Краєзнавчий музей

Директор
Жовтюк Олена Миколаївна

Адреса

м. Звягель, вул. Соборності, 24

Контактний телефон:

0636208389

Графік роботи

З 8.00 до17.15 год.,

обідня перерва: 12.00-13.00 год.

Вих.: неділя, понеділок

Краєзнавчий музей є однією з візитних карток міста. Основними завданнями музейної справи є культурно-освітня, науково-дослідницька діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, виставкова, реставраційна робота.

Музей веде роботу з вивчення витоків української ідентичності, виховання патріотизму та любові до Батьківщини, задовольняє прагнення жителів та гостей міста до знання історії рідного краю.

Звягельський краєзнавчий музей функціонує п’ятнадцять років. 30 листопада 2005 року депутати міської ради прийняли рішення про створення у місті краєзнавчого музею. У 2006 році  краєзнавчий музей розпочав свою роботу, але не мав свого приміщення. Експонати, що збиралися накопичувалися в приміщені музею родини Косачів. З 2008 року музей почав функціонувати на базі народного музею бойової слави в приміщенні міського Палацу культури ім. Лесі Українки. Визначною історичною подією для громади міста стало рішення виконавчого комітету міської ради №814 від 11 жовтня 2018 року  «Про передачу будівлі комунальної власності територіальної громади міста» з метою створення краєзнавчого музею. З 2019 – 2021 рік в приміщенні музею тривав капітальний ремонт. Незважаючи на це музей активно функціонував та приймав відвідувачів, проводилися екскурсії, презентації, виставки, та інші різноманітні культурні заходи.

Фонди краєзнавчого музею налічують: 3439 експонатів основного фонду та 797 експонатів допоміжного фонду.

Нове приміщення музею має 5 експозиційних залів в яких висвітлюється історія нашого краю та виставкову залу, в якій проводяться культурні заходи та тимчасові виставки. В музеї представлені розділи: геологія, археологія, медієвістичний період (середньовіччя), період Другої Світової війни, етнографія. Окремий розділ розповідає про історію древнього Возвягля, який представлений архівними документами. У зв’язку з перевезенням експонатів до нового приміщення краєзнавчого музею експозиція перебуває на етапі створення та формування.

Краєзнавчий музей має філію: фортифікаційну споруду періоду Другої світової війни «Артилерійський гарматний напівкапонір №306», який є складовою Звягельського укріпленого району №7. Об’єкт є культурною спадщиною. Знаходиться на східному березі річки Случ на виїзді з м. Звягель. Є перспективним з огляду на зручне та близьке розміщення відносно до міжнародної автомагістралі Київ-Чоп. Сама споруда знаходиться в доступному для огляду та зручному місці для паркування і подальшого розвитку необхідної туристичної інсфроструктури. В 2021 році реалізувався проект в бюджеті участі «Створення музейного військово-меморіального комплексу просто неба на базі фортифікаційних споруд періоду Другої світової війни», завдяки якому розпочалася музеєфікація цієї споруди. Було проведено світло до історичного об’єкту, облаштовано відеонагляд, влаштування інформаційного вказівника на території, виготовлено та встановлено: огорожу, навіс над газовим тамбуром та вентиляційною шахтою, стилізованих решіток на двері та на колодязі.

Музей на постійній основі співпрацює з: Радою ветеранів та з польським культурно-освітнім товариством ім. Юліана Люблінського, Міжнародним товариством німців України «Відергебурт» та громадською організацією Звягельського земляцтва німців, з Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником, Державним історико-культурним заповідником «Тустань» у Львівській області, з краєзнавчим музеєм смт. Паволоч, з Музеєм Голодомору та Геноциду м. Київ, з музеєми м. Переяслав-Хмельницький, Коростенським краєзнавчим музеєм, Бердичівським краєзнавчим музеєм, Житомирським краєзнавчим музеєм, з ГО «Фактор Державного Значення з Охорони Історико-Культурних Цінностей» м. Харків, налагоджено співпрацю з Долинським краєзнавчим музеєм Тетяни і Омеляна Антоновичів «Бойківщина». Продовжується співпраця з Інститутом археології НАН України в особі кандидата історичних наук Петраускаса Андрія Вальдасовича – керівником археологічної експедиції в Житомирській області з 2006 року. Також, продовжується співпраця з громадською організацією «Київський укріпрайон» (з 2013 року) – керівник Крещанов Олександр Леонідович.

