Про роботу відділу ведення реєстру територіальної громади міської ради

15 Серпня 2017, 9:44

Починаючи з квітня 2016 року, з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 повноваження з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян від Державної міграційної служби України перейшли до виконавчих органів сільських, селищних або міських рад. Вже більше року ці функції виконують органи реєстрації відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Рішенням міської ради від 20.04.2017 № 292 шляхом реорганізації утворено відділ ведення реєстру територіальної громади міської ради, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері реєстрації/зняття  з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території міста Новограда-Волинського, формує та веде реєстр територіальної громади, передає інформацію до Єдиного державного демографічного реєстру.

З червня 2017 року відділ очолює Пастухова Інна Петрівна.

– Куди потрібно звертатися для того, щоб зареєструвати місце проживання?

Для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання слід звертатися  до відділу ведення реєстру територіальної громади міської ради, який знаходиться за адресою: вул. Соборності, 13 каб. 4, 7 (приміщення Центру надання адміністративних послуг) (графік роботи)

– Скільки часу дається людині, яка переїхала на нове місце, для того, щоб зареєструватися?

Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено термін, впродовж якого особа зобов’язана зареєструвати своє місце проживання. Він становить тридцять календарних  днів від дати зняття з реєстрації з попереднього місця проживання.

Крім того, реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена з одночасним зняттям з попереднього місяця проживання. Тобто, при переїзді людині не потрібно зніматися з реєстрації. Достатньо звернутися до відповідного органу реєстрації за новим місцем проживання і подати заяву на реєстрацію. І там одночасно проведуть обидві дії – знімуть з реєстрації за попереднім місцем проживання і зареєструють за новим. А місцевий орган влади за попереднім місцем проживання буде повідомлено про те, що ця людина там більше не проживає.

 Яка відповідальність передбачена за порушення терміну реєстрації?

Статтею 197 КпАП  передбачено, що проживання громадян без реєстрації місця проживання тягне за собою попередження. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, громадянину, який порушив термін реєстрації вперше, загрожує попередження. Якщо ж таке правопорушення повториться при наступній зміні місця проживання протягом року, тоді працівник органу реєстрації складає на таку особу адміністративний протокол і передає його на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради та накладення адміністративних стягнень.

– Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію?

Для реєстрації місця проживання особа подає:

– документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Це може бути паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. Якщо реєструється дитина, яка не досягла 16 років, то подається свідоцтво про народження.

–          квитанцію про сплату адміністративного збору: у разі звернення особи протягом встановленого Законом терміну, тобто тридцяти календарних днів – в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (станом на 01.05.2017 це 13,60 грн);

у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну – в розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (станом на 01.05.2017 це 40,80 грн).

У разі реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується тільки за одну адміністративну послугу і зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання;

–          документи, що підтверджують право особи на проживання в цьому приміщенні. Це можуть бути документи на право власності, рішення суду про надання права на користування житловим приміщенням, договір оренди тощо. У разі якщо таких документів немає, тобто особа бажає зареєструватись не у своєму житлі, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника цього житла (якщо власників кілька – за згодою всіх власників);

–          військовий квиток або посвідчення про приписку  до призовної дільниці (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

–          заяву.

–          Скільки часу потрібно чекати на оформлення реєстрації місця проживання?

Законом передбачено, що реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів.

– Чи обов’язково подавати документи для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особисто?

Законодавець передбачив можливість делегування особою, яка зацікавлена в отриманні послуги про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, прав на звернення про таку послугу  іншим органам чи установам. Таким чином, звернутися до органу реєстрації може законний представник особи (батьки дитини, опікун чи піклувальник) або представник на підставі нотаріальної (або прирівняної до неї) довіреності.

У разі подання заяви представником  особи додатково подаються:

–          документ, що посвідчує особу представника;

–          документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Крім того, особа може доручити  в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителю багатоквартирного будинку за місцем її проживання.

– Чи потрібно батькам реєструвати новонароджену дитину?

Так, крім того, законодавцем висунуті вимоги і щодо строку, протягом якого батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини. Відповідні реєстраційні дії вони мають вчинити протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації її народження або органи соціального захисту населення (Департамент праці та соціального захисту населення міської ради) під час звернення за призначенням допомоги при народженні дитини.

– Чи є якісь особливості реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання дітей?

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним з батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності працівника органу реєстрації, або на підставі засвідченої в установленому  порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). Така ж норма діє і під час зняття з реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років.

