Лист в.о. голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

27 Листопада 2017, 7:29

На адресу Виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради надійшов лист-копія до голови Житомирської обласної державної адміністрації Гундича І.П. від заступника голови правління, в.о. голови правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Левченко Е.Б. для опрацювання в уставленому порядку в межах компетенції наступного змісту:   

«16 березня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1954-VIII «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм», що дає змогу учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей отримати державну підтримку, яка полягає у сплаті державою до 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла, та, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний  бюджет України на 2017 рік”, на фінансування програми передбачено 30,0 млн.грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 708 внесені відповідні зміни до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 11.02.2009 № 140, і Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193.

Наказом Мінрегіону України від 17.10.2017 № 272 встановлено, що одержувачами бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» є Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі -Держмолодьжитло) та її регіональні управління Іпотечний центр та затверджено Розподіл бюджетних коштів між адміністративно територіальними одиницями на 2017 рік, згідно якого асигнування вже надійшли на рахунки в територіальних органах ДКСУ.

Відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою КМУ від 11 лютого 2009 року № 140, розгляд  пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, здійснюється Міжвідомчою комісією, склад якої затверджено наказом Мінрегіону від 18.08.2017 року № 212.

На даний час розпочато роботу вищезазначеної Комісії з метою формування переліку житлових об’єктів на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти державної підтримки.

Детальна інформація щодо реалізації Порядку забезпечення громадян доступним житлом висвітлюється на офіційному сайті Держмолодьжитла (http://www.molod-kredit.gov.ua/) та у кожному з регіональних управлінь/іпотечному центрі Держмолодьжитла.
 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
 

20.12.2011

м. Київ

N 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за N 12/20325

Про затвердження форм гарантійного листа та графіка виконання будівельно-монтажних робіт
 

На виконання пункту 7 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 568), з метою реалізації механізму забезпечення громадян доступним житлом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми: гарантійного листа, що додається, та графіка виконання будівельно-монтажних робіт, що додається, які подаються забудовниками (замовниками, управителями, продавцями) для розгляду Міжвідомчій комісії з метою участі у відборі об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, зазначені в абзаці другому пункту 4 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 568).

2. Унести зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.06.2011 N 74 “Питання розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти”, а саме:

у пункті 1 слово і цифру “додатком 1” замінити слово “додатком”;

пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 2, 3;

у відмітці до додатка 1 до цього наказу слово та цифру “Додаток 1” замінити словом “Додаток”;

додатки 2, 3 до цього наказу виключити.

3. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Департаментом державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

А. П. Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
20.12.2011 N 361
 

(На бланку)

_____________ N ______
            (дата)

 

 

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
 

________________________________________________________________________ є забудовником
                (найменування підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи – підприємця)
(замовником, управителем, продавцем) житлового будинку на _________ квартир загальною площею _____________________________ кв. м, що розташований за адресою: ______________________________________________________.
            (місцезнаходження об’єкта житлового будівництва (далі – об’єкт))

Об’єкт належить до ______________ категорії складності.
                                                      (цифрами)

Будівельна готовність об’єкта на дату подання гарантійного листа складає ________ %.

На дату подання гарантійного листа у зазначеному об’єкті є вільними від зобов’язань перед третіми особами та пропонуються до участі в програмі надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла (далі – програма) ________ квартир загальною площею ____________ кв. м, з них:

_____ однокімнатних квартир загальною площею _____ кв. м;

_____ двокімнатних квартир загальною площею _____ кв. м;

_____ трикімнатних квартир загальною площею _____ кв. м;

_____ чотирикімнатних квартир загальною площею _____ кв. м;

_____ п’ятикімнатних квартир загальною площею _____ кв. м.

Вартість 1 кв. м загальної площі квартири у зазначеному будинку – ________ гривень, загальна вартість запропонованих квартир – _________ тисяч гривень.

У разі отримання коштів від реалізації квартир відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 568), об’єкт буде введено в експлуатацію до ____________________ та передано під заселення громадянам квартири,  підключені
                                                        (дата)
до мереж та забезпечені газо-, електро-, водо-, теплопостачанням тощо.

Для добудови зазначеного об’єкта необхідно _________ тисяч гривень.

Кошти, отримані забудовником від участі у програмі, будуть використані виключно на добудову (будівництво) або придбання житла в _____________________________________________________.
                                                                                                                    (найменування та місцезнаходження об’єкта)

___________________________________________________________________________ не заперечує
                 (найменування підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи – підприємця)
щодо допущення на об’єкт представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та інспекторів Державної архітектурно-будівельної інспекції України для проведення позапланових перевірок.

Місцезнаходження підприємства, установи, організації або місце проживання фізичної особи – підприємця: ___________________________________________________________________________.

Контактні дані керівника підприємства, установи, організації або фізичної особи – підприємця, або уповноваженої ними особи: _____________________________________________________________.
                                                                                                                (телефон, факс, електронна адреса)

До гарантійного листа додаються завірені замовником:

графік виконання будівельно-монтажних робіт, погоджений територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції України та з яким ознайомлено місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування;

рішення замовника про затвердження проектно-кошторисної документації з техніко-економічними показниками житлового будинку (згідно з результатами експертизи проекту будівельної документації, проведеної у випадках, передбачених законодавством);

копія першого аркуша загальної пояснювальної записки (том 1) (з повним найменуванням об’єкта);

копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт (дозволу на виконання будівельних робіт або зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт);

копія результатів (висновку або звіту) експертизи проекту будівельної документації, проведеної у випадках, передбачених законодавством;

копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантійний лист (для фізичних осіб – підприємців – копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

фотокартки об’єкта (фасадів – 2 – 3, внутрішніх приміщень – 2 – 3) в електронному та паперовому варіантах.

Керівник /
уповноважена особа

  
____________
      (підпис)

  
_________________________
         (ініціали та прізвище)

М. П.*

 

 

____________
* Для фізичних осіб – підприємців – за наявності.

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

О. М. Непомнящий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
20.12.2011 N 361
 

ПОГОДЖЕНО
Керівник територіального органу
Держархбудінспекції України

в ________________________
  ___ ____________ 201_
  М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Замовник

  
___________________
___ ____________ 201_
М.П.*

 

ГРАФІК
виконання будівельно-монтажних робіт **

___________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта)

N з/п

Найменування видів робіт

Одиниця виміру (т., м2, м3, шт. тощо)

Кількість одиниць

Чисельність робітників

_________
(місяць)

_________ 
(місяць)

_________ 
(місяць)

_________ 
(місяць)

_________ 
(місяць)

_________  
(місяць)

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб – підприємців – за наявності.

** У фізичних обсягах.

 

Керівник підрядної організації

_______________
             (підпис)
М. П.

___________________________
                            (П. І. Б.)

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

 

 

Керівник місцевого органу виконавчої влади /
органу місцевого самоврядування
у _____________________________
(назва регіону)

  
_______________
             (підпис)
М. П.

  
___________________________
                            (П. І. Б.)

 

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

О. М. Непомнящий

 

Чат-бот Гаряча лінія