Договори оренди в умовах воєнного часу

18 Травня 2022, 11:15

Оренда землі сільськогосподарського призначення

07 квітня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-ІХ, яким передбачено особливості регулювання оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення у воєнний час.

Автоматична пролонгація вже діючих договорів

Підпунктом 1 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України передбачено, що дія договорів оренди, суборенди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк яких завершується в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на один рік. Сторонам договору не потрібно укладати ніяких додаткових угод та не потрібно вносити відомості про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Автоматична пролонгація зазначених вище договорів передбачена для земельних ділянок сільськогосподарського призначення:

-Державної власності;

-Комунальної власності;

-Невитребуваних земельних ділянок;

-Нерозподілених земельних ділянок;

-Земельних ділянок, що залишилися у колективній власності і були передані в оренду органами місцевого самоврядування;

-Приватної власності.

Таким чином, договори, строк дії яких закінчується в період з 24 лютого 2022 року (дата введення воєнного стану на території України) і до припинення чи скасування воєнного стану в Україні або у відповідних окремих її областях будуть автоматично поновлюватися на один рік. Після припинення чи скасування воєнного стану, такі договори діятимуть до закінчення строку, на який вони поновлені.

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду

Важливо! На період дії воєнного стану земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності можуть передаватися в оренду, суборенду лише для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

З 07 квітня 2022 року договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва укладаються з урахуванням наступних особливостей:

  1. Строк дії договору має становити до одного року, не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його було укладено.

Якщо строк дії договору закінчився до збирання врожаю, посіяного орендарем, орендар має право на збирання такого врожаю але при цьому компенсує орендодавцю збитки, спричинені тимчасовим зайняттям земельної ділянки. Розмір компенсації становить розмір орендної плати за період з дня закінчення строку дії договору і до дня закінчення збирання врожаю;

  1. Розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
  2. Орендар земельної ділянки не має права на:

-компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;

-поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;

-передачу земельної ділянки в суборенду;

-встановлення земельного сервітуту;

-зміну угідь земельної ділянки;

-будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

-закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;

-переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;

-відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;

-поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;

-використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі;

-зміну цільового призначення земельної ділянки.

Важливо! Зазначені обмеження поширюються також на нових орендарів за договорами про передачу права оренди, а також на нових орендарів за договорами оренди, укладеними з постійними землекористувачами.

  1. Договір оренди земельної ділянки укладається лише в електронній формі та засвідчується кваліфікованими електронними підписами сторін;
  2. Формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється лише на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, без внесення відомостей про неї до Державного земельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового номеру.

Така технічна документація розробляється за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду та затверджується таким органом.

  1. Державній реєстрації підлягає лише договір оренди землі, зміни до нього, а також договір про розірвання такого договору оренди. Право оренди земельної ділянки за таким договором не реєструється;
  2. За одним договором орендодавець може передати в оренду декілька земельних ділянок.

Після припинення або скасування воєнного стану в Україні або у відповідних її місцевостях укладені договори оренди продовжуватимуть діяти до закінчення строку, на який вони укладені.

Порядок державної реєстрації договорів оренди та договорів про передачу права землекористування

Державна реєстрація договорів оренди земельної ділянки, договорів про передачу права землекористування, змін до них та договорів про їх розірвання здійснюється шляхом подання електронної заяви до районної військової адміністрації. До заяви додається примірник договору, а також засвідчені орендодавцем чи землекористувачем копії документів, що посвідчують право постійного користування, емфітевзису чи право постійного землекористування відповідно.

ДОДАТКОВО

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-ІХ регулює передачу в оренду лише земель сільськогосподарського та забороняє передачу будь яких земель у приватну власність. В той же час дія даного Закону не розповсюджується на передачу в оренду, поновлення  договорів оренди на землі не сільськогосподарського призначення, розпорядження такими землями здійснюється за загальними правилами.

 

Управління містобудування, архітектури та земельних відносин

Чат-бот Гаряча лінія