Інформація про виконання бюджету  міської територіальної громади за 2023 рік

18 Березня 2024, 16:46

 

 

ДОХОДИ

 

На виконання вимог статті 28 Бюджетного Кодексу України фінансове управління міської ради надає інформацію про виконання бюджету міської територіальної громади за 2023 рік .

У 2023 році до бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло коштів у сумі 1 365 155,7 тис. грн або 102,0% до уточненого плану.

У загальному обсязі надходжень бюджету міської ТГ:

власні доходи загального фонду займають – 79,8 %;

міжбюджетні трансферти –17,5 %;

доходи спеціального фонду – 2,7 %.

Бюджет міської територіальної громади за доходами загального фонду у 2023 році виконано на 99,9 % та становить 1 326 469,0 тис. грн.

Власних доходів у 2023 році отримано у сумі 1 089 042,3 тис. грн, або 99,9 % до уточненого плану, у тому числі:

– 917 198 тис. грн податку на доходи фізичних осіб або 98,2% до уточненого плану 2023 року;

– 72 065,3 тис. грн єдиного податку або 106,8% до уточненого плану 2023 року;

– 28 373,4 тис. грн плати за землю або 122,9% до уточненого плану 2023 року;

– 34 297 тис. грн акцизного податку або 113,2% до уточненого плану 2023 року.

– 37 108,6 тис. грн інші податкові та неподаткові платежі.

Питома вага основних видів надходжень у власних доходах загального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування трансфертів) становить:

  • податок на доходи фізичних осіб – 84,2%;
  • єдиний податок – 6,6%;
  • акцизний податок – 3,1%;
  • плата за землю – 2,6%
  • інші податкові та неподаткові платежі – 3,4%.

 

Структура відповідних фактичних надходжень склалась наступним чином:

 

Податок на доходи фізичних осіб

 

Найбільшим джерелом наповнення загального фонду бюджету міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого у 2023 році склала 84,2 % у власних доходах.

За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 917 198 тис. грн, що на 17 191,4 тис. грн менше уточненого плану і складає 98,2%. В порівняні з 2022 роком надходження зменшились на 187 690,3 тис.грн.

Причиною недоотримання надходжень до бюджету міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб є зарахування з 01.10.2023р до державного бюджету, відповідно до Закону України від 8 листопада 2023 року №3428-IX “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України“ ПДФО з грошового забезпечення.

 

СТРУКТУРА ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2023 РІК

ДИНАМІКА НАДХОЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2023 РІК

 

 

 

Єдиний податок

 

У 2023 році до бюджету міської територіальної громади надійшло                    72 065,3 тис. грн єдиного податку, що на 4 574,3 тис. грн більше уточненого плану. У структурі фактичних надходжень єдиного податку:

– єдиний податок з фізичних осіб становить 89,4 % або 64 488,9 тис. грн,

– єдиний податок з юридичних осіб  – 7,3 % або 5 225,1тис.грн,

– єдиний податок з с/г товаровиробників – 3,3% або 2 351,3 тис.грн.

Слід відмітити, що в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року спостерігається збільшення сплати єдиного податку в цілому на                 15 979,1 тис. грн. або на 28,5% .

 Значним темпам росту надходжень податку в 2023 році слугували зміни до податкового законодавства, а саме припинення пільгового режиму єдиного податку з 1 серпня 2023 року (Закон України від 30.06.2023 № 3219-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану”).

 

Структура єдиного податку

тис.грн

Назва платежу ККД Факт

 2023 року

Факт

 2022 року

Відхилення до минулого року
Єдиний податок, в т.ч.: 18050000 72 065,3 56 086,2 15 979,1
Єдиний податок з юридичних осіб, (7,3% у структурі єдиного податку) 18050300 5 225,1 4 966,2 258,9
Єдиний податок з фізичних осіб, (89,4% у структурі єдиного податку) 18050400 64 488,9 49 814,6 14 674,3
Єдиний податок з с/г оваровиробників, (3,3%) 18050500 2 351,3 1 305,4 1 045,9

 

Плата за землю

 

Плати за землю до бюджету міської територіальної громади у 2023 році надійшло у сумі 28373,4 тис. грн або 122,9% уточненого плану.

Структура фактичних надходжень плати за землю склалась наступним чином:

– орендна плата з юридичних та фізичних осіб 50,6 %  або 14 362,1 тис. грн,

-земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 49,4 % або            14 011,3 тис.грн.

СТРУКТУРА ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 2023 РІК

 

Надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом 2022 року збільшилися на 7070,5 тис. грн.

