Відбувся звіт керуючого справами виконавчого комітету міської ради про роботу у 2022 році

5 Квітня 2023, 11:20

Під час пленарного засідання 31 сесії міської ради восьмого скликання відбувся звіт керуючого справами виконавчого комітету міської ради про роботу у 2022 році.

У звіті Олександр Доля, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, зазначив:

Відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету міської ради на мене покладено організаційне, кадрове та правове забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради, архівну справу і діловодство, контроль за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», нормативно-правових актів з питань роботи зі зверненнями громадян, організовую відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування та референдумів. Спрямовую і контролюю роботу:

– Організаційного відділу міської ради

– Відділу документообігу та контролю міської ради

– Відділу кадрів міської ради

– Архівного сектору

– Юридичного відділу міської ради

– Відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради

– Відділу програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради

– Служби господарського забезпечення міської ради

– Служби охорони громадського порядку

– Комунальної установи „Трудовий архів міста Звягель“ Звягельської міської ради

– старост старостинських округів громади

Очолюю 5 комісій за відповідними напрямками роботи.

– Адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради;

– Конкурсної комісії міської ради;

– Комісію з інвентаризації;

– Комісію з реорганізації сільських рад;

– Комісію з питань обліку руху необоротних активів.

Організація роботи виконавчого комітету міської ради восьмого скликання

Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради восьмого скликання затверджений рішенням міської ради від 17.11.2020 №2. Протягом 2022 року виконавчий комітет працював у складі 24 осіб. Стан відвідування засідань членами виконавчого комітету впродовж звітного періоду, їх активності на засіданнях, демонстрації життєвої та громадянської позицій перебували на досить високому рівні, що дало змогу оперативно вирішувати нагальні питання забезпечення життєдіяльності громади.

Виконавчий комітет працює відповідно затверджених щопівріччя планів роботи, сформованих на підставі пропозицій виконавчих органів міської ради.

За звітний період підготовлено і проведено 31 засідання виконавчого комітету міської ради, в тому числі 10 позачергових, в ході яких прийнято 261 рішення.

Засідання виконавчого комітету міської ради у звітному періоді проводились з дотриманням принципів законності.

У зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану відкритість та гласність у роботі мала свої особливості та підлягала обмеженню.

В умовах війни першочергове значення відіграють забезпечення дотримання інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, захист життя та здоров’я населення та його життєзабезпечення.

Документування управлінської діяльності

За звітний період опрацьовано задокументованих 5972 службових документів, які надійшли на адресу міської ради, в результаті діяльності виконавчих органів міської ради зареєстровано та надіслано 2301 листів на адресу органів влади усіх рівнів та юридичних осіб.

У виконавчих органах міської ради продовжує функціонувати Система керування виконавчою дисципліною, в якій формується єдина централізована база реєстраційних даних, за допомогою якої працівники забезпечуються інформацією про всі документи і їх місцезнаходження.

Звягельська міська рада є користувачем державної телекомунікаційної системи СЕВ ОВВ. У 2022 році через цю систему отримано 290 листів та 205 надіслано.

За звітний період до міської ради надійшло 59 інформаційних запитів від громадян. Усі запити були опрацьовані відповідно до встановленого порядку з дотриманням строків розгляду. Таким чином, в період дії правового режиму воєнного стану посадові особи виконавчих органів міської ради максимально сприяли реалізації прав громадян щодо доступу до публічної інформації.

У 2022 році міський голова для вирішення питань життєзабезпечення громади, врегулювання суспільних відносин видав 364 розпорядження з основної діяльності, які доведені до відома громадськості з урахуванням особливостей воєнного стану.

Розгляд звернень громадян

Звернення громадян надходили до відділу загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян міської ради поштою, засобами електронного зв’язку та під час особистих прийомів. Працівники виконавчих органів міської ради вживали заходів щодо своєчасного і повного розгляду звернень громадян. Прохання заявників вирішувалися в межах компетенції органів місцевого самоврядування з урахуванням технічних можливостей та правового режиму воєнного стану.

