В Новограді-Волинському планують провести Міжнародну наукову археологічно-краєзнавчу конференцію

15 Березня 2017, 6:33

Міжнародний союз академій наук, Інститут археології НАН України, Новоград-Волинська міська рада, Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Житомирський обласний краєзнавчий музей, Новоград-Волинський краєзнавчий музей планують провести 2-3-4 жовтня 2017 року у м. Новограді-Волинському Житомирської області Міжнародну наукову археологічно-краєзнавчу конференцію «Возвягль – Звягель – Новоград-Волинський у часовому зрізі тисячоліть», присвячену 760-річчю першої літописної згадки про місто Возвягль – Звягель – Новоград-Волинський Житомирської області.

В ході конференції зокрема планується науковий розгляд результатів останніх археологічних розкопок на території України, Білорусі, Польщі, Молдови з залученням кращих науковців-археологів цих країн. Однією з тем конференції буде «Новоград-Волинський – Возвягль в системі міжнародних торгових відносин». Участь в конференції підтвердили відомі вчені України, Білорусі, Молдови, Польщі, Туреччини.

Склад оргкомітету:

– Моця О. П., доктор історичних наук, професор, член – кореспондент НАН України, завідуючий відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України (Київ) – співголова оргкомітету (за згодою);

– Весельський В. Л., міський голова м. Новограда – Волинського – голова.

Гвозденко О. В., заступник голови м. Новограда – Волинського – секретар оргкомітету.

Члени оргкомітету:

– Петраускас А. В., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник кафедри давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України м. Київ (за згодою);

– Заєць Л. В., начальник відділу культури м. Новограда – Волинського;

– Жовтюк О. М., директор Новоград – Волинського краєзнавчого музею;

– Ваховський В. С., член національної спілки краєзнавців України (Новоград – Волинський).

Учасники конференції:

Баранов В. І., молодший науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України.

Веремейчик О. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Возний І. П., доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства та теології філософсько-теологічного факультету, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Волошин Марцін, професор Інституту археології Жешувського Університету, завідувач Центру Історії і Культури центрально-східної Європи (Жешув-Лейпциг).

Зоценко І. В., молодший науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології НАН України.

Івакін В. Г., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України.

Кедун І. С., кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя.

Козаков А. Л., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України.

Левко О. Н., доктор історичних наук, професор, завідуюча центром історії доіндустріального суспільства НАН Білорусії (Мінськ).

Павленко С. В., молодший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України.

Панишко С. Д., кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Плавінскі М. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціології і економіки Міжнародного державного екологічного інституту ім. А. Д. Сахарова Білоруського державного університету (Мінськ).

Прищепа Б. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університете.

Рябцева С. С., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту культурного наслідування Молдавії (Кишинів).

Скороход В. М., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри археології, етнології та туристично-краєзнавчої роботи Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Тарабукін О. О., старший науковий працівник відділу досліджень, обліку і паспортизації об’єктів культурної спадщини Житомирського обласного краєзнавчого музею.

Томашевський А. П., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України.

Хададова М. В., старший викладач кафедри всесвітньої історії історичного факультету Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Пропонуються наступні теми для участі в конференції:

– археологія краю;

– геологія і природа краю;

– Звягельщина в плині тисячоліть;

– національно-визвольні рухи в Правобережній Україні;

– Новоград-Волинський в часи незалежності України;

– етнографія та фольклор українського Полісся;

– видатні  постаті краю (досягнення в культурі, науці, освіті, спорті та інших галузях господарства);

– туристсько-рекреаційні можливості Новограда-Волинського;

– історіографія та  джерелознавство.

Регламент: доповіді на пленарному засіданні – 25 хвилин, під час секціїних засідань – 15 хвилин.

До початку роботи конференції планується видати збірку науково- краєзнавчих праць. Прохання до 15 травня 2017 року вислати свої роботи на адресу nv_kultura@meta.ua, роботи, надіслані після визначеного терміну, не розглядатимуться.

Поштова адреса відділу культури Новоград-Волинської міської ради: площа Лесі Українки,9, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, 11701. Телефони для довідок: 04141 5-51-13 – відділ культури, 097 590 82 28 – директор краєзнавчого музею Жовтюк Олена Миколаївна.

Поштова адреса Інституту археології НАН України: проспект Героїв Сталінграда,12, м. Київ-210, 04210. E-mail: petrauskas@i.ua. Телефони для довідок: 418 27 75 – Інститут археології, факс: 418 33 06; 097 594 80 39 – кандидат історичних наук Петраускас Андрій Вальдасович.

Вимоги до оформлення статей:

Оформлення тексту.

Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, розмір 14, через 1,5 інтервали.

Стаття має послідовно включати такі блоки.

1. Основний (інформативний) блок.

Прізвище І.П.

Назва статті

Анотація. У кількох словах про тему статті / публікації.

Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.

Основний текст статті.

Література.

Одержано хх.хх.201?

2. Іншомовний блок (російська / українська / англійська).

Прізвище І. П.

Назва статті

Структуроване резюме (близько 1500 символів).

Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.

3. Обслуговуючий блок.

Підписи під рисунки (якщо є).

Текстові таблиці (якщо є).

Список скорочень (якщо є).

Дані про автора (звання, посада з зазначенням місця роботи).

Посилання

на літературу напівкодом у квадратних дужках [Прізвище, 2012, с. 6; рис. 5, 2—4; табл. 3]; на рисунки (рис. 1, 3), де перша цифра — номер рисунка, друга — позиція на рисунку; на таблиці (табл. 2).

Оформлення списку літератури.

Прізвище І.П. Назва монографії. — Місто, 2012. — 150 с.

Прізвище І.П. Назва статті // Назва збірника. — Місто, 2012. — С. 15—25.

Прізвище І.П. Назва статті // Назва конференції: Тези доп. — Місто, 2012. — С. 15—25.

Прізвище І.П. Назва статті // Назва періодичного видання. — 2012. — № 1 (або Вип. 1; Т. 1 і т. д.). — С. 15—25.

Прізвище І.П. Назва звіту // Назва архіву. — 2012. — № 1. (за нумерацією, прийнятою архівом зберігання, напр.: ІА НАН України. — 2012/5).

Увесь текст давати одним файлом. Увага! Не потрібно використовувати для оформлення ПРОПИСНІ літери!

Підготовка рисунків.

Рисунок обов’язково має бути наданий у форматі *.tif, а також у форматі, в якому він був виконаний. Мінімальна розподільна здатність 300 dpi.

Усі ілюстративні матеріали (рисунки, фото, карти і схеми, діаграми, таблиці з переважанням зображень над текстами тощо) повинні називатися «рис.» і мати послідовну нумерацію у тексті. Назви рисунків мають містити їх порядковий номер; краще давати (латиницею): Avtor_01, Avtor _02, і т. д.

З повагою оргкомітет конференції

 

Чат-бот Гаряча лінія