Надходження земельного податку в порівнянні з 2022 роком           збільшились на 2 682,7 тис.грн, в тому числі по:

–  земельному податку з юридичних осіб на 1 946,9тис.грн;

–  земельному податку з фізичних осіб на 735,9 тис.грн.

Збільшення фактичних надходжень земельного податку відбулось за рахунок індексації нормативно – грошової оцінки землі, сплати  фізичними особами суми податку згідно з повідомленнями-рішеннями ДПІ щодо сплати земельного податку, які були направлені платникам  в кінці 2022 року, а також сплати податкового боргу за минулий період.   Надходження орендної плати за землю в порівнянні із 2022 роком, збільшилась на 4 387,8 тис.грн, в тому числі з орендної плати:

– юридичних осіб на 3 014,1 тис.грн,

– фізичних осіб на 1 373,7 тис.грн.

    Збільшення фактичних надходжень орендної плати за землю обумовлено укладанням нових договорів, проведенням аукціонів з оренди землі та відповідно сплатою авансового платежу за перший рік оренди, а також сплатою податкового боргу минулих років.

 

 

 

 

Акцизний податок

 

У минулому році до бюджету міської територіальної громади надійшло акцизного податку у сумі 34 297 тис. грн або 113,2 % до уточненого плану.

Структура фактичних надходжень акцизного податку склалась наступним чином:

-акцизний податок з пального – 51,3%, або 17 599,35 тис.грн;

-акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів (від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) – 48,7% або 16 697,64 тис.грн .

Структура акцизного податку

тис.грн

  Факт 2023 року Факт 2022 року Відхилення 2023 року до 2022 року
Акцизний податок, в т.ч.: 34 297 16 923,4 17 373,6
Акцизний податок з пального: 17 599,4 4 753,6 12 845,8
Акцизний податок (пальне) з вироблених в Україні підакцизних товарів 3 669,9 685,1 2 984,8
Акцизний податок (пальне) з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 13 929,5 4 068,5 9 861
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 16 697,6 12 169,8 4 527,8

 

В порівнянні до 2022 року надходження акцизного податку в цілому зросли на 17 373,6 тис. грн або в 2 рази, у зв’язку із внесеними змінами в законодавстві та збільшенням обсягів реалізації підакцизних товарів.

Зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року відбулось за рахунок :

– акцизного податку на пальне на 12 845,84 тис.грн або в 3,7 рази за рахунок повернення з 21 вересня 2022 року оподаткування пального за повною ставкою та росту ціни на пальне, збільшення частки зарахування акцизного податку до бюджету міської територіальної громади;

– акцизного податку з реалізації тютюнових виробів на 3 950,1 тис. грн, або в 1,6 рази. Завдяки введенню нового механізму справляння  акцизу, а саме сплата перекладена з роздрібних торговців тютюнових виробів на виробників або імпортерів цих товарів;

– акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв на 577,7 тис. грн або на 10,2%.

Всіх інших податкових та неподаткових платежів протягом 2023 року  надійшло у сумі 37 108,6 тис. грн.

 

Спеціальний фонд

 

Протягом 2023 року до спеціального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 37 205,1 тис. грн з них:

– власних надходжень бюджетних установ – 33 335,8 тис. грн або 89,6 %;

– бюджету розвитку – 3 768,9 тис. грн або 10,1 %;

– екологічного податку – 76,8 тис. грн або 0,2 % .

Надходження бюджету розвитку порівнюючи з 2022 роком  збільшились на 2 017,6 тис. грн.

 

Міжбюджетні трансферти

 

За 2023 рік до бюджету міської територіальної громади надійшло 238 908,2 тис. грн офіційних трансфертів з бюджетів різних рівнів, а саме:

– до загального фонду бюджету –  237 426,6 тис. грн;

– до спеціального фонду –  1 481,6 тис. грн.

У 2023 році до бюджету міської територіальної громади міжбюджетних трансфертів надійшло на 98 259,8 тис. грн більше ніж у 2022 році.

 

ВИДАТКИ

Надходження до бюджету міської ТГ дали можливість забезпечити належне фінансування бюджетних установ, надавати фінансову підтримку КП громади, виділити кошти на заходи з територіальної оборони, будівництво фортифікаційних споруд, шефську допомогу  ЗСУ та іншим військовим формуванням, проводити капітальні видатки.

У продовж 2023 року фінансування видаткової частини бюджету міської територіальної громади здійснювалась з урахуванням вимог визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 „Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану“ зі змінами.

