Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення

Начальник
Костюк Олена Миколаївна

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 35

Телефон:

E-mail:
viddil_pkz@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Основними завданнями відділу є здійснення організаційно-технічних заходів для реалізації державної політики у сфері інформатизації, функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності апарату міської ради на основі впровадження нових інформаційних технологій, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, безпеки інформації, телекомунікацій, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій розвитку у сфері зв’язку.

Начальник – Костюк Олена Миколаївна

Головний спеціаліст – Білявський Микола Леонідович

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Додаток 13

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ програмно-комп’ютерного забезпечення

Звягельської міської ради

 1. Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення (далі – Відділ) є виконавчим органом Звягельської міської ради, який підконтрольний і підзвітний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.
 2. У своїй практичній роботі Відділ керується Конституцією України, Законами України, зокрема Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради.
 3. Відділ з метою вирішення покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими управліннями, службами, відділами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи міської ради, її виконавчого комітету.
 4. Основними завданнями Відділу є здійснення організаційно-технічних заходів для реалізації державної політики у сфері інформатизації, функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності апарату міської ради на основі впровадження нових інформаційних технологій, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, безпеки інформації, телекомунікацій, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій розвитку у сфері зв’язку.
 5. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань :
 • формує стратегію впровадження, створення, вдосконалення та розвиток комп’ютеризованих інформаційних систем та мереж, прикладних програм, баз даних міської ради, міського голови та її виконавчих органів, на основі сучасних інформаційних технологій;
 • координує діяльність виконавчих органів міської ради щодо питань програмно-комп’ютерного забезпечення, проведення політики розвитку інформаційних технологій, систем та мереж, безпеки передачі даних, цифровізації, цифрового розвитку;
 • взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами у сфері впровадження інформаційних технологій;
 • забезпечує функціонування локальної мережі Звягельської міської ради, доступ до інформації у мережі Інтернет;
 • забезпечує та підтримує функціонування серверного обладнання, що використовується в апараті міської ради;
 • бере участь у складанні заходів міської ради, її виконавчого комітету з метою цифрового розвитку, економічного і соціального розвитку міста, вирішення інших проблем життєзабезпечення міста;
 • забезпечує комп’ютерно-телекомунікаційну підтримку розв’язання соціально-економічних, екологічних, науково-технічних, національно-культурних та інших проблем у сфері діяльності міської ради;
 • забезпечує технічне обслуговування пленарних засідань міської ради, засідань її виконавчого комітету, конференцій, нарад і інших протокольних заходів, що проводить міська рада та її виконавчий комітет з використанням ПТК «ВІЧЕ»;
 • виконує основні функції ПТК «ВІЧЕ» при проведенні пленарних засідань та засідань виконавчого комітету;
 • виконує архівування та формування звітів по засіданням (результати голосувань, списки голосуючих та запрошених, порядок денний, аудіо записи виступаючих);
 • здійснює контроль доступу до комп’ютерної техніки та іншого устаткування для обробки інформації, ведення обліку користувачів і сторонніх користувачів інформаційної системи міської ради;
 • забезпечує інформаційну безпеку (захист від деструктивних дій користувачів і сторонніх користувачів, захист від несанкціонованого доступу, захист від комп’ютерних вірусів);
 • забезпечує контроль ефективності експлуатаційного режиму технічного і програмного забезпечення комп’ютерного та копіювального обладнання;
 • забезпечує технічну підтримку, обслуговування комп’ютерної та офісної техніки, а також комп’ютерної мережі, організацію профілактичних та ремонтних робіт;
 • забезпечує оформлення та систематизацію заявок на комплектуючі та інші витратні матеріали до оргтехніки апарату міської ради;
 • забезпечує перспективне планування та поповнення комп’ютерами, периферійними пристроями до них, оргтехнікою для потреб апарату міської ради;
 • забезпечує впровадження та супровід програмного забезпечення, що необхідне для успішного функціонування комп’ютерної техніки, надання допомоги в освоєнні комп’ютерної техніки посадовими особами апарату міської ради;
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

 1. Начальник Відділу :
 • здійснює керівництво Відділом, вирішує питання його взаємодії з виконавчими органами міської ради, службами, їх посадовими особами;
 • визначає завдання, розподіляє обов’язки, контролює роботу, подає на затвердження посадові обов’язки працівників Відділу, забезпечує у Відділі дотримання інструкції з питань діловодства, трудової та виконавської дисципліни; сприяє підвищенню службової кваліфікації, ефективності роботи, службовому зростанню відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”;
 • забезпечує придбання та безперебійну роботу комп’ютерної та іншої офісної техніки в апараті міської ради;
 • організовує надання методичної допомоги управлінням, відділам, службам міської ради;
 • залучає у встановленому порядку за погодженням із керуючим справами виконавчого комітету окремих фахівців для розроблення відповідних документів та виконання завдань, покладених на відділ.
 1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами.
 2. Працівники Відділу несуть відповідальність за належне виконання, покладених на Відділ повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між працівниками Відділу начальником та закріплюються у посадових інструкціях.
 3. Структуру і чисельність працівників відділу та положення про Відділ затверджує міська рада. Кошторис та штатний розпис відділу затверджує міський голова.

 

 

Секретар міської ради                                                          Оксана ГВОЗДЕНКО

 

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Фінансова звітність

 

 

Чат-бот Гаряча лінія