Звіт директора школи мистецтв Полтавченко Л.В. про роботу у 2018 році

12 Березня 2019, 21:38

Мистецька школа провадить свою діяльність за художньо-естетичним напрямом, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття спеціальних мистецьких виконавських компетентностей здобувачами у процесі активної мистецької діяльності.

У школі мистецтв працюють два відділення: музичне та образотворче.

На музичному відділенні навчання проводиться на:

1) відділі струнно-смичкових інструментів,

2)  духових інструментів,

3) відділі народних інструментів,

4) відділі фортепіано,

5) відділі  вокалу та хору,

6) відділ теоретичних дисциплін.

На образотворчому відділенні заняття проводяться з предметів:

1) рисунок,

2) живопис,

3) композиція,

4) скульптура,

5) декоративно-прикладне мистецтво,

6) початковий курс історії образотворчого мистецтва.

У  2018  навчальному році в школі мистецтв працювали 67 основних педагогічних працівників  та 2 сумісника, з них працівники  з повною вищою освітою – 48  осіб, з базовою вищою освітою – 19 осіб.

Допомагають директору  забезпечувати  навчально-виховний процес: заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи музичного відділення, заслужений працівник культури України Білявська Олена Домініківна, заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи образотворчого відділення Легензова Світлана Миколаївна, заступник директора по господарській роботі Прилєпко Алла Василівна, секретар навчальної частини Шелест Олена Анатоліївна, бібліотекар Антонюк Алевтина Олегівна.

Обслуговуючий  персонал – прибиральниці, чергові, двірник, електрик, робітник – 11 осіб, 3 сумісника.

Працівники, що працюють на умовах неповного робочого дня –  6 осіб.

Основний контингент школи у місті складав 460 учнів музичного відділення  та   135     учнів  образотворчого відділення.

148 учнів сіл Новоград-Волинського  району та ОТГ.

Всього – 743 учні основного контингенту,105 учнів навчаються у підготовчому класі.

Загальний контингент  учнів міста впродовж останніх років – сталий.

Згідно прийнятої у грудні 2017 року Концепції сучасної мистецької школи,  основними напрямками  роботи школи мистецтв у звітному році були:

–                      організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності;

–                      формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних умінь початкового рівня в обраному виді мистецтва;

–                      створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості;

–                      виховання громадянина України, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

–                      популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

–                      формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті;

–                      пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;

–                      здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, створення умов для набуття ними  первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

–                      здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

В школі успішно працюють 11 учнівських  творчих колективів музичного відділення:

– хор молодших класів –  керівник  Тетяна Нестерова;

– хор старших класів –  керівник Тетяна Валентюк;

– ансамбль скрипалів  старших класів –  керівник Лілія Полтавченко;

– ансамбль скрипалів  молодших класів –  керівник  Валерія Дириженко;

– ансамбль гітаристів – керівник Ірина Українець;

– ансамбль баяністів –  керівник  Олександр Доценко;

– вокальний ансамбль   “ Домініка” –  керівник Тетяна Валентюк;

– ансамбль бандуристів –  керівник  Інна Вовк;

– ансамбль сопілкарів –  керівник Микола  Гулевич;

– духовий оркестр –  керівник Олександр Слєсаренко;

– ансамбль народної пісні «Цвіте терен», який має звання зразковий – керівник заслужений працівник культури  України  Віра Матвійчук.

На базі школи  мистецтв працюють 2 колективи, яким присвоєно звання народний:

– народний камерний хор вчителів школи мистецтв – керівник  Леся Адамович.

– ансамбль камерної музики «Класік» – художній керівник  Лариса Хмелевська,   

У нашому місті створені умови для фізичної та фінансової доступності початкової  мистецької  освіти для різних соціальних верств населення, так в школі мистецтв навчаються учні, які користуються державними пільгами по оплаті за навчання.

У звітному  році  на 100% від оплати за навчання  були звільнені:

–                       діти-сироти –  6 учнів; 

–                       учні з малозабезпечених родин – 12 учнів;

–                      учні з багатодітних родин – 173 учнів;

–                       діти-інваліди – 15 учнів.

Також частина учнів користувались міськими пільгами:    

– діти, батьки  яких загинули в АТО звільнені від оплати за навчання на 100%  – 2 учні;

–  діти один з батьків, яких є учасником АТО та ООС звільнені від оплати за навчання на 50% – 92 учні;

– діти, батьки  яких є інвалідами  1 або 2   групи звільнені на 50%  –  7 учнів;

– учні-переможці Обласних, Регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних  конкурсів  звільнені від оплати за навчання на 100%   у кількості 15 осіб (з них – 10 учнів музичного відділення, 5 учнів образотворчого відділення).

Участь в конкурсах

У 2018 році учні нашої школи  брали активну участь у мистецьких конкурсах:

–  в 24 Міжнародних конкурсах,  де отримали 3 – Гран Прі, 24 – І місця, 6– ІІ місць, 2 – ІІІ  місця.