СТАТУТ
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО  КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
(нова редакція)

 1. Загальні положення

1.1. Новоград-Волинський краєзнавчий музей (далі-Музей) – комунальний заклад культури, заснований Новоград-Волинською міською радою Житомирської області (далі – Засновник), є підзвітним і підконтрольним міській раді та її виконавчому комітету, міському голові та управлінню культури і туризму Новоград-Волинської міської ради.

1.2. Музей – науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів і музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань культурної спадщини.

1.3. Власником майна  Музею є Новоград-Волинська міська територіальна громада в особі Новоград-Волинської міської ради, яка забезпечує функціонування Музею.

1.4. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», Указами  Президента України,  актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями Житомирської обласної ради та розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, наказами департаменту культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Новоград-Волинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського  голови, наказами управління культури і туризму Новоград-Волинської  міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Музей має право, за згодою міської ради, створювати філії та інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи та  без права відкриття розрахункових рахунків.

1.6. Музей є юридичною особою, має круглу печатку зі своїм найменуванням, бланк, може виступати від свого імені, бути позивачем  та відповідачем в суді, є бюджетною неприбутковою організацією.

1.7. Процес діяльності та ведення діловодства Музею проводиться державною мовою.

1.8. Юридична адреса: вул. Соборності, 24, м. Новоград-Волинський, Житомирська область,11701.

1.9. Найменування:

Повне найменування: Новоград-Волинський краєзнавчий музей.

Скорочене найменування: Краєзнавчий музей.

1.10. Музей за  профілем є краєзнавчий, вид – місцевий.

1.11. Музей не підлягає приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

ІІ. Мета, основні  завдання та  напрямки діяльності Музею

2.1. Метою діяльності Музею є вивчення, збереження та використання пам’яток історії, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової культурної спадщини.

2.2. Основними завданнями Музею є:

– вивчення, збереження та використання пам’яток історії, матеріальної і духовної культури;

– залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, сприяння відродженню національної свідомості народу, підвищення культурного рівня населення;

– реалізація прав громадян Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади (далі – НВМОТГ) на музейне обслуговування та долучення до надбань культурної спадщини;

– планомірне комплектування, ведення обліку, зберігання музейних предметів та предметів музейного значення, які представляють духовну, історичну, наукову, художню цінність;

– створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних фондів;

– забезпечення загальної доступності інформації і культурних цінностей, що збираються і зберігаються у Музеї;

– формування культурних і духовних потреб населення та сприяння збереженню української національної культури та культур інших національностей, що мешкають на території НВМОТГ, та їх розвитку;

– популяризація культурної, історичної, художньої спадщини, загальнолюдських цінностей;

– збереження та наукова популяризація пам’яток історії та культури, що розкриває історію краю.

2.3. Основними напрямами діяльності Музею є:

2.3.1. Науково-дослідний: наукове дослідження пам’яток історії та культури, вивчення музейних зібрань, процесів етнічного, соціально-економічного, культурного розвитку краю зі стародавніх часів до сьогодення, підтримка наукових та краєзнавчих досліджень, пов’язаних з вивченням історії та культурної спадщини НВМОТГ, організацію та проведення заходів з науково-дослідної, краєзнавчої, культурно-просвітницької тематики, вивчення культурних, наукових, дослідницьких запитів та потреб населення з урахуванням національних, професійних, ділових, освітніх та інших особливостей.

2.3.2. Культурно-освітній: проведення екскурсійної роботи по експозиціях, виставках, історичних і пам’ятних місцях; лекцій, бесід, днів відкритих дверей, музейних свят та інших масових заходів, проведення тематичних та оглядових екскурсій, лекцій різноманітної тематики, виховання почуття патріотизму та національної гідності у населення НВМОТГ, участь у розробці і реалізації регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи.