Згідно з положеннями, закріпленими в ст. 29 Цивільного кодексу України, особа, яка досягла 14 років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом, тобто 14-ти річна дитина може визначати своє місце проживання, але не довільно, а лише з батьками, проте з ким саме – з матір’ю чи з батьком – вона може вирішувати самостійно.

– Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які там зареєстровані?

Це залежить від того, на яких підставах ці особи там зареєстровані. Якщо є рішення суду, що дає право комусь жити в певному приміщенні, то право на проживання зберігається то тих пір, поки це рішення є чинним.

Якщо люди зареєстровані в приміщенні на основі договору оренди, то, відповідно, право на реєстрацію зберігається за ними до закінчення терміну договору. Після цього власник житла може їх зняти з реєстрації місця проживання. А також, до закінчення терміну дії договору, за рішенням суду.

Якщо реєстрація здійснювалася на підставі згоди власника житла, зняття з реєстрації без згоди особи здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права користування житловим приміщенням, про виселення або про зняття з реєстрації місця проживання.

Якщо особа, яку власник житла бажає позбавити права на користування житловим приміщенням, не є членом його сім’ї, то він в будь-який час може звернутися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Після набрання законної сили рішенням суду, власнику житлового приміщення необхідно звернутися з цим рішенням та заявою про зняття з реєстрації місця проживання особи до органу реєстрації.

Якщо особа, яку власник житла бажає позбавити права на користування житловим приміщенням, є членом його сім’ї, а це відповідно до норм Житлового кодексу України – чоловік або дружина власника, їх діти та батьки (крім того, членами сім’ї власника може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом і ведуть з ним спільне господарство), таку особу може бути позбавлено права на користування житловим приміщенням у випадку, коли вона не проживає у цьому житловому приміщенні без поважних причин понад одного року, якщо інше не встановлено домовленістю із власником житла. У такому разі власник житла після спливу одного року (якщо житлове приміщення знаходиться у приватній власності) з моменту припинення проживання члена його сім’ї у цьому житловому приміщенні має право звернутись до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації. Однак, суд у кожному конкретному випадку на власний розсуд встановлює наявність або відсутність поважних причин у особи, яка не проживала у житловому приміщенні понад встановленого строку.

– Люди, які тривалий час не проживають за місцем своєї реєстрації, повинні інформувати про це державу?

Такий обов’язок існує для деяких категорій громадян. Це особи, які мають невиконані боргові зобов’язання, накладені на них в адміністративному порядку або судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь в судовому процесі в будь-якій якості, повинні в разі, якщо вони більше місяця не проживають там, де вони зареєстровані, письмово повідомити орган реєстрації про своє місце перебування.

– Наразі в Україні перейменована велика кількість населених пунктів і вулиць. Відповідно у нашому місті теж чимало вулиць і провулків вже мають нові назви.Чи потрібно громадянам подбати про те, щоб проставити в паспортах відповідні штампи?

Варто зазначити, що паспорти осіб, в яких відсутній штамп реєстрації місця проживання з перейменованою вулицею чи провулком є дійсними і юридичної сили не втрачають. Відомості про зміну назви вулиці, як правило, вносяться, під час вклеювання фотокартки  при досягненні громадянином 25-ти та 45-ти річного віку, реєстрації нового місця проживання або зняття з реєстрації, заміни паспортів з різних причин. Ця процедура проводиться органом реєстрації безоплатно.

Важливо: мешканцям приватного сектору, для того, щоб працівник органу реєстрації зміг поставити штамп в будинковій книзі,  необхідно спочатку звернутися до Новоград-Волинського МБТІ для проведення відповідної процедури переоформлення.

–          Що таке довідка № 13 і які документи потрібні для її одержання?

Довідка про реєстрацію місця проживання особи (або додаток 13) – документ, який підтверджує місце та дату реєстрації особи. Ця довідка надається дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі ID картки.

Особам, які вперше отримують паспорт (а це діти віком від 14 років) для отримання цієї довідки потрібно мати: свідоцтво про народження, паспорти батьків, довідку про склад сім’ї (для мешканців багатоповерхівок, у разі, коли батьки зареєстровані за різними адресами) або будинкову книгу (для мешканців приватного сектору).

У разі втрати паспорта громадянина України – свідоцтво про народження, довідку про склад сім’ї (для мешканців багатоповерхівок) або будинкову книгу (для мешканців приватного сектору).

У разі заміни прізвища  – паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб.

І.П. Пастухова,

 

начальник відділу ведення реєстру

територіальної громади міської ради      

 

Чат-бот Гаряча лінія