,7 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки у сумі 2 917,6 тис. грн (з них: оплата праці з нарахуваннями – 735,3 тис. грн, придбання предметів і матеріалів – 449,8 тис. грн, медикаментів – 615,7 тис. грн, продуктів харчування  – 49,1 тис. грн, оплата комунальних послуг – 60,4 тис. грн, інші видатки – 74,8 тис. грн, капітальні видатки – 932,5 тис. грн (придбання медичного обладнання, меблів, комп’ютерної техніки, холодильників, пандусів, сплата за придбаний автомобіль згідно рішення суду)).   

Соціальний захист

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду за звітний період становлять 72 628,3 тис. грн  та у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 32 169,4 тис. грн або  на 79,5%. Кошти спрямовані на:

– виплату допомоги сім’ям з дітьми – 32 859,7 тис. грн;

– надання пільг і субсидій на оплату  житлово-комунальних послуг населенню – 35 639,1 тис. грн;

– надання пільг і субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 738,3 тис. грн;

– матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам  міста – 953,8 тис.грн;

– компенсацію витрат на автомобільне паливо Герою України – 1,0 тис.грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування спрямовано 1 453,0 тис. грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 471,8 тис. грн або на 48,1%. Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів використано 200,4 тис. грн.

Центром соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді за звітний період використано 328,9 тис. грн, з них 96,5% спрямовано на захищені видатки. На проведення заходів для молоді спрямовано 15,6 тис. грн, на соціальні програми – 17,6 тис.грн, на інші програми соціального захисту  – 6,1 тис.грн.

На фінансову підтримку громадських організацій спрямовано 89,8 тис. грн (Рада ветеранів – 54,2 тис. грн, Червоний Хрест – 35,6 тис. грн), надано пільг інвалідам по зору на суму
210,1 тис. грн.

Грошових компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги надано  на суму 114,9 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду установ соціального захисту здійснено видатків на суму 212,9 тис. грн. З них оплата праці працівників територіального центру – 17,4 тис. грн, оплата товарів і послуг – 4,7 тис. грн, придбання продуктів харчування – 1,7 тис.грн, благодійна допомога –              107,7 тис.грн, капітальних видатків – 81,4 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування за І півріччя 2016 року використано 7 009,6 тис. грн, що на 54,5% або на 2 473,7 тис. грн більше, ніж у відповідному періоді  минулого року. 94,5% коштів спрямовано на захищені видатки, з них: на оплату праці –                           6 376,3 тис. грн, оплату енергоносіїв – 249,9 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

На видатки житлово-комунального господарства у І півріччі 2016 року за рахунок коштів загального фонду спрямовано 2 753,4 тис. грн, що на 930,0 тис. грн або 51 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Кошти галузі використано на благоустрій міста – 2 731,8 тис. грн, відшкодування пільг по теплу – 21,6 тис. грн. На утримання міської комунальної рятувальної станції спрямовано 193,5 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду  проведено капітальних  видатків  на суму 689,0 тис.грн, з них капітальний ремонт житлового фонду – 436,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ галузі „Культура і мистецтво“ спрямовано 5 802,2 тис. грн коштів загального фонду міського бюджету, що на 1302,9 тис. грн або 28,9% більше у порівнянні з відповідним періодом 2015 року. На першочергові та захищені видатки використано 5 618,6 тис. грн або 96,8% всіх видатків галузі. За рахунок коштів спеціального фонду  здійснено видатків на суму 1 114,6 тис. грн (оплата праці – 302,4 тис. грн; оплата енергоносіїв – 10,5 тис. грн; придбання предметів, матеріалів, відрядження – 13,5 тис. грн; інші поточні видатки – 16,1 тис. грн, капітальні видатки –  772,1 тис. грн).

Фізична культура і спорт

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ профінансовано у сумі 1205,0 тис. грн, що на 424,5 тис. грн або 54,4% більше відповідного періоду минулого року. 72,5% коштів галузі за економічною ознакою спрямовано на захищені видатки.

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок

За рахунок коштів міського бюджету здійснено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у сумі 1 000,0 тис. грн. На проведення робіт, пов’язаних із поточним ремонтом доріг  та оплату послуг використано 725,3 тис. грн, на проведення капітальних ремонтів доріг комунальної власності – 487,9 тис.грн

На утримання служби охорони громадського порядку використано 521,1 тис.грн. На утримання Молодіжного центру – 48,8 тис. грн. Надано фінансову підтримку громадській організації ,, Оберіг“ (утримання  безпритульних тварин) у сумі 196,0 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету на засоби масової інформації, зокрема на фінансову підтримку міськрайонної газети „Лесин край“ спрямовано 73,0 тис. грн.

В частині власних надходжень бюджетних установ здійснено видатків у сумі 5 308,7 тис. грн.
 

І.К. Ящук

Начальник фінансового управління

 

Чат-бот Гаряча лінія