Інформація щодо діяльності КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської міської ради за 6 місяців 2019 року

7 Серпня 2019, 16:31

На виконання основних завдань  медичної реформи  на рівні первинної медичної  допомоги  КНП «ЦПМСД» Новоград – Волинської  міської ради  у 2019 році   врегульовані   відносини   з  Національною  службою  здоров’я України  шляхом заключення  договору   про медичне  обслуговування  населення.

З 01.04.2018 р.  комунальне некомерційне   підприємство «ЦПМСД» Новоград-Волинської міської ради    підключено до системи eHealth, в якій   зареєстровано 46 лікарів  ( 15 лікарів  педіатрів, 31 сімейний   лікар).

26.07.2018 р. наказом МОЗ України № 1368   підприємство ліцензоване на медичну практику.

15.08.2018 р. підписаний договір з НСЗУ № 01.38341562.0000.00 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

З 01.10.2018 року  підприємство перейшло на фінансування з НСЗУ.

26.06.2019 року лікувальний  заклад пройшов акредитацію на вищу категорію.

Згідно штатного розпису в  лікувальному закладі станом на 01.07.2019 року 203,50  штатних посади. Укомплектованість фізичними особами штатних посад склала – 88,5%. Згідно плану всі лікарі та середні медичні працівники атестовані на 100% .

Станом  на  01.07.2019 року  в місті продовжує  функціонувати  7 АЗПСМ.

У  відповідності до Наказу МОЗ України № 148 від 26.01.2018 року всі амбулаторії ЗПСМ оснащені згідно  примірного табеля матеріально-технічного оснащення.  

За  результатами  роботи  підприємства  з Національної служби здоров’я України  у  2019 році перераховано  14 259 522, 81 грн.

За  6  місяців  2019 року  з міського  бюджету профінансовано 1 179 469, 44 грн.  на забезпечення оплати комунальних послуг, окремих заходів з реалізації державних (регіональних) програм,  в тому числі на забезпечення продуктами харчування  пацієнтів з орфанними захворюваннями, технічних засобів для інвалідів, відпуску медикаментів по пільгових рецептах,  капітальних ремонтів приміщень.

Під обслуговуванням медичних працівників КНП «ЦПМСД» Новоград-Волинської міської ради згідно статистичних даних   знаходиться 56 288  осіб, в  т.ч.  10 957 дітей. Станом на 01.07.2019 р. лікарями  підписано 48 444  декларацій  з дитячим та дорослим населенням.

Згідно договору з НСЗУ населення  яке не заключить декларацію з  лікарем первинної ланки надання медичної допомоги не зможе отримувати  кошти з НСЗУ для  надання планової медичної допомоги . В амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини  даній категорії населення зможе надаватись  лише невідкладна амбулаторна  медична  допомога. Тому, користуючись нагодою,  адміністрація підприємства  звертається  з проханням до мешканців міста обрати свого сімейного лікаря чи педіатра,  для укладання з ним декларації.

За  6 місяців 2019 року до сімейних лікарів та педіатрів зроблено  114 253  відвідуваня, що на 22 954 відвідувань більше ніж у 2018 році.

Сімейні  лікарі та педіатри лікувального закладу націлені на своєчасне  виявлення захворювань шляхом повноцінного охоплення   населення профілактичними оглядами.

У відповідності до Наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018 року «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», згідно договору  на лабораторне  обстеження  з КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО»,  мешканцям  міста  проведено  22 386   базових  лабораторних  обстежень: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою,  загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин на загальну суму 401 405,72 грн.

В межах послуг з надання первинної медичної допомоги в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини проводиться: вимірювання артеріального тиску, електрокардіографічне обстеження, вимірювання ваги,  зросту, окружності талії,  швидке тестування на вагітність, ВІЛ,  вірусні гепатити, тропоніни.

За 6 місяців 2019 року в умовах профілактично-діагностичного відділення  КНП «ЦПМСД» Новоград-волинської міської ради  на  УЗД апараті  Toshiba Aplio 300  обстежено 2170 пацієнтів. 

Проведено:

                  –  1222 обсеження серцево-судинної  системи;

                  –   870 обстежень органів малого тазу;

                  –  318 обсежень вагітних;

                  –  78 обстежень молочної залози.

В процесі надання медичної допомоги сімейними лікарями  зареєстровано 40 929 випадків  захворювань серед дорослого населення.

В структурі захворюваності:

       1 місце  – хвороби системи крововобігу;

       2 місце  – хвороби органів травлення;

       3 місце  –  хвороби органів дихання;

       4 місце  – хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини.

Серед дітей від 0- 17 років   зареєстровано 6 215 захворювань.

В структурі  дитячої  захворюваності: 

       1 місце – хвороби органів дихання;

       2 місце – хвороби органів травлення;

       3 місце – хвороби  крові та кровотворних органів.

 

         Зріс показник первинного виходу на інвалідність серед дитячого населення.
 

         В структурі первинного виходу на інвалідність:                                                                     

         1 місце –  вроджені вади розвитку;

         2 місце – хвороби ендокринної системи;

         3 місце – хвороби вуха та сосковидного відростку.
 

