На черговій сесії міської ради утворено старостинські округи та затверджено Положення про старосту

21 Жовтня 2021, 21:14

Під час п’ятнадцятої сесії міської ради восьмого скликання депутати міської ради підтримали проєкт рішення щодо утворення старостинських округів Новоград-Волинської міської територіальної громади, а саме утворити такі старостинські округи:

– Великомолодьківський з центром у селі Великий Молодьків у складі сіл Великий Молодьків, Багате, Груд. Робочим місцем старости Великомолодьківського старостинського округу є адміністративна будівля за адресою: село Великий Молодьків, вулиця Шевченка, 16;

– Дідовицький з центром у селі Дідовичі у складі сіл Дідовичі, Борисівка. Робочим місцем старости Дідовицького старостинського округу є адміністративна будівля за адресою: село Дідовичі, вулиця Гагаріна, 3;

– Наталівський з центром у селі Наталівка у складі сіл Наталівка, Олександрівка. Робочим місцем старости Наталівського старостинського округу є адміністративна будівля за адресою: село Наталівка, вулиця Пушкіна, 21;

– Пилиповицький з центром у селі Пилиповичі у складі сіл Пилиповичі, Анета, Городище, Степове. Робочим місцем старости Пилиповицького старостинського округу є адміністративна будівля за адресою: село Пилиповичі, вулиця Довженка, 1.

Адміністративна будівля Новоград-Волинської міської ради за адресою: село Майстрів, вулиця Ватутіна, будинок 14, є робочим місцем старости  Майстрівського старостинського округу.

З метою забезпечення виконання повноважень старости щодо представництва інтересів жителів сіл старостинських округів Новоград-Волинської міської територіальної громади у виконавчих органах Новоград-Волинської міської ради було затверджено Положення про старосту, яке включає 10 розділів:

1. Загальні положення;

2. Правовий статус старости;

3. Затвердження на посаду старости;

4. Повноваження старости;

5. Припинення повноважень старости;

6. Обов’язки старости;

7. Права старости;

8. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності;

9. Порядок звітування старости;

10. Відповідальність старости.

Відповідно до цього Положення староста зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Новоград-Волинської міської територіальної громади, Регламенту роботи виконавчих органів міської ради та виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з міською радою, її виконавчим комітетом, виконавчими органами міської ради, посадовими особами, громадою.

2) додержуватися прав і свобод людини і громадянина;

3) постійно удосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

4) не розголошувати державну таємницю та інформацію про громадян, що стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

5) сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

6) брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради, виконувати доручення міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

7) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади, оформлювати документи цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

8) вести прийом громадян жителів старостинського округу, згідно   графіку, затвердженого міським головою;

9) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів старостинського округу щодо соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту міської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

10) сприяти жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до виконавчих органів міської ради та місцевих органів виконавчої влади відповідно до нормативно-правових актів, передавати їх вчасно за призначенням  до зазначених органів;

11) відповідати за стан довкілля, стан об’єктів інфраструктури, громадський правопорядок, забезпечення дотримання правил тиші в громадських місцях  на території старостинського округу;

12) здійснювати моніторинг щодо дотриманням прав і законних інтересів жителів села (сіл) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

13) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту старостинського округу, вживати заходів щодо підтримання його в належному стані;

14) сприяти та надавати практичну допомогу органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту старостинського округу у разі їх утворення;

15) надавати в межах своєї компетенції відповідні довідки, характеристики, складати відповідні акти, перелік яких визначений розпорядженням міського голови, та завіряти їх печаткою;

16) забезпечувати зберігання документів реорганізованої відповідної сільської ради, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

17) забезпечувати ведення діловодства, обліку і звітності, єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості обробки та використання документів, що приймаються, для передачі їх на архівне зберігання;

18) забезпечувати збереження документів з тимчасовим терміном зберігання та документів, які віднесені до Національного архівного фонду України;

19) дотримуватись правил етичної поведінки, відповідно до норм чинного законодавства.

20) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

21) виконувати інші обов’язки, визначені рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

Також положенням передбачені права старости. Зокрема, староста має право на:

1) на повагу особистої гідності, шанобливе і справедливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та громадян;

2) на соціальний і правовий захист;

3) офіційно представляти старостинський округ, його жителів в органах державної влади та виконавчих органах міської ради; 

4) отримувати від посадових осіб міської ради, виконавчого комітету  та виконавчих органів міської ради, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території міської територіальної громади, інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу міської територіальної громади;

5) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими  документами, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників виконавчих органів міської ради відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

6) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

7) захищати свої законні права та інтереси  в органах державної влади, місцевого самоврядування та в судовому порядку;

8) брати участь у підготовці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо майна, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету міської ради з питань, що стосуються відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень  з питань, що стосуються інтересів громадян старостинського округу;

10) погоджувати проекти рішень міської ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються відповідного старостинського округу;

11) брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради  з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради; офіційно представляти громаду, її членів у виконавчих органах  міської ради;

12) одержувати безоплатно від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території міської територіальної громади, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

13) взаємодіяти з міською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території  міської територіальної громади, громадськими об’єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;

14) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу;

15) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

Також депутатами міської ради затверджено Порядок проведення громадського обговорення (зборів громадян) кандидатури старости старостинського округу Новоград-Волинської міської територіальної громади.

Усі прийняті рішення після їх підписання, у встановлений чинним законодавством термін буде оприлюднено на офіційному сайті міської ради у рубриці «Документи» – «Рішення міської ради»: https://info.nvrada.gov.ua/uk/documents/category/zhovten-2021-mr

 

Чат-бот Гаряча лінія