Протягом звітного періоду до виконавчого комітету міської ради надійшло 2727 звернень громадян, що на 380 звернень більше в порівнянні з попереднім роком. 28 звернень надійшли засобами поштового зв’язку. Письмово та особисто, з використанням мережі інтернет через офіційний сайт міської ради надійшло 2709 звернень, з них 59 колективних.

Найчастіше у зверненнях порушувалися питання соціального захисту, земельних відносин, комунального господарства. Так, за звітний період надійшло 2060 звернень із питань соціального захисту, що становить 75,26% від загальної кількості звернень, 313 звернень із земельних питань, що становить майже 11,4 % від загальної кількості звернень, 112 звернень з питань комунального господарства, що становить майже 4,09% від загальної кількості звернень, охорони здоров’я – 0,33 %, транспорт та зв’язок – 0,26%, освіта та наука – 0,29%, та інші питання – 6,5 % від загальної кількості звернень.

Надходили також анонімні звернення без зазначення імені та адреси відправника.

У 2022 році проведено 39 особистих прийомів, на яких звернулися 117 жителів громади з житлово-комунальних питань, земельних, благоустрою, соціального захисту, надання матеріальної допомоги, працевлаштування, поховання. Всі питання вирішені позитивно.

Робота зі зверненнями громадян, проведення особистих прийомів громадян велися у 2022 році з дотриманням правил безпеки в умовах воєнного стану.

Організаційна робота діяльності депутатів міської ради восьмого скликання

Протягом звітного періоду відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підготовлено та проведено 11 сесій міської ради (в тому числі 3 позачергових), 15 пленарних засідань, 13 засідань погоджувальної ради та 45 засідань постійних комісій міської ради з розгляду питань, що вносились на розгляд міської ради. Міською радою прийнято 277 рішення та 7 звернень депутатів міської ради до вищого керівництва країни та керівництва області щодо необхідності вирішення суспільно – важливих проблем місцевого та державного значення.

Посадовими особами відділу підготовлено: 11 проектів рішень міської ради, 25 розпорядження міського голови з питань, що належать до компетенції відділу та 5 інформацій про результати розгляду пропозицій і зауважень депутатів міської ради та міського голови, які висловлені під час підготовки та проведення сесії міської ради восьмого скликання.

Депутатам міської ради підготовлено інформаційні матеріали про вимоги антикорупційного законодавства щодо електронного декларування та з питань проведення звіту депутатів про свою роботу перед виборцями. Для сприяння виконання депутатами своїх повноважень організаційним відділом міської ради постійно надається депутатам міської ради консультативна та методична допомога.

Здійснювався контроль за виконанням рішень міської ради, після опрацювання інформації про їх виконання було сформовано відповідний проект рішення міської ради, згідно якого знято з контролю 192 рішення. Сформовано контрольні справи по 16-и міських Програмах.

Організовано проведення 82-х виїзних прийоми громадян депутатами міської ради переважно в усіх мікрорайонах та селах міської територіальної громади. Забезпечено контроль за виконанням питань порушених під час прийомів.

Забезпечено оформлення матеріалів сесії, протоколів засідань погоджувальної ради та пленарного засідання, розсилку рішень, своєчасне їх оприлюднення на офіційному сайті міської ради. Забезпечено формування щотижневих планів роботи виконавчих органів міської ради, ведеться облік та узагальнення доручень міського голови. Виготовлено 3 посвідчення помічникам-консультантам депутатів міської ради.

Юридична робота

Протягом звітного періоду було опрацьовано 1660 документів внутрішньо-організаційного та нормативно-правового характеру, з яких:

 • 277 рішень міської ради, 7 звернень депутатів міської ради;
 • 261 рішення виконавчого комітету міської ради;
 • 1115 розпоряджень міського голови, з них: 751 з кадрових питань (в тому числі відрядження, відпустка), 364 з основної діяльності.