– у 15 Всеукраїнських конкурсах та фестивалях, де отримали: 21 –  Гран-Прі, 38 – І місць, 28 – ІІ місць, 4 – ІІІ  місця  у різних номінаціях та вікових категоріях;

– у 10 Обласних  конкурсах та фестивалях,  де отримали 1 – Гран Прі, 2 – І місця, 5 – ІІ місця, 6 – ІІІ  місць;

– в 3 Зональних конкурсах – де отримали 3 – І місць, 2- ІІ місця, 7– ІІІ  місць.

Планомірно та систематично ведеться робота по запровадженню нових педагогічних технологій. Свої творчі надбання та досягнення у проведенні навчально-виховної діяльності викладачі популяризують на різних педагогічних заходах.

У звітному році у школі мистецтв проведено:

–                       10 відкритих уроків,

–                       3 майстер-класи,

–                       15 методичних доповідей,

–                       16  педагогічних читань,

–                       з них 12 заходів зонального методичного об’єднання,

–                       16 художніх виставок.  

Школа мистецтв є повноцінним суб’єктом в житті громади, бере участь в організації її культурного життя. 

Важливим напрямком  роботи  школи є концертна діяльність. Участь дитячих та викладацьких колективів, солістів в концертних заходах в міському Палаці культури ім. Лесі Українки, на концертних майданчиках міста.  Разом з тим було проведено ряд тематичних концертів, звітні концерти відділів школи, концерти учнів класів викладачів, звітні концерти творчих колективів школи.

У 2018 році школу мистецтв закінчили  76 випускників,

з них –  59 учнів закінчили  музичне відділення,

17 випускників – образотворче відділення.

З  відзнакою закінчили школу мистецтв 31 випускник,

9 учнів продовжили навчання у  вищих навчальних закладах.

Для покращення матеріальної бази школи у звітному році були наступні придбання:

меблі  на суму 64 200,00 грн.;

концертне взуття  для зразкового ансамблю  народної пісні «Цвіте терен» –  15 000,00 грн.;

капелюхи для дитячого духового оркестру – 9 000,00 грн.;

музичні інструменти (2 гітари ) – 8 560, 00 грн.;

для участі учнів школи мистецтв у конкурсах було здійснено перевезення на суму 16 000,00 грн.;

проведено протипожежних заходів на суму 16 000,00 грн.

Завдяки співпраці з депутатами міської ради Олександром Стадніком, Олександром Гарбовським та Ігорем Мельником для поповнення матеріально-технічної бази школи мистецтв було придбано музичний інструмент 1 гітара, головні убори для учнівського духового оркестру та пюпітри для нот на загальну суму – 18 200 грн. За що висловлюємо свою вдячність вищеназваним депутатам.

Проблеми

Поряд з тим, що за останні роки здійснювались придбання, яких не було багато років, а саме: поновлювались меблі в навчальних класах, купувались музичні інструменти, концертні костюми для творчих колективів, за що працівники і учні  школи мистецтв вдячні міському голові  В.Л.Весельському і депутатам міської ради,основною проблемою залишається відсутність нової будівлі школи мистецтв, яка відповідала би сучасним вимогам для закладів такого типу. Ми гостро відчуваємо відсутність у нинішніх приміщеннях школи аудиторії чи репетиційної зали, де можна було би зібрати більше 30 учнів для проведення занять духового оркестру, зведеного учнівського хору. Так вимушені проводити ці заняття у неймовірній тисняві і відсутності необхідної вентиляції повітря, а саме ці заняття пов’язані із диханням дітей під час співу, або при грі на духових інструментах. Це є не просто незручно, це може бути шкідливим для здоров’я наших вихованців, якщо вони проводять півтори години репетицій у таких умовах. Хочу нагадати, що ми маємо з 2013 року проектно-кошторисну документацію на будівництво нової школи мистецтв, що пройшла незалежну експертизу. Тому хочу  ще раз звернути увагу керівників міста, депутатів міської ради на цю проблему, бо у нас навчаються не просто учні – це діти творчо обдаровані, які прославляють наше місто на самих високих Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах і фестивалях. Я закликаю, давайте ми будемо любити наших дітей не на словах!

Використання коштів.

У звітному році було використано коштів по загальному фонду – 9 771,443 тис. грн.,

в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 9 165,404 тис. грн.

на комунальні послуги – 349,109 тис. грн.

на поточні видатки – 256,229 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло всього – 760,267 тис. грн.,

Використано коштів по спеціальному фонду всього – 679,425 тис. грн.,

в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 648,744 тис. грн.,

на комунальні послуги – 3,859 тис. грн.,

на поточні видатки – 26,822 тис. грн.

Дякую за співпрацю  у звітному році заступникам міського голови: О.В. Гвозденко, І.К. Ящук,   начальнику відділу культури і туризму міської ради Заєць Л.В., заступнику начальника відділу культури і туризму  Адамович Л.В., своїм колегам  директорам   установ культури  та їх колективам.

 

Чат-бот Гаряча лінія