Відділ кадрів

Начальник
Колесник Жанна Олександрівна

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 30

Телефон:
(04141) 3-54-13

E-mail:
kadru-nv@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Відділ кадрів міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний та підконтрольний міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно функціонального розподілу обов’язків, керуючому справами виконавчого комітету міської ради   у порядку, встановленому законом.

У своїй повсякденній діяльності відділ керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, Кодексом законів про працю України, нормативними актами Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, Регламентом Звягельської міської ради, Положенням про відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Кодексом етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Звягельської міської ради.