Касове виконання видаткової частини бюджету за 2023 рік становить 1 596 725,8 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 1 022 722,9 тис. грн, спеціальним – 574 002,9 тис. грн, що більше 2022 року на 948 015,9 тис.грн.

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 493 297,1 тис. грн або 48,2 %, що більше 2022 року на 62,0 млн. грн.

З них:

– оплата праці з нарахуваннями                            – 376 079,4 тис. грн;

– оплата енергоносіїв                                              –   52 489,0 тис. грн;

– придбання медикаментів                                     –    4 797,1 тис. грн;

– придбання продуктів харчування                     –  26 085,1 тис. грн;

– поточні трансферти населенню                        –  33 846,5 тис. грн.

Освіта

Пріоритетним завданням галузі Освіта, в умовах продовження воєнного стану та збройної агресії є надання освітніх послуг дітям, забезпечивши при цьому безпеку всім учасникам бюджетного процесу. В умовах воєнного стану 2023 року освітній процес в громаді здійснювався за очною, змішаною та дистанційною формою здобуття освіти з урахуванням безпекової ситуації в регіоні. За рахунок коштів бюджету міської ТГ у 2023 році утримувалося:

16 закладів дошкільної освіти;14 закладів загальної середньої освіти, 2 установи позашкільної освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників, школа мистецтв, інклюзивно-ресурсний центр, централізована бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування.

На забезпечення функціонування і розвиток установ галузі у 2023 році за загальним фондом використано 343 175,2 тис. грн або 33,6% видатків громади, що на 10,8% або на 33 537,1 тис. грн більше видатків 2022 року.

З них кошти:

– бюджету міської територіальної громади – 218 252,6 тис. грн,

– освітня субвенція з державного бюджету – 120  654,9 тис. грн,

-інші субвенції з державного бюджету та бюджетів інших територіальних громад – 4 267,7 тис. грн.

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 320 135,6 тис. грн або 93,3% видатків галузі.

На харчування дітей в закладах дошкільної освіти та учнів в закладах загальної середньої освіти з бюджету міської ТГ спрямовано 23 043,9 тис. грн.

Також протягом року у закладах освіти здійснено поточний ремонт споруд цивільного захисту на суму 7 567,3 тис. грн, зокрема в закладах дошкільної освіти – 1 932,2 тис. грн, в закладах загальної середньої освіти – 5 435,4 тис. грн; в закладах позашкільної освіти – 199,7 тис. грн.

По спеціальному фонду проведено капітальні видатки у сумі 9 268,5 тис. грн, зокрема придбано технологічне обладнання в заклади дошкільної освіти, встановлено сонячні електростанції в ЦРД „Дельфін“ та у Ліцей №1, проведено ряд робіт по будівництву споруд цивільного захисту, реконструкцію даху Гімназії № 9, побудовано спортивний майданчик на території Гімназії №7, проведено капітальний ремонт даху будівлі їдальні з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №3, придбано два шкільних автобуси, проведено капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4, виконано частину робіт по добудові спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ, тощо.

 

Охорона здоров’я

У зв’язку з реформуванням галузі « Охорона здоров’я» з 2020 року комунальні некомерційні підприємства перейшли на прямі фінансові взаємовідносини з Національною службою здоров’я України. У 2023 році на галузь, відповідно до затверджених програм розвитку фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств за загальним фондом спрямовано 49 548,3 тис. грн або 94% до уточненого плану, що на 12 189,3 тис. грн або 32,6% більше видатків 2022 року, у тому числі з бюджетів Городницької, Брониківської, Стриївської, Ярунської територіальних громад спрямовано 747,2 тис. грн на фінансову підтримку комунального підприємства «Аптека № 217» та оплату праці працівникам військово – лікарської комісії.

У структурі видатків загального фонду громади видатки галузі займають 4,8 %.

Кошти спрямовано на:

  • комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Звягельської міської ради – 14 251,0 тис.грн або 28,8 %;
  • комунальне некомерційне підприємство „Звягельська багатопрофільна лікарня“ Звягельської міської ради – 31 005,8 тис.грн або 62,6 %;
  • комунальне некомерційне підприємство „Стоматологічна поліклініка“ Звягельської міської ради – 2 301,8тис. грн  або 4,6 %;
  • комунальне підприємство «Аптека № 217» Звягельської міської ради – 1 989,7 тис. грн або 4,0 %.

 

На першочергові та захищені видатки використано 43 345,5 тис. грн або 87,5% .