2.3.3. Комплектування музейних зібрань: збір пам’яток історії, культури та природи, організація їх обліку та зберігання.

2.3.4. Експозиційний: створення експозицій, виставок, організація та проведення стаціонарних і пересувних виставок творів живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, інших тематичних виставок.

2.3.5. Фондовий: здійснення обліку, інвентаризації, консервації, реставрації, організації збереження та охорони пам’яток природи, історії та культури, у тому числі із дорогоцінних  металів та каміння.

2.3.6. Видавничий: видання та розповсюдження краєзнавчих наукових, популярних видань та ін.

2.3.7. Реставраційний: консервація музейних експонатів та здійснення реставрації необхідних музейних експонатів.

2.3.8. Виставковий: організація та проведення виставок і експозицій.

2.3.9. Участь Музею у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України.

2.3.10. Надання платних послуг згідно з чинним законодавством України.

2.4. Надання в оренду приміщень закладу у порядку, передбаченому рішенням міської ради.

2.5. Передача музейних предметів і музейних колекцій Музейного фонду на тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам у межах України здійснюється за згодою адміністрації Музею, за погодженням управління культури і туризму міської ради.

2.6. Вивезення пам’яток Музейного фонду України за межі України забороняється, крім випадків тимчасового їх перебування за кордоном з дозволу профільного міністерства  для експонування на виставках або реставрації з обов’язковим їх страхуванням.

ІІІ. Порядок управління та структура Музею

3.1. Музей підпорядкований  безпосередньо управлінню культури і туризму Новоград-Волинської міської ради.

3.2. Керівництво роботою Музею здійснює директор, який має вищу фахову освіту і стаж роботи в галузі культури не менше трьох років.

3.3. Директор Музею призначається та звільняється з посади міським головою шляхом укладення з ним контракту відповідно до чинного законодавства України, в якому визначаються термін його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації роботи керівника.

3.4. Структуру Музею затверджує міська рада.

Штатний розпис та зміни до штатного розпису, графік роботи Музею затверджує начальник управління культури і туризму міської ради за поданням директора Музею.

3.5. Директор Музею:

– визначає, планує, здійснює і координує всі види діяльності Музею та несе  відповідальність за його діяльність;

– забезпечує належний облік і збереження  музейного фонду;

– забезпечує відбір і розстановку кадрів, здійснює прийняття на роботу,  звільнення  з роботи та переміщення працівників;

– видає накази, затверджує документи, які регламентують діяльність Музею, у межах своєї компетенції;

– розпоряджається коштами Музею  в  межах  бюджетних  асигнувань;

– несе відповідальність за дотримання фінансової дисципліни;

– створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– забезпечує дотримання режиму робочого часу, відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарної гігієни, виробничої дисципліни працівниками Музею на підставі діючих нормативно-правових актів України;

– забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;

– застосовує заходи заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників Mузею, виходячи з аналізу ефективності та якості їх праці  у відповідності до чинного законодавства про працю;

– визначає розміри премій працівникам за високі творчі та виробничі досягнення з урахуванням особистого внеску кожного згідно з Положенням про преміювання в межах бюджетних асигнувань;

– вносить в установленому порядку подання про нагородження працівників Музею  нагородами, преміями, подяками та ін.;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, посадові інструкції та інші документи, згідно повноважень, дає вказівки, обов’язкові  для виконання  всім  працівникам;

– несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Музею;

– представляє Музей в державних установах і громадських організаціях.

ІV.  Повноваження трудового колективу

4.1. Трудовий  колектив Музею становлять всі працівники, які працюють на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Музеєм.

4.2. Основною формою  здійснення повноважень трудового колективу Музею є загальні збори.

4.3. Соціальні гарантії працівників Музею:

– гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення;

– встановлення ставок, посадових окладів та доплат і надбавок до них в межах кошторисних призначень;

– дотримуватись встановленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати для некваліфікованої категорії працівників;

– право на матеріальну допомогу на оздоровлення  при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, доплату за вислугу років у розмірах та порядку,  що встановлюються  Кабінетом Міністрів України.

