Фінансове управління

Начальник управління
Ящук Ірина Климівна

ЄДРПОУ

02313447

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель,  вул. Шевченка, 16, к. 2

Приймальня:
каб.2
Керівник:
каб.2
Бюджетний відділ:
каб.
Відділ доходів:
каб.13
Бухгалтерія фінансового управління:
каб. 7

Телефон:
(04141) 3-53-97

E-mail:
finuprnvsiti@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Фінансове управління Звягельської міської ради (далі управління) є виконавчим органом Звягельської міської ради.

Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, а з питань делегованих повноважень – департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, нормативними актами Верховної ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями Житомирської обласної ради та розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом роботи виконавчих органів та виконавчого комітету Звягельської міської ради та  Положенням.

Управління утворено для здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади (далі – міська ТГ), координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету (ст. 78 БКУ).

Основними завданнями управління є:

Реалізація бюджетної політики на території міської  ТГ.

Складання проекту бюджету міської ТГ і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з бюджету міської ТГ.

Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міської ТГ.

Розроблення проектів нормативно-правових актів, а саме:

– розпоряджень міського голови;

– рішень виконавчого комітету міської ради;

– рішень міської ради про бюджет міської ТГ,  внесення змін до бюджету міської ТГ та   затвердження звіту про виконання бюджету міської ТГ;

– рішень міської ради по податкам і зборам, а саме:

 • про встановлення ставки єдиного податку;
 • про транспортний податок;
 • про встановлення туристичного збору;
 • про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • про затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до загального фонду бюджету міської ТГ частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності міської ТГ.

Проведення експертизи нормативно-правових актів (в межах повноважень), розроблених іншими виконавчими органами міської ради.

Здійснення контролю за дотриманням установами, підприємствами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

Забезпечення захисту фінансових інтересів міської ТГ та здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Начальник управління

Ящук Ірина Климівна

Телефон:
(04141) 3-53-97
Заступник начальника управління

Джура Наталія Іванівна

Телефон:
(04141) 3-53-96

 

Відділ бюджетних видатків фінансового управління

Начальник

Власюк Ярослава Миколаївна

Телефон:

(04141) 3-53-96

Головний спеціаліст Литвин Світлана Василівна
Головний спеціаліст Засухіна Катерина Володимирівна
Головний спеціаліст Ковальчук Оксана Михайлівна
Головний спеціаліст Кубицька Світлана Аркадіївна
Головний спеціаліст Ткачук Марія Петрівна

 

Відділ доходів фінансового управління

Начальник

Антонюк Марина Миколаївна

Телефон:

(04141) 3-53-99

Головний спеціаліст Лактіонова Наталія Сергіївна
Головний спеціаліст Михальчук Катерина Іванівна

 

Відділ бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення управління

Начальник

Куриленко Галина Сергіївна

Телефон:

(04141) 3-53-98

Головний спеціаліст Соболюк Жанна Миколаївна

 

Положення

Додаток 17

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Звягельської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Фінансове управління Звягельської міської ради (далі управління) є виконавчим органом Звягельської міської ради.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, а з питань делегованих повноважень – департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, нормативними актами Верховної ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями Житомирської обласної ради та розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом роботи виконавчих органів та виконавчого комітету Звягельської міської ради та цим Положенням.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України та рахунки в установах банків, штамп, відповідні бланки.

 

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Управління утворено для здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади (далі – міська ТГ), координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету (ст. 78 БКУ).

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація бюджетної політики на території міської  ТГ.

2.1.2.  Складання проекту бюджету міської ТГ і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.

2.1.3. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з бюджету міської ТГ.

2.1.4. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міської ТГ.

2.1.5.  Розроблення проектів нормативно-правових актів, а саме:

– розпоряджень міського голови;

– рішень виконавчого комітету міської ради;

– рішень міської ради про бюджет міської ТГ,  внесення змін до бюджету міської ТГ та   затвердження звіту про виконання бюджету міської ТГ;

– рішень міської ради по податкам і зборам, а саме:

 • про встановлення ставки єдиного податку;
 • про транспортний податок;
 • про встановлення туристичного збору;
 • про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • про затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до загального фонду бюджету міської ТГ частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності міської ТГ.

2.1.6. Проведення експертизи нормативно-правових актів (в межах повноважень), розроблених іншими виконавчими органами міської ради.

2.1.7. Здійснення контролю за дотриманням установами, підприємствами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

2.1.8. Забезпечення захисту фінансових інтересів міської ТГ та здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

 

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює розгляд проектів рішень, розпоряджень, які надійшли на погодження, з питань додержання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, подає пропозиції та обґрунтування у встановленому порядку.

3.2. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету міської ТГ, складає проект бюджету та подає на схвалення виконавчого комітету та затвердження міською радою.

3.3. Здійснює організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади, аналізу виконання дохідної частини.

3.4. Готує  аналітичні доповідні записки про стан виконання дохідної частини бюджету громади та подає пропозиції щодо додаткових джерел наповнення бюджету.

3.5. Збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників та здійснює систематизацію інформації щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету.

3.6. Зводить показники бюджету та подає їх у встановлені терміни до Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

3.7. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

3.8. Визначає порядок та терміни підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

3.9. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів щодо відповідності меті, пріоритетності використання бюджетних коштів.

3.10. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету  міської ТГ перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та міської ради.