За рахунок коштів спеціального фонду проведено капітальні видатки на суму 35 685,6 тис. грн, а саме: придбано медичне обладнання та  проведено капітальний ремонт (заміна) пасажирських ліфтів у поліклінічному та лікувальному корпусах, капітальний ремонт частини приміщення 5 поверху у відділенні комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня “ .

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, завданнями якої є забезпечення громадян своєчасною, доступною та якісною підтримкою, поліпшення становища соціально вразливих верств населення. Видатки галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ за загальним фондом у 2023 році склали 50 466,7 тис. грн, що більше видатків 2022 року на 22 418,9 тис. грн або 79,9%.

У структурі видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади видатки галузі становлять 4,9%.

Кошти галузі спрямовано на утримання:

– Територіального центру соціального обслуговування з надання соціальних послуг одиноким і непрацездатним громадянам  12 910,8 тис. грн, що на 879,4 тис.грн більше видатків 2022 року;

– Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 2 221,3 тис. грн, що на 587,3 тис. грн або 35,9% більше касових видатків 2022 року;

– Центру соціальних служб 2 376,8 тис. грн.

На пільги та компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, передбачені чинним законодавством спрямовано:

– на пільговий проїзд автомобільним транспортом 5 700,0 тис. грн;

– пільговий проїзд на залізничному транспорті – 380,0 тис. грн;

– оплату послуг зв’язку –  100,0 тис. грн;

– грошову компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1 331,3 тис. грн;

– пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 159,1 тис. грн.

На фінансову підтримку громадської організації „Товариство Червоного Хреста“ спрямовано 146,4 тис. грн.

Видатки на надання пільг особам з інвалідністю по зору, почесним громадянам та сім’ям загиблих учасників АТО, ООС на оплату житлово-комунальних послуг склали 1 299,0 тис. грн.

На інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення використано 22 530,4 тис. грн, з них виплата матеріальної допомоги у сумі 19 919,6 тис. грн (в т.ч. виплата одноразової допомоги на оздоровлення дітей учасників АТО, ООС).

Касові видатки спеціального фонду склали 92 938,1 тис. грн в тому числі грошова компенсація для отримання житлових приміщень для військовослужбовців 90 809,6 тис. грн з них кошти міської територіальної громади – 53 995,8 тис. грн, субвенція з державного бюджету на придбання жила учасникам бойових дій на території інших держав – 36 813,7 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

Житлово – комунальне господарство – одна із найважливіших галузей економіки. Комунальне господарство, й насамперед його складова, сфера благоустрою міста, забезпечує необхідні умови для функціонування та задоволення суспільних потреб громади. У структурі видатків загального фонду бюджету видатки галузі житлово -комунального господарства на 2023 рік склали 7,1% та становлять 72 871,8 тис. грн, що на 27,1 % або на 15 528,4 тис.грн. більше видатків 2022 року.

Кошти використано на:

– організацію благоустрою населених пунктів згідно Програми благоустрою міської територіальної громади 53 223,5 тис. грн;

– фінансову підтримку комунальних підприємств 19 488,5 тис. грн (КП ЗМР „Звягельводоканал“, КП ЗМР „Звягельтепло“, КП ЗМР „Наталівка“ );

– відшкодування КП „Звягельтепло“ за опалення нежитлових приміщень неприбуткових організацій та приміщень, які не здані в оренду – 154,3 тис. грн.

На проведення поточних ремонтів та утримання доріг міської територіальної громади за загальним фондом використано 38 509,6 тис. грн, що на 25 976,8 тис. грн більше ніж у 2022 році.

На фінансову підтримку громадської організації «Оберіг» спрямовано – 511,6 тис. грн.

На поточний ремонт гуртожитку по вул. Василя Стуса використано 479,7 тис. грн,  утримання міської комунальної рятувальної станції на воді використано – 1 406,7 тис. грн.

Капітальні видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ проведено на суму 236 087,7 тис. грн. З них на:

– будівництво та реконструкцію об’єктів комунальної власності – 2 738,2 тис. грн;

 реконструкцію та капітальний ремонт доріг – 81 995,9 тис. грн;

– заходи з енергозбереження – 5 051,2 тис. грн (реконструкцію електричних мереж очисних споруд каналізації із встановленням сонячної електростанції с. Чижівка);

– внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання               138 242,7 тис. грн, а саме:

–   КП ЗМР “Звягельводоканал” 98 147,5 тис. грн;

– КП ЗМР “Звягельтепло” – 19 274,3 тис. грн;

– КП ЗМР „Звягельсервіс“ – 20 740,9 тис. грн;

КП ЗМР Наталівка – 80,0 тис. грн;

– інші заходи пов’язані з економічною діяльністю, відповідно до Програми фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків на 2022-2024 роки затвердженої рішенням міської ради від 20.10.2022 року №6475 422,9 тис. грн;

– інші капітальні видатки – 2636,8 тис. грн.