4.4. Члени трудового колективу Музею зобов’язані:

– сумлінно виконувати свої обов’язки, оволодівати інноваційніми методами роботи та підвищувати свій професійний рівень;

– дотримуватись правил трудового розпорядку, охорони праці та техніки безпеки, систематично підвищувати професійну кваліфікацію;

– дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків і товариських взаємовідносин з іншими членами трудового колективу.

4.5. Члени трудового колективу Музею мають право:

– на діяльність відповідно до фаху та кваліфікації, участь у науково-дослідній роботі музеїв, у конференціях, семінарах, наукових читаннях;

– на атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії;

– на користування фондовою, довідково-інформаційною, архівною базою даних Музею;

– на внесення пропозицій щодо покращання умов праці під час обговорення та прийняття колективного договору;

– на внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Музею та усунення недоліків у його роботі;

– вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення дій, що загрожують збереженню предметів музейного фонду.

4.6. Права і обов’язки працівників Музею визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Майно, фінансово-господарська діяльність Музею

5.1. Майно закріплене  за Музеєм  на  праві оперативного  управління. Свої повноваження  по  оперативному  управлінню майном Музей зобов’язаний здійснювати у  відповідності  до  мети та  завдань  його  діяльності.

5.2. Майно Музею складається з оборотних  та  необоротних  активів, основних фондів. Фондова колекція Музею, як складова частина Музейного фонду України, зберігається, обліковується, використовується та формується згідно з Законом України “Про музеї та музейну справу”.

Музейний фонд – це сукупність рухомих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, незалежно від їх виду, місця створення і форми власності та зберігаються в музеї, а також нерухомих пам’яток.

5.3. Музей здійснює фінансово-господарську діяльність  відповідно до законодавства України та цього Статуту з дотриманням вимог щодо збереження музейних фондів.

5.4. Музей фінансується з  бюджету міської територіальної громади у межах асигнувань, передбачених на утримання Музею.

5.5. Фінансування Музею може здійснюватися також за рахунок додаткових  джерел фінансування, не заборонених законодавством України:

– коштів, що надходять від надання платних послуг;

– доходів від надання в оренду приміщень;

– благодійні (добровільні) внески, пожертви, гранти і дарунки, товари і послуги  від юридичних та фізичних осіб, інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

5.6. Кошти, що отримуються від платних послуг, надання приміщень в платну оренду, зараховуються у спеціальний фонд, є коштами  бюджету міської територіальної громади і використовуються за призначенням відповідно вимог чинного законодавства України.

5.7. На території музею можуть бути виділені зони:

– експозиційна – для демонстрування великогабаритних музейних предметів;

– рекреаційна – для відпочинку відвідувачів музею та їх обслуговування, проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів;

– господарська – для розміщення допоміжних господарських об’єктів або добудови приміщень Музею, місць для паркування транспортних засобів.

5.8. Ведення бухгалтерського обліку Музею здійснюється  централізованою бухгалтерією управління  культури  і  туризму Новоград-Волинської  міської  ради.

 1. Формування, зберігання та облік музейного фонду

6.1. Формування музейного фонду здійснюється шляхом:

– придбання музейних предметів, предметів музейного значення, витворів мистецтва та документів за рахунок коштів  бюджету міської територіальної громади;

– передачі Музею у встановленому порядку скарбів, артефактів, предметів та документів, виявлених під час археологічних, етнографічних, науково-природничих та інших експедицій, будівельних, ремонтних або реставраційних робіт, у тому числі з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

– безкоштовної передачі Музею предметів, витворів мистецтва, приладів та документів підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

– передачі Музею предметів, витворів мистецтва та документів, конфіскованих згідно з чинним законодавством України;

– поповнення музейного зібрання в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

6.2. Музейний облік здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному вигляді).

6.3. Знищення музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення не допускається.

6.4. Музейні предмети, предмети музейного значення не підлягають приватизації та не можуть бути предметом застави.