Також, забезпечено:

 • проведення прийому громадян та надання консультацій, роз’яснень відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
 • юридичний супровід роботи конкурсної, адміністративної комісій, різних робочих груп з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
 • представництво міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради у судах різних юрисдикцій та інстанцій.

Варто зазначити, що повноцінно судова система почала працювати з травня 2022 року. Серед судових проваджень слід звернути увагу на наступні, які були розглянуті на користь міської ради із стягненням усіх судових витрат:

 1. провадження по аптеці №217 про скасування права власності за міською радою на будівлі на вул. Соборності, 24 та Шевченка, 27;
 2. провадження про розміщення тимчасової споруди без паспорту прив’язки на земельній ділянці на вул. Шевченка, 35/1-А;
 3. провадження по скасування рішення міської комісії ТЕБ і НС на встановлення додаткових протиепідемічних заходів в доповнення до діючих обмежень, встановлених рішенням Кабінету Міністрів України;
 4. провадження про виселення зі службової квартири комунальної власності;
 5. провадження про скасування забезпечення позову у вигляді зупинення дії договору оренди землі (Верховний Суд повністю підтримав позицію міської ради та скасував ухвалу про забезпечення).

Крім того, працівниками відділу згідно розпорядження міського голови від 15.04.2022 №92 (к) здійснюються додаткові обов’язки, відмінні від функціональних обов’язків посадової особи місцевого самоврядування, на час воєнного стану в частині координації діяльності Міжнародного гуманітарного центру.

Робота відділу ведення Державного реєстру виборців

У Звягельській міській територіальній громаді функціонує на постійній основі 37 звичайних та 1 спеціальна виборчі дільниці.

Не зважаючи на час дії в Україні воєнного стану, забезпечена безперервна робота відділу ведення Державного реєстру виборців, зокрема за такими напрямами, як приймання та збереження документації періодичного поновлення персональних даних Реєстру, проведення постійного моніторингу стану приміщень для голосування та приміщень дільничних виборчих дільниць виборчих дільниць, які існують на постійній основі, що в умовах воєнного стану набуває актуальності, а також збереження апаратного обладнання, призначеного для забезпечення функціонування Реєстру, прийом заяв та звернень виборців.

Щомісяця відомості про виборців подають: Новоград-Волинський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області, Новоград-Волинський міськрайонний суд в Житомирській області, відділ ведення реєстру Звягельської міської територіальної громади, відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та військові частини.

В період з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2022 року працівники відділу були залучені до роботи в програмі „Прихисток“, яка була створена для обліку власників житла, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам та компенсації витрат за житлово-комунальні послуги.

З 1 вересня 2022 року у відділі працює один працівник – начальник відділу, головний спеціаліст на період дії воєнного стану тимчасово переведений на роботу в управління соціального захисту населення міської ради.

Архівна робота

Станом на 01.01.2023 в архівному секторі зберігається 120 фондів на 13240 одиниць зберігання. Відповідно до рішення міської ради, в зв’язку з припиненням діяльності Комунальної установи трудового архіву міста – прийнято на зберігання 285 фондів на 18359 од. зб. з кадрових питань.

Протягом звітного періоду проводились огляди із забезпечення зберігання архівних документів та стану діловодства на підприємствах, установах і організаціях міста. Здійснено перевіряння наявності та стану документів з паперовим носієм на 2112 одиниць зберігання.

На засіданнях ЕК архівного сектору міської ради розглянуто та схвалено в установленому порядку підприємствам, установам і організаціям міста, у діяльності яких утворюються ( і не утворюються) документи НАФ : – описи справ № 1-П постійного зберігання – 335 од. зб., описи справ № 1-К (ОС) з кадрових питань – 80 од. зб., акти про вилучення для знищення документів не внесених до НАФ на 5423 справи. На запити громадян видано 1122 архівні довідки.

