Інформація про виконання бюджету Новограда-Волинської міської територіальної громади за 2021 рік

17 Лютого 2022, 14:58

У 2021 році до бюджету міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 607 129,4 тис. грн або 105,7 % планових призначень.

До загального фонду бюджету міської ТГ надійшло 572 065,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,1 %.

Власних доходів отримано у сумі 400 283,5 тис. грн, що більше планових призначень на 27 640,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 35 064,4 тис. грн, у тому числі власних надходжень бюджетних установ у сумі 10 764,0 тис. грн та коштів бюджету розвитку – 18 875,7 тис. грн.

Упродовж 2021 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та фінансування усіх зареєстрованих розпорядниками коштів фінансових зобов’язань.

Касове виконання видаткової частини бюджету Новоград-Волинської міської  територіальної громади за 2021 рік становить 593 998,2 тис. грн, у тому числі за загальним фондом 496 359,6 тис. грн, спеціальним – 97 638,6 тис. грн. Виконання видаткової частини бюджету міської ТГ становить 98 %.

На фінансування першочергових та захищених видатків спрямовано 420 618,0 тис. грн або 84,7 %.

З них:

– оплата праці з нарахуваннями – 352 914,9 тис. грн, 83,9%;

– оплата енергоносіїв –   42 719,8 тис. грн, 10,2 %;

– придбання медикаментів –    2 882,2 тис. грн, 0,7 %;

– придбання продуктів харчування –    8 058,6 тис. грн, 2,8 %;

– поточні трансферти населенню  –  14 042,5 тис. грн, 3,9 %.

На утримання „Служби охорони громадського порядку“ використано 3 277,0 тис. грн коштів загального фонду, що на 27,9 % або на 715,7 тис. грн більше 2020 року. Кошти  спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Видатки спеціального фонду використано у сумі 72,5 тис. грн, на: оплату енергоносіїв – 63,9 тис. грн, придбання предметів, матеріалів – 0,7 тис. грн, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 1,7тис.грн, оплату послуг – 6,2 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету міської територіальної громади становлять видатки на виконання бюджетних програм галузі “Освіта“. На дану галузь спрямовані кошти в сумі 334 629,9 тис. грн, з них за загальним фондом 317 168,6 тис. грн, що на 38,6% або на 88 319,4 тис. грн більше видатків 2020 року. На фінансування першочергових та захищених видатків використано 297 184,4 тис. грн або 93,7% призначень, з них  на: харчування дітей в закладах дошкільної та загальної середньої освіти – 6282,3 тис. грн. По спеціальному фонду проведено видатків у сумі 17 461,0 тис. грн.

Видатки на виконання бюджетних програм галузі „Охорона здоров’я“ за загальним фондом проведено у сумі 32 298,6 тис.грн або 96,9% до уточненого плану  на рік. За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатки на суму 11 974,4 тис.грн. З обласного, районного бюджетів та бюджетів Городницької, Чижівської, Брониківської та Піщівської ТГ на утримання об’єктів спільного користування  отримано міжбюджетних трансфертів у сумі 7 944,4 тис.грн.

Видатки загального фонду галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення“ склали 24 156,6 тис. грн. Кошти спрямовано на оплату пільг, утримання територіального центру по наданню соціальних послуг, центру соціальної служби для сім’ї та молоді, центру реабілітації дітей з інвалідністю, фінансову підтримку громадських організацій, надання соціальних послуг громадянам. Видатки спеціального фонду становлять 5 564,5 тис. грн.

Також за рахунок коштів бюджету Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади надано матеріальної допомоги мешканцям міської ТГ у сумі 2 137,5 тис.грн та проведено компенсаційні виплати підприємствам надавачам послуг за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у сумі 3 975,8 тис. грн.

У 2021 році видатки галузі „Житлово-комунальне господарство“ профінансовано у сумі 29 513,7 тис.грн, що на 69,2 % або на 12 075,6 тис. грн більше 2020 року.

На утримання рятувальної станції спрямовано – 1 125,5 тис. грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури використано 18 766,1 тис.грн , з них на:

– поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності – 8 035,4 тис.грн;

– капітальний ремонт доріг та тротуарів – 10 730,7 тис.грн.

Видатки галузі „Культура“ за загальним фондом складають 17 664,4 тис. грн., що більше видатків минулого року на 5 946,8 тис. грн. На першочергові та захищені видатки використано 15 326,2 тис. грн або 86,8 % всіх видатків галузі. Видатки  спеціального фонду  становлять 1 116,8 тис. грн.

Видатки галузі „Фізична культура і спорт“ у звітному році становили 9853,2 тис. грн або 99% до уточненого плану, що більше 2020 року на 2080,5 тис. грн. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 4 689,0 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 3 965,3 тис. грн або 84,6 %, на оплату енергоносіїв – 167,3 тис. грн або 3,6 %. За рахунок спеціального фонду здійснено видатків на суму 100,7 тис. грн.

На утримання міського центру „Спорт для всіх“ за загальним фондом спрямовано 1 753,1 тис. грн, спеціальним фондом – 20,0 тис.грн. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань використано 754,5 тис. грн.

Надано фінансову підтримку футбольним командам у сумі 1 649,9,0 тис. грн.

Касові видатки на утримання органів місцевого самоврядування у 2021 році склали  47 978,6 тис. грн.  На комунальну установу „Трудовий архів“ спрямовано 383,6 тис. грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку громади та коштів бюджету розвитку проведено капітальних видатків на суму 81 168,7 тис. грн, з них на:

– міжбюджетні трансферти, придбання обладнання

та предметів довгострокового користування   – 34 062,4 тис. грн;

– капітальне будівництво та реконструкція приміщень   –  20 401,5 тис. грн;

– капітальні ремонти   – 26 704,8 тис. грн.

На виконання гарантійних зобов’язань за (КП НВМР ВУВКГ) перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку  ТГ спрямовано 9 468,6 тис. грн.

Реверсна дотація перерахована до Державного бюджету у сумі 838,8 тис.грн.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету Новоград – Волинської міської територіальної громади за 2021 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання бюджету міської ТГ за 2021 рік.

 

Ірина ЯЩУК, начальник фінансового управління

Чат-бот Гаряча лінія