Інформація про виконання бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

30 Грудня 2020, 21:56

У 2020 році до бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади надійшло коштів у сумі 491 808,2 тис. грн, виконання планових показників становить 103,7 відсотка.

До загального фонду бюджету міської ОТГ надійшло 480 209,8 тис. грн.

Власних доходів отримано у сумі 330 652,3 тис. грн або 105,8 відсотків, що більше планових призначень на 18 244,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи збільшились на  34 898,7 тис. грн або на 11,8 відсотків.

За січень-грудень 2020 року до бюджету міської ОТГ надійшло всіх видів субвенцій та дотацій у сумі 149 557,5 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 11 598,4 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ у сумі 7 002,3 тис. грн та коштів бюджету розвитку – 4 537,2 тис. грн.

Упродовж 2020 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та фінансування усіх зареєстрованих розпорядниками коштів фінансових зобов’язань.

Касове виконання видаткової частини бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік становить 468 954,4 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 393 905,4 тис. грн, спеціальним – 75 049,0 тис. грн. Виконання видаткової частини бюджету міської ОТГ становить 96,2 %.

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 335 215,5 тис. грн або 85,1 %. З них на:

– оплату праці з нарахуваннями – 281 630,8 тис. грн, 84,0 %;

– оплату енергоносіїв – 24 473,7 тис. грн, 7,3 %;

– придбання медикаментів – 6 610,1 тис. грн, 2,0 %;

– придбання продуктів харчування – 9 305,5 тис. грн, 2,8 %;

– поточні трансферти населенню – 13 195,4 тис.грн, 3,9 %.

На утримання «Служби охорони громадського порядку» використано 2 561,3 тис. грн коштів загального фонду, що на 19,6 % або на 420,5 тис. грн більше 2019 року. Кошти  спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Видатки спеціального фонду використано у сумі 47,6 тис. грн, з них на: оплату енергоносіїв – 34,1 тис. грн, придбання предметів, матеріалів – 5,1 тис. грн, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1,6 тис.грн, оплату послуг – 6,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету об’єднаної територіальної громади становлять видатки на виконання бюджетних програм галузі “Освіта“. На дану галузь спрямовані кошти в сумі 237 002,1 тис. грн, з них за загальним фондом спрямовано 228 849,3 тис. грн, що на 10,6% або на 21 976,8 тис. грн більше видатків 2019 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 214 432,5 тис. грн або 93,7% призначень, з них  на: харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 7 775,4 тис. грн. На перевезення учнів ЗЗСО спрямовано 124,2 тис. грн. По спеціальному фонду проведено видатків у сумі 8 152,8 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетних програм галузі «Охорона здоров’я» за загальним фондом проведено у сумі 51 640,0 тис. грн або 98,8 %. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 7 717,5 тис.грн. З районного бюджету та бюджетів Городницької, Чижівської, Брониківської та Піщівської ОТГ на утримання об’єктів спільного користування  отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 15 526,2 тис.грн.

Видатки загального фонду галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 20 716,6 тис. грн. Кошти спрямовано на оплату пільг, утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї та молоді, центру реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам. Видатки спеціального фонду становлять 8 144,2 тис. грн.

Також за рахунок коштів бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади надано матеріальної допомоги мешканцям міської ОТГ у сумі 2 721,5 тис.грн та проведено компенсаційні виплати підприємствам надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 4 127,2 тис. грн.

У 2020 році видатки галузі «Житлово-комунальне господарство» профінансовано у сумі 17 438,1 тис.грн, що на 15,2 % або на 3 129,5 тис. грн менше 2019 року.

На утримання рятувальної станції спрямовано – 931,6 тис. грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури використано 12 247,5 тис.грн , з них на:

– поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності – 3 584,6 тис.грн;

– проведення  капітального ремонту доріг та тротуарів – 8 662,6 тис.грн.

Видатки галузі «Культура» за загальним фондом складають 11 717,6 тис. грн., що більше видатків минулого року на 1 753,6 тис. грн. або 17,6%. На першочергові та захищені видатки використано 10 311,2 тис. грн. або 88 % всіх видатків галузі. Видатки  спеціального фонду  становлять 753,7 тис. грн.

Видатки галузі «Фізична культура і спорт» у звітному році становили 7 772,8 тис. грн або 99,5 % до уточненого плану, що на 1 344,7 тис. грн або 20,9 % більше 2019 року. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 3 926,2 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 3 156,4 тис. грн або 80,4 %, на оплату енергоносіїв – 100,6 тис. грн або 2,6 %. За рахунок спеціального фонду здійснено видатків на суму 60,6 тис. грн.

На утримання міського центру „Спорт для всіх“ за загальним фондом спрямовано 1 428,1 тис. грн., спеціальним фондом – 361,6 тис.грн. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 471,6 тис. грн.

Надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 1 300,0 тис. грн.

Касові видатки загального фонду органів місцевого самоврядування у 2020 році склали  41 112,0 тис. грн, у тому числі  327,8 тис. грн спрямовано на комунальну установу Трудовий архів.

За рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку міста, а також коштів бюджету розвитку  проведено капітальних видатків на суму 67 922,5 тис. грн, з них на:

– придбання житла, обладнання та предметів довгострокового користування – 20 511,3 тис. грн;

– капітальне будівництво та реконструкція приміщень – 23 957,6 тис. грн;

– капітальні ремонти  – 23 453,6 тис. грн.

На виконання гарантійних зобов’язань за (ВУВКГ) перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку  з міського бюджету спрямовано 10 474,4 тис. грн.

Реверсна дотація перерахована до Державного бюджету у сумі 3 559,6 тис.грн.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету Новограда – Волинської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання бюджету міської ОТГ за 2020 рік.

 

Ірина Ящук, начальник фінансового управління

Чат-бот Гаряча лінія