Організовано роботу краєзнавців щодо ознайомлення з архівними документами, з метою написання робіт про соціально-економічні, культурно-освітні та етнографічні зміни в історії нашого міста за 1944-2010 роки.

В 2022 році рішеннями Новоград-Волинської міської ради та розпорядження міського голови припинено діяльність комунальної установи «Трудовий архів міста Новограда-Волинського» Новоград-Волинської міської ради шляхом її ліквідації. Відповідно акту № 1 від 20.06.2022 «Про приймання передавання справ до архівного сектору Новоград-Волинської міської ради від КУ « Трудовий архів міста Новограда-Волинського» Новоград-Волинської міської ради прийнято 285 фондів на 18349 од. зберігання.

Проведено огляди із забезпечення зберігання архівних документів та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях міста: перевірено 17 фондів на 2119 справ.

Проведено 11 засідань ЕК архівного сектору міської ради де розглянуто та погоджено в установленому порядку 3 номенклатури справ, 335 справ постійного зберігання та 80 з особового складу.

Погоджено 8 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ установам у діяльності яких утворюються документи НАФ на 5423 справи.

Прийнято на зберігання до архівосховища та закартоновано 110 од. зберігання фондів зі списку №1.

Справи фондів та наглядові справи юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи на зберігання в архівний відділ сформовані повністю, документи впорядковані, описи погоджені.

Взято участь в 5-х засіданнях редакційної колегії з питань перевидання книги з історії міста Новограда-Волинського ( згідно розпорядження міського голови від 24.06.2021 № 152(о).

Дослідникам видано 67 справ для роботи в «читальній залі».

Реалізація соціальної програми “Прихисток”

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб», розпорядженням міського голови від 04.04.2022 № 79(о) «Про Гуманітарний координаційний центр Новоград-Волинської міської територіальної громади на період воєнного стану» створено відділ оформлення компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб в складі трьох осіб: Людмили Мисюри, Тетяни Соколюк, Інни Пелешок. Здійснювалася робота відділу «Прихисток» щодо оформлення компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (березень-жовтень).

За звітний період опрацьовано більше 5 тисяч заяв громадян про отримання компенсації витрат з відповідним переліком документів, які безоплатно розмістили 1398 внутрішньо переміщених осіб.

Опрацьовано та передано до Житомирської військової обласної адміністрації обсяг витрат, який підлягав компенсації, що становить 1 млн. 607 тис. грн.

Працівниками МЦСССДМ вибірково проведено 30 перевірок наведених у заявах відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що посвідчують особу, свідоцтва про народження малолітніх дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.

Робота адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради

За звітний період проведено 13 засідань адміністративної комісії, розглянуто 163 протоколів про адміністративні правопорушення, згідно яких стягнено штрафів на загальну суму 65 015 грн., з таких питань:

 • незаконної стоянки;
 • незаконного заняття території благоустрою міста та розміщення незаконних споруд;
 • засмічення території;
 • неналежного утримання фасаду будинку;
 • незаконної торгівлі;
 • вигул собак не в установленому місці;
 • вилив нечистот на поверхню землі;
 • спалювання відходів рослинного походження;
 • не укладено договори на вивіз ТПВ;
 • продаж алкоголю в неустановлений час та військовослужбовцям у формі;
 • продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім.

Разом з цим, впродовж 2022 року комісією скеровано для примусового виконання 14 постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу. 2 постанови про накладення адміністративного стягнення було оскаржено в судовому порядку.

Результати розгляду адміністративних справ узагальнювались та з ініціативи голови адміністративної комісії вносились пропозиції та зауваження з питання якості підготовки адміністративних протоколів у відповідні органи, які наділені повноваженнями складати адміністративні протоколи.

 

Депутати міської ради заслухали та взяли до уваги звіт керуючого справами виконавчого комітету міської ради про роботу у 2022 році.

Чат-бот Гаряча лінія