Відділ інформації

Начальник
Виговська Алла Василівна

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 1

Телефон:

E-mail:
nv.inform@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Відділ інформації міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, зокрема, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“ та іншими, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради та цим Положенням.

 

Основними завданнями відділу є:

 • Забезпечення відкритості та прозорості в роботі міської ради та її виконавчого комітету.
 • Інформування жителів міської територіальної громади про діяльність міської ради,  виконавчого комітету, міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, прийняті рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші нормативно-правові акти, актуальні та невідкладні питання життєдіяльності громади за допомогою наявних інформаційних ресурсів, а також у засобах масової інформації на договірній основі.
 • Висвітлення позиції керівництва громади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань.
 • Сприяння створенню позитивного іміджу та популяризації громади в інформаційному просторі.
 • Комунікація із засобами масової інформації.

У межах своїх повноважень відділ:

 • Організовує оперативне висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету; сприяє взаємодії із засобами масової інформації виконавчих органів міської ради, а також комунальних підприємств, сприяє висвітленню їх діяльності.
 • Здійснює інформаційний супровід нарад, які проводить міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету.
 • Організовує проведення за участю міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, депутатів міської ради пресконференцій, брифінгів, інших офіційних медіа заходів.
 • Розробляє та реалізовує за погодженням з керівництвом громади в межах своєї компетенції інформаційні кампанії, тематичні медіа-плани та проекти з актуальних питань.
 • Самостійно, а також у співпраці із засобами масової інформації, на договірних засадах готує інформаційні, фото- та відеоматеріали про діяльність міської ради, виконавчого комітету, міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, про актуальні події із життя громади та оприлюднює їх за допомогою наявних інформаційних ресурсів.
 • Інформує громаду про перебіг громадських слухань, круглих столів, конференцій та інших публічних заходів, організованих міською радою.
 • Здійснює інформаційне наповнення офіційного веб-сайту міської ради, своєчасне розміщення наданої виконавчими органами міської ради інформації, внесення актуальних змін до його змісту.
 • Здійснює розміщення на порталі документів офіційного веб-сайту міської ради наданих відповідальними особами проектів рішень, рішень, протоколів, регуляторних актів, затвердження яких належить до компетенції міської ради та її виконавчого комітету; розпоряджень міського голови; інших документів.
 • Запрошує засоби масової інформації до висвітлення заходів, організованих міською радою.
 • На запити засобів масової інформації організовує коментарі міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради.
 • Співпрацює з головними редакторами та керівниками засобів масової інформації, представниками, відповідальними за висвітлення діяльності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств та організацій.
 • Спільно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечує підготовку матеріалів для доповідей, виступів міського голови, секретаря міської ради перед громадськістю та в засобах масової інформації.
 • Здійснює підготовку текстів офіційних вітань та їх оприлюднення з нагоди державних, професійних свят, знаменних і пам’ятних дат.
 • Здійснює моніторинг ЗМІ та інтернет-видань. Сприяє організації реагуванню на конструктивні критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.
 • Сприяє висвітленню актуальних питань життєдіяльності старостинських округів, діяльності старост у засобах масової інформації.
 • Бере участь в організації і проведенні загальноміських заходів, сприяє їх висвітленню.
 • Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших службових документів із питань відповідно до компетенції відділу.
 • Розглядає листи, заяви, звернення громадян та запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Вивчає та впроваджує в межах компетенції позитивний досвід роботи щодо інформування населення.
 • Виконує інші функції відповідно до доручень міського голови, заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і покладених на відділ завдань.

 

 

Начальник – Виговська Алла Василівна

Головний спеціаліст – Махновецька Анастасія Олександрівна

Головний спеціаліст – Васільєва Лілія Василівна

 

Положення

Додаток 8
до рішення міської ради
від 22.12.2022 № 700

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформації Звягельської міської ради

1. Загальні положення
1.Відділ інформації міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
2.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, зокрема, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“ та іншими, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради та цим Положенням.
3.Відділ з метою вирішення завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.
4. Діяльність відділу здійснюється з урахуванням планів роботи міської ради та її виконавчого комітету.