 

Культура і мистецтво

У 2023 році видатки бюджету міської територіальної громади на функціонування і розвиток установ галузі «Культура» за загальним фондом спрямовано 25 799,7 тис. грн, що в структурі бюджету громади становить 2,5% та на 32,4% або на 6 312,7 тис. грн більше видатків 2022 року. В тому числі з бюджетів інших громад перераховано 36,7 тис. грн.

На першочергові та захищені видатки галузі використано               19 328,1 тис. грн або 74,9%.

У 2023 році в галузі проведено капітальних видатків на суму                2 508,3 тис. грн, в тому числі на придбання методичних посібників та поповнення бібліотечного фонду, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів.

На інші заходи в галузі культури і мистецтва використано 1 219,8 тис. грн.

 

Фізична культура і спорт

Головними функціями галузі Фізична культура і спорт є всебічне виховання та становлення здорової нації, удосконалення фізичних здібностей. На функціонування установ галузі „Фізична культура і спорт“ у 2023 році за загальним фондом використано 14 759,0 тис. грн, що на 68,7% або 6 008,5 тис. грн більше видатків 2022 року.

У структурі видатків загального фонду громади видатки галузі займають 1,4 %.

З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді у 2023 році спрямовано кошти на:

– утримання дитячо-юнацької спортивної школи
9 651,6 тис. грн, в тому числі поточний ремонт споруд подвійного призначення (укриття) – 3 448,0 тис. грн;

– проведення навчально-тренувальних зборів і змагань   1 076,3 тис. грн;

– виплату стипендій перспективним та обдарованим спортсменам міста 40,2 тис. грн, на фінансове стимулювання спортсменів та їх тренерів – 145,8 тис. грн;

– утримання міського центру „Спорт для всіх“  2 474,4 тис. грн;

– утримання централізованої бухгалтерії 532,4 тис. грн.

Капітальні видатки проведено на суму 4 859,8 тис. грн на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальний ремонт вхідної групи та частини огорожі міського стадіону „Авангард.

Органи місцевого самоврядування

 

Діяльність органів місцевого самоврядування полягає в забезпеченні організації роботи за всіма напрямками соціально – економічного і культурного розвитку громади, супроводі та контролі виконання місцевих та державних програм на місцевому рівні, забезпеченні діяльності комунальних підприємств та наданні відповідних адміністративних послуг. Видатки на виконання бюджетних програм по галузі „Державне управління“ у 2023 році склали 54 731,2 тис. грн.

Видатки загального фонду профінансовано на 74,1 %, з них на першочергові та захищені статті спрямовано  48 196,2 тис. грн або 92,5 %.

Правоохоронні органи

 

У 2023 році на утримання „Служби охорони громадського порядку“ за загальним фондом використано 7 088,3 тис. грн, що на 42,6 % або на 2 117,7 тис. грн більше 2022 року. Кошти загального фонду спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

Спеціальний фонд

 

В цілому видатки спеціального фонду бюджету у 2023 році здійснено у сумі 574 002,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 32 061,0 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку громади та коштів, переданих із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на видатки розвитку спрямовано 541 474,1 тис. грн, що на 480 991 тис. грн більше видатків 2022 року. З них на:

– придбання обладнання та предметів

довгострокового користування                      –  131 643,1 тис. грн;

– капітальне будівництво

та реконструкція приміщень                          –  104 994,0 тис. грн;

– капітальні ремонти                                          –    29 847,7 тис. грн.

– міжбюджетні трансферти                               –  134 856,3 тис. грн;

– внески в статутні фонди

комунальних підприємств                            –   138 534,5 тис. грн;

– заходи із землеустрою                                     –      1 598,5 тис. грн.

Видатки на підтримку Збройних Сил України та заходи з територіальної оборони склали – 156,4 млн. грн. На підтримку інших силових структур спрямовано 4,5 млн. грн, на будівництво фортифікаційних споруд 3,5 млн. грн. Реверсна дотація перерахована до Державного бюджету у сумі 295 273,5 тис.грн.

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата енергоносіїв та всі видатки, які були зареєстровані в управлінні Державної казначейської служби профінансовано у повному обсязі.

 

Чат-бот Гаряча лінія