6.5. Вилучення у Музею його фонду та іншого закріпленого за ним майна може здійснюватися лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

VII. Заключні положення

7.1. Створення, реорганізація та ліквідація Музею здійснюється  відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту, що оформлюються у вигляді нової редакції, реєструються  у  відповідності  до  чинного  законодавства України та  набувають  чинності  з дня  їх   державної  реєстрації.

Звіт про роботу краєзнавчого музею міста за 2021 рік

Краєзнавчий музей є однією з візитних карток міста. Основними завданнями музейної справи є культурно-освітня, науково-дослідницька діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, реставраційна робота.

Протягом 2021 року музей відвідали 5097 осіб. Проведено 165 оглядових та тематичних екскурсій.

У 2021 році до основного фонду краєзнавчого музею надійшло 11  експонатів, в тому числі: сорочки і рушники ХХ ст.., фотографії, горельєф «Родина Косачів» майстра Павловського С.М.

Надійшло 36 предметів допоміжного фонду. Відреставровано 36 експонатів основного музейного фонду.

Проводилась робота з впорядкування краєзнавчої літератури, газет та журналів, з метою формування бібліотеки краєзнавчого музею. Триває робота з опрацювання музейного архіву та фонду. Результатами науково-дослідницької роботи краєзнавчого музею є підготовка публікацій, робота над тематичною структурою майбутньої експозиції музею, участь в роботі «круглих столів», участь у краєзнавчих конференціях, робота в архівах України. Протягом звітного періоду в музеї проводились зустрічі з місцевими краєзнавцями, велась переписка з краєзнавцями із інших міст з питань дослідження історії міста, також надавалась методична і практична допомога приватним особам, які звертались до музею. Велася робота над написанням статті до книги «Історія міста».

В 2021 році реалізувався проєкт «Створення музейного військово-меморіального комплексу просто неба на базі фортифікаційних споруд періоду Другої світової війни» в бюджеті участі. Завдяки якому розпочнеться музеєфікація фортифікаційної споруди, а саме: «Артилерійського гарматного напівкапоніру №306», який є складовою Новоград – Волинського укріпленого району №7 та філією музею. Проведено світло до історичного об’єкту, облаштовано відеонагляд, влаштування інформаційного вказівника на території, виготовлено та встановлено: огорожу, навіс над газовим тамбуром та вентиляційною шахтою, стилізованих решіток на двері та на колодязі.

В 2021 році за ініціативи управління культури і туризму відбулася толока по прибиранню прилеглої території Звягельського замку (Фортеці).

Директор краєзнавчого музею пройшла он-лайн навчання з підвищення кваліфікації та навчання з охорони праці.

Були налагодженні зв’язки з музейними працівниками смт. Паволоч та туристичною агенцією «Патріот». Музей на постійній основі  співпрацює з Радою ветеранів та з польським культурно-освітнім товариством ім. Юліана Люблінського, Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником, Державним історико-культурним заповідником «Тустань» у Львівській області, Міжнародним товариством німців України «Відергебурт» та громадською організацією Новоград-Волинського земляцтва німців, з Музеєм Голодомору та Геноциду м. Київ. Продовжується співпраця з Інститутом археології НАН України в особі кандидата історичних наук Петраускаса Андрія Вальдасовича. За сприяння начальника управління культури і туризму Олександра Широкопояса та допомоги Петраускаса А.В. була проведена розвідка історичної будівлі «Кінотеатру». Також, продовжується співпраця з громадською організацією «Київський укріпрайон» (з 2013 року) – керівник Крещанов Олександр Леонідович. Було подаровано краєзнавчому музею Крещановим О.Л. макет «Артилерійського гарматного напівкапоніру №306».

Директором краєзнавчого музею Жовтюк О.М. та інженером управління культури і туризму Ващук Є.В. проведено робочу поїздку селами міської територіальної громади. У ході поїздки зроблено документальну фотофіксацію, обмір та обстеження технічного стану пам΄яток історії, архітектури та археології. Загалом на території міської територіальної громади є 16 пам΄яток, серед них одна пам΄ятка архітектури – Михайлівська церква у с. Груд, одна пам΄ятка археології – городище у с. Городище, решта – пам’ятки історії – одиночні та братські могили часів Другої світової війни та пам’ятники воїнам-односельчанам. Крім цього, вперше були документально зафіксовані три місця поховання героїв – воїнів АТО та Небесної сотні.