         Дана ситуація спонукає до планування вагітності та  контролю стану здоров’я  жінок фертильного віку.  

Під спостереженням медичних працівників  підприємства знаходяться діти,  хворі на орфанні захворювання (фенілкетонурію, муковісцидоз ), які у 2019 році забезпечувались дієтичним харчуванням  за кошти  міського бюджету на  загальну суму  432 208,80  грн.

За 6 місяців 2019 року  на 26,8%  забезпечено проведення  профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Заплановано   завершення  проведення профілактичних оглядів  на серпень – вересень 2019 року.

З ціллю забезпечення профілактичних заходів щодо захворюваності населення міста на туберкульоз  виконано 14 729 флюорографічних обстежень, що становить  50,4% від річного плану.

Незважаючи на те, що спостерігається зниження  захворюваності на активний  туберкульоз серед населення, залишається  на посиленому контролі питання профілактичного обстеження методом туберкулінодіагностики серед дитячого населення.

За звітний період померло від туберкульозу 4 хворих проти 2 в 2018 році, що не тільки насторожує, але і вказує, що не вдається до кінця  подолати  цю небезпечну хворобу, тому основною  задачею сімейних лікарів та лікарів педіатрів є забезпечення  раннього виявлення туберкульозу як серед дорослого так і дитячого населення.

У сімейних лікарів під спостереженням знаходиться   1571 хворий з онкологічною патологією, серед яких є пацієнти з занедбаними стадіями захворювання, в тому числі з візуальними формами (захворюваннями шкіри, ротової порожнини, молочної залози та інші). Це говорить про несвоєчасне звернення пацієнтів до лікаря  у разі погіршення  стану здоров’я,   нехтування щорічного профілактичного огляду, що є прямою загрозою для життя, зростанням  показників виходу на інвалідність та смертності серед населення.

Під спостереженням  знаходиться 93 особи з цукровим діабетом 1- го типу та 1380 осіб з цукровим діабетом 2-го типу. 298 хворих в місті  отримують інсулінотерапію, з них 25 дітей.

В порівнянні з I  півріччям 2018 року спостерігається ріст рівня інфекційної захворюваності  за рахунок ГРВІ та кору на 46,7 %. Серед дітей спостерігається ріст захворюваності на кашлюк, кір, скарлатину.

Залишається на контролі питання виконання плану профілактичних щеплень серед дорослого та дитячого населення. Особлива увага лікарів-педіатрів спрямована на  зниження  інфекційної захворюваності серед дитячого населення  шляхом забезпечення виконання календаря щеплень.

За 6 місяців 2019 року  при  плані 14 288 профілатичних щеплень виконано 5 039 ( 35,3% ), що напряму залежить від правильного, грамотного розуміння батьками потреби імунізації  дітей.

Під медичним наглядом  сімейних лікарів і лікарів педіатрів знаходиться населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС.  На їх пільгове  медикаментозне   забезпечення використано 31 473,34 грн.

На пільгове забезпечення ветеранів війни   використано коштів з міського бюджету на суму  432 902,4 грн. Згідно показань,  дана категорія населення була забезпечена оздоровленням в амбулаторних, стаціонарних та санаторно-курортних умовах.

Загалом на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення  використано  1 137 978,03  грн. з міського бюджету.

На виконання Постанови  КМУ від 03.12.2009 року № 13101 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів та дітей інвалідів технічними та іншими засобами» за 6 місяців 2019 року інваліди та діти-інваліди за кошти міського бюджету забезпечені технічними засобами та виробами медичного призначення на загальну суму   170 729,10 грн.

За 6 місяців 2019 року  померла   341  особа.

В структурі показника загальної смертності :

         1 місце – хвороби системи кровообігу; 

         2 місце – старість;

         3 місце – новоутворення;

         4 місце – травми та отруєння.

З    ціллю   інформування  населення   щодо   збереження   здоров’я   та продовження  життя  медичні працівники  підприємства   постійно проводять санітарно-просвітню   роботу  з  населеннямю

На продовження  впровадження медичної реформи необхідно:

          –  завершити  розпочатий   капітальний   ремонт    АЗПСМ № 7;    

          – привести у відповідність до табеля оснащення матеріально-технічне забезпечення АЗПСМ;

          – доукомплектувати   робочі  місця  лікарів  комп’ютерами та принтерами  ( 16 робочих місць);

          –  забезпечити  доступ  до функціоналу «Медична картка пацієнта»;

       – вдосконалити  роботу щодо виписки електронних рецептів та продовжити навчання лікарів по впровадженню електронного лікарняного листка;

          –  продовжити    роботу щодо впровадження  кодувань  захворювань за        ІСРС – 2;

          –  продовжити безперервний професійний розвиток медичних працівників по  роботі зі швидкими тестами та  по веденню фізіологічної  вагітності;

          – тримати на постійному  контролі питання  імунізації   населення  згідно календаря щеплень;

          –  медичним   працівникам     лікувального    закладу     своєю    працею    забезпечувати   сервісне   обслуговування    населення  та   інформувати  його щодо дотримання  здорового способу життя.

Головний лікар КНП «ЦПМСД» міської ради  

І.В. Вошко 

 

 

Чат-бот Гаряча лінія