3.11. Проводить разом з іншими виконавчими органами міської ради роботу по перегляду прийнятих рішень з метою приведення їх у відповідність до законодавства, підготовку пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

3.12. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису  бюджету міської ТГ встановленим бюджетним призначенням.

3.13. Проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету міської ТГ.

3.14. Готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету міської ТГ.

3.15. Погоджує надані територіальним органом податкової служби електронні висновки та електронні повідомлення на повернення платникам податків помилково та/або надмірно сплачених сум грошових зобов’язань.

3.16. Співпрацює з територіальним органом податкової служби з питань, що стосуються наповнення дохідної частини бюджету міської ТГ і його виконання та з територіальним органом Державної казначейської служби з питань виконання бюджету міської ТГ.
3.17. Розглядає у встановленому порядку баланси і звіти про виконання бюджету, інші фінансові звіти, подані територіальним органом Державної казначейської служби та звітність головних розпорядників коштів.

3.18. Складає зведений звіт по мережі, штатах і контингентах, пояснювальну записку до нього та подає їх у встановлені терміни до департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

3.19.  Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету міської ТГ, здійснює оцінку ефективності бюджетних програм.

3.20.  Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської ради, визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання працівників міської ради.

3.21. В межах своєї компетенції здійснює перевірки щодо своєчасності сплати адміністративних штрафів та орендної плати за майно комунальної власності, правильності проведення тарифікації працівників бюджетних установ, тематичні перевірки в установах, які фінансуються з бюджету міської ТГ.

3.22. Щомісяця здійснює аналіз виконання бюджету міської ТГ за доходами і видатками та інформує міського голову про стан виконання бюджету.

3.23. Організовує роботу по оформленню та одержанню короткотермінових позичок в органах Державної казначейської служби України (у разі необхідності).

3.24. Забезпечує публікації інформації про бюджет міської ТГ та його виконання в засобах масової інформації.

3.25. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.

3.26. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

3.27. Розглядає у межах своєї компетенції депутатські запити та звернення, звернення громадян, підприємств, установ і організацій, головних розпорядників коштів.

3.28. Здійснює контроль стану бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

3.29. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3.30. Підвищує кваліфікацію посадових осіб управління з метою покращення його діяльності.

3.31. Здійснює:

– у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету міської ТГ та повернення коштів з рахунків бюджету;

– ведення бухгалтерського обліку фінансового-господарської діяльності фінансового управління міської ради та складання звітності;

– систематизацію документів з виконання бюджету міської ТГ;

– ведення бухгалтерського обліку в частині передачі коштів бюджету міської ТГ установам державного бюджету, реверсної дотації та погашення боргових зобов’язань.

3.32. Організовує роботу з систематизації, зберігання та обліку архівних документів.

ІV. ПРАВА

Управління має право:

4.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, територіальних органів податкової та казначейської служб, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, матеріали для складання проекту  бюджету міської ТГ та аналізу його виконання.

4.2. У встановленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України.

4.3. Одержувати від територіального органу Державної казначейської служби України щоденні звіти про надходження коштів до бюджету міської ТГ, місячні, квартальні, річні звіти про виконання бюджету міської ТГ, а також залишки на рахунках головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

4.4. Здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

4.5. Розміщувати на депозитних рахунках у банківських установах тимчасово вільні кошти бюджету міської ТГ у встановленому порядку.

4.6. Проводити в управліннях і відділах міської ради, виконавчого комітету, установах, закладах та підприємствах комунальної форми власності перевірки з питань використання бюджетних коштів та стану бухгалтерського обліку.

4.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.8. Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.9. Вносити зміни до проектів планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету міської ТГ, наданих головними розпорядниками коштів для забезпечення помісячної збалансованості показників бюджету.

4.10. За дорученням міського голови представляти фінансове управління в органах виконавчої влади з питань, що належить до його компетенції.

4.11. Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

 1. КЕРІВНИЦТВО, СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

5.1. Управління має такі структурні підрозділи:

– відділ доходів;

– відділ бюджетних видатків;

– відділ бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення.

Структурні підрозділи управління не мають статусу юридичної особи, діють у його складі, керуючись цим Положенням та Положеннями про структурні підрозділи (відділи).

5.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Начальник управління підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює загальну організацію з виконання бюджету громади та координує діяльність учасників бюджетного процесу.

5.3.2. Забезпечує контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу стосовно бюджету міської ТГ.

5.3.3. Начальник управління визначає ступінь відповідальності керівників  структурних підрозділів.

5.3.4. Погоджує структуру та штатний розпис управління, затверджує положення про структурні підрозділи фінансового управління, посадові інструкції працівників управління.

5.3.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

5.3.6. Безпосередньо займається розробленням проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та проводить експертизу таких актів.

5.3.7. На будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міської ТГ забезпечує організацію проведення аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів проведеного аналізу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету міської ТГ перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та міської ради.

5.3.8. Здійснює загальне керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

5.3.9. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.

5.3.10. Розпоряджається коштами в межах кошторису управління.

5.3.11. Вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників управління.

5.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міської ТГ.

5.5. Чисельність та структуру працівників управління затверджує міська рада. Кошторис та штатний розпис управління затверджує міський голова або заступник міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.6. Оплата праці працівників управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Реорганізація, ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради.

5.8. Майно, що перебуває на балансі управління є комунальною власністю міської ради і перебуває в оперативному управлінні цього управління.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Оксана ГВОЗДЕНКО

 

Чат-бот Гаряча лінія