Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за 2022 рік

27 Лютого 2023, 15:06

У 2022 році до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 1 369 264,2 тис. грн, виконання планових показників становить 191,2 %.

До загального фонду бюджету міської ОТГ надійшло 1 354 657,8 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 1 214 101,5 тис. грн, що більше планових призначень на 667 511,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на 813 818,0 тис. грн.

За січень-грудень 2022 року до бюджету міської ОТГ надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 140 556,4 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету надійшло 14 606,3 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ у сумі 12 772,2 тис. грн.

Упродовж 2022 року видаткова частина бюджету здійснювалась з урахуванням умов та обмежень визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 №590 „Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану“. Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплату енергоносіїв.

Касове виконання видаткової частини бюджету Новоград-Волинської міської територіальної громади за 2022 рік становить 648 709,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 576 809,9 тис. грн, спеціальним – 71 900,0 тис. грн. Виконання видаткової частини бюджету міської ТГ становить 86,7 %.
На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 431 287,4 тис. грн або 74,8 %.

З них:
– оплата праці з нарахуваннями – 351 760,0 тис. грн, 81,6%;
– оплата енергоносіїв – 48 579,0 тис. грн, 11,3 %;
– придбання медикаментів – 3 576,5 тис. грн, 0,8 %;
– придбання продуктів харчування – 8 829,8 тис. грн, 2,0 %;
– поточні трансферти населенню – 18 542,1 тис. грн, 4,3 %.

На утримання „Служби охорони громадського порядку“ використано 4 970,6 тис. грн коштів загального фонду, що на 34,1 % або на 1693,6 тис. грн більше 2021 року. Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки спеціального фонду використано у сумі 55,2 тис. грн, на: оплату енергоносіїв – 50,4 тис. грн, оплату послуг – 4,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету міської територіальної громади становлять видатки на виконання бюджетних програм галузі “Освіта“. На дану галузь спрямовані кошти в сумі 315 664,9 тис. грн, з них за загальним фондом 309 638,1 тис. грн, що на 2,4% або на 7530,5 тис. грн менше видатків 2021 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 287 738,7 тис. грн або 92,9% призначень, з них на: харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 3208,7 тис. грн. По спеціальному фонду проведено видатків у сумі 6 026,8 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетних програм галузі „Охорона здоров’я“ за загальним фондом проведено у сумі 37 359,0 тис.грн або 97,1% до уточненого плану на рік. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 5 206,1 тис.грн. З бюджетів Городницької, Чижівської, Брониківської та Піщівської, Ярунської, Стріївської ТГ на утримання об’єктів спільного користування отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 5 152,8 тис.грн.

Видатки загального фонду галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ склали 28 047,8 тис. грн. Кошти спрямовано на оплату пільг, утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї та молоді, центру реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам. Видатки спеціального фонду становлять 417,0 тис. грн.

Також за рахунок коштів бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади надано матеріальної допомоги мешканцям міської ТГ у сумі 3 281,5 тис.грн та проведено компенсаційні виплати підприємствам надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 4 997,7 тис. грн.
У 2022 році видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ за загальним фондом профінансовано у сумі 57 343,4 тис.грн, що на 94,3 % або на 27 829,7 тис. грн більше 2021 року.

На утримання рятувальної станції спрямовано – 1263,9 тис. грн.
На поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності використано 12 532,8 тис.грн.

На фінансову підтримку КП НВМР „ВУВКГ“ 22284,8 тис.грн.
Видатки галузі „Культура“ за загальним фондом складають 19 487,0 тис. грн., що більше видатків минулого року на 1 822,6 тис. грн. На першочергові та захищені видатки використано 17 039,3 тис. грн або 87,4 % всіх видатків галузі. Видатки спеціального фонду становлять 679,4 тис. грн.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у звітному році становили 9 202,5 тис. грн або 79,8% до уточненого плану, що менше 2021 року на 650,7 тис. грн. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 5 020,3 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 4 090,2 тис. грн або 81,5 %, на оплату енергоносіїв – 224,8 тис. грн або 4,5 %.

На утримання міського центру „Спорт для всіх“ за загальним фондом спрямовано 1 880,4 тис. грн, спеціальним фондом – 120,0 тис.грн. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 359,1 тис. грн.

Надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 753,2 тис. грн.

Касові видатки на утримання органів місцевого самоврядування у 2022 році склали 52 079,7 тис. грн. На комунальну установу „Трудовий архів“ спрямовано 174,3 тис. грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку громади та коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на суму 60 483,5 тис. грн, з них на:

– міжбюджетні трансферти, придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 58 221,9 тис. грн;
– капітальне будівництво та реконструкція приміщень – 392,8 тис. грн;
– капітальні ремонти – 1868,8 тис. грн.

На виконання гарантійних зобов’язань за (КП НВМР ВУВКГ) перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку ТГ спрямовано 11 810,1 тис. грн.

Реверсна дотація перерахована до Державного бюджету у сумі 1 278,8 тис.грн.

Т в.о. начальника управління – начальник відділу доходів Марина Антонюк

Чат-бот Гаряча лінія