2. Основні завдання та функції відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1.Забезпечення відкритості та прозорості в роботі міської ради та її виконавчого комітету.
2.1.2.Інформування жителів міської територіальної громади про діяльність міської ради, виконавчого комітету, міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, прийняті рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші нормативно-правові акти, актуальні та невідкладні питання життєдіяльності громади за допомогою наявних інформаційних ресурсів, а також у засобах масової інформації на договірній основі.
2.1.3.Висвітлення позиції керівництва громади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань.
2.1.4. Сприяння створенню позитивного іміджу та популяризації громади в інформаційному просторі.
2.1.5.Комунікація із засобами масової інформації.
2.2. У межах своїх повноважень відділ:
2.2.1. Організовує оперативне висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету, міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету; сприяє взаємодії із засобами масової інформації виконавчих органів міської ради, а також комунальних підприємств, сприяє висвітленню їх діяльності.
2.2.2.Здійснює інформаційний супровід нарад, які проводить міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови та керуючий справами виконавчого комітету.
2.2.3. Організовує проведення за участю міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, депутатів міської ради пресконференцій, брифінгів, інших офіційних медіа заходів.
2.2.4. Розробляє та реалізовує за погодженням з керівництвом громади в межах своєї компетенції інформаційні кампанії, тематичні медіа-плани та проекти з актуальних питань.
2.2.5. Самостійно, а також у співпраці із засобами масової інформації, на договірних засадах готує інформаційні, фото- та відеоматеріали про діяльність міської ради, виконавчого комітету, міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, про актуальні події із життя громади та оприлюднює їх за допомогою наявних інформаційних ресурсів.
2.2.6. Інформує громаду про перебіг громадських слухань, круглих столів, конференцій та інших публічних заходів, організованих міською радою.
2.2.7. Здійснює інформаційне наповнення офіційного веб-сайту міської ради, своєчасне розміщення наданої виконавчими органами міської ради інформації, внесення актуальних змін до його змісту.
2.2.8. Здійснює розміщення на порталі документів офіційного веб-сайту міської ради наданих відповідальними особами проектів рішень, рішень, протоколів, регуляторних актів, затвердження яких належить до компетенції міської ради та її виконавчого комітету; розпоряджень міського голови; інших документів.
2.2.9. Запрошує засоби масової інформації до висвітлення заходів, організованих міською радою.
2.2.10. На запити засобів масової інформації організовує коментарі міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради.
2.2.11. Співпрацює з головними редакторами та керівниками засобів масової інформації, представниками, відповідальними за висвітлення діяльності в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств та організацій.
2.2.12. Спільно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечує підготовку матеріалів для доповідей, виступів міського голови, секретаря міської ради перед громадськістю та в засобах масової інформації.
2.2.13. Здійснює підготовку текстів офіційних вітань та їх оприлюднення з нагоди державних, професійних свят, знаменних і пам’ятних дат.
2.2.14. Здійснює моніторинг ЗМІ та інтернет-видань. Сприяє організації реагуванню на конструктивні критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.
2.2.15. Сприяє висвітленню актуальних питань життєдіяльності старостинських округів, діяльності старост у засобах масової інформації.
2.2.16. Бере участь в організації і проведенні загальноміських заходів, сприяє їх висвітленню.
2.2.17. Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших службових документів із питань відповідно до компетенції відділу.
2.2.18. Розглядає листи, заяви, звернення громадян та запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу.
2.2.19. Вивчає та впроваджує в межах компетенції позитивний досвід роботи щодо інформування населення.
2.2.20. Виконує інші функції відповідно до доручень міського голови, заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і покладених на відділ завдань.

3. Права відділу
1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.
2.Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до їхньої компетенції.
3.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, фінансування потреб на реалізацію завдань і функцій відділу з бюджету міської територіальної громади.
5. Бути присутніми на сесіях міської ради, зустрічах, семінарах, конференціях, «круглих столах», нарадах, візитах офіційних осіб та делегацій, інших заходах.
6. Інші права, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.

4. Організація роботи відділу
1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.
2. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований, підконтрольний і підзвітний міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
3. Начальник відділу:
3.1. Здійснює загальне керівництво відділом, вирішує питання його взаємодії з іншими виконавчими органами міської ради та посадовими особами.
3.2. Несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.
3.3. Визначає завдання, складає посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, контролює їх роботу, забезпечує у відділі дотримання вимог трудової та виконавської дисципліни; сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників відділу, ефективності їх роботи, просуванню по службі відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.
3.4. Готує та організовує підготовку проектів рішень, розпоряджень, службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.
3.5. Планує роботу відділу; звітує про роботу відділу.
3.6. Розробляє проект кошторису витрат, необхідних для забезпечення діяльності відділу.
3.7. Візує проекти рішень міської ради.
3.8. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.

5. Заключні положення
1. Відділ не є юридичною особою та утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
2. Структуру і чисельність працівників відділу затверджує міська рада.
3. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури, визначеною Регламентом міської ради.

Секретар міської ради                                                          Оксана ГВОЗДЕНКО

 

Чат-бот Гаряча лінія