Який має статус та кому підпорядковується ОСББ?

19 Грудня 2022, 13:24
Управління житлово-комунального господарства та екології інформує: який має статус та кому підпорядковується ОСББ
Як зазначалося в попередніх публікаціях управління ЖКГЕ міської ради – функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням співвласників можуть передаватися ОСББ.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.
В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне ОСББ – Закон України – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14?find=1…
Вищим органом є ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СПІВВЛАСНИКІВ. Збори скликаються не рідше 1-го разу на рік. Рішення зборів, прийняте відповідно до статуту ОСББ, є обов’язковим для всіх співвласників. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників – Типовий статут ОСББ – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03#Text
Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання.
Рішення мають бути оприлюднені. У передбачених випадках рішення може бути надане співвласникам під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом). Отже, Ефективність роботи ОСББ напряму залежить від активності його членів (співвласників багатоквартирного будинку). А оскільки це юридична особа, органи місцевої влади НЕ МАЮТЬ жодного впливу на ОСББ. Всі спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.
ОСББ в своїй діяльності має визначені законодавством та Статутом права та обов’язки:
Чат-бот Гаряча лінія