У зв’язку з карантинними обмеженнями працівники музею проводили цикл міні-екскурсій експонатами краєзнавчого музею на сторінці в Facebook.

До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії було проведено інтерв’ю  з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС – Співаком Ярославом Михайловичем та Редчицем Степаном Васильовичем.

Перед Днем пам’яті та примирення та Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулась щорічна акція – прибирання могил героїв, загинувших в роки Другої світової війни на кладовищі за адресою вул. Чехова, 7 та прибирання прилеглої території артилерійського напівкапоніру № 306. В цьому році до працівників культури та Новоград-Волинського краєзнавчого музею приєдналися директор Новоград-Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Онищук Віктор Леонідович з вихованцями ліцею.

Будівлю краєзнавчого музею було оформлено художнім розписом «Літописний Возвягель» місцевими художниками викладачами Школи Мистецтв.

До Дня Конституції України  проведено велопробіг у вишиванках до Археологічного комплексу національної пам’ятки України Літописного Возвягеля та директором музею була проведена  екскурсія.

До Міжнародного дня музеїв Новоград-Волинський краєзнавчий музей проводив вікторину «Я знаю історію рідного міста!» Переможці були нагороджені під час Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела».

До 30-ї річниці відзначення Незалежності України громадсько-політичною газетою «Лесин край», Новоград-Волинським краєзнавчим музеєм та відділом інформації та зв’язків з громадськістю міської ради розроблено спільний проєкт «Відродження нації. Новоград-Волинський».

З метою популяризації історії м. Новограда-Волинського та поширення інформації про його історичне минуле участь директора музею в відеопроєкті «Новоград-Волинський: історія».

Участь директора музею в Туристичному форумі «Житомирщина туристична» у співпраці з керівником ТІЦу.

Участь директора музею в відеозйомці проєкту «Мандруй Україною» з Лілією Рубан.

Участь краєзнавчого музею в першому муніципальному Хакатоні в нашому місті.

Були оформлені та  експонувались наступні виставки:

 1. “Палітра Лесиного слова” у співпраці з художнім відділом Школи Мистецтв.
 2. Виставка картин художника В’ячелава Пилипенка з смт. Городниця «Рідний край».
 3. Художня виставка Юрія Дубініна «Історія пензлем мальована».
 4. Виставка народного побуту кінця XVIII – початку ХІХ століття.
 5. Виставка «Льонярство Звягельщини» зібрана краєзнавцем Антошевською Людмилою Антонівною.
 6. Художня виставка Олександри Панфілової «Філософська міфологія «Лісової пісні» Лесі Українки» до 110-річчя написання драми-феєрії.
 7. Ретро-виставка «Музейна симфонія» з фондів Новоград-Волинського краєзнавчого музею (експонати 19-20 ст.)
 8. Виставка художніх робіт з дерева Станіслава Павловського.
 9. До 30-річчя від Дня Незалежності України в краєзнавчому музеї представлена виставка «Життя за Україну» присвячена загиблим героям з нашого міста.
 10. До 30-річчя від Дня Незалежності України в краєзнавчому музеї представлена виставка «Портрет солдата» фотографки і журналістки, авторки “Цензор.НЕТ” Віки Ясинської.
 11. Спільний проєкт Віртуального музею міста Звягель та Новоград-Волинського краєзнавчого музею. Наше місто в роки Незалежності України в 30 фотографіях.
 12. Учась в туристичній виставці в м. Київ разом з керівником ТІЦу.
 13. Виставка «Від зернини до хлібини» з фондів краєзнавчого музею.
 14. До дня пам’яті жертв Голодоморів «Люди правди – щоб світ знав».

В 2021 році був зроблений капітальний ремонт музею на суму 780 тис. грн..

Закладено двір тротуарною бруківкою під художнім розписом «Літописний Возвягель».

За фінансової підтримки депутата та керівника управління культури і туризму Ширкопояса Олександра було подаровано музею експозиційні вітрини (5 штук).

Екскурсії
Чат-бот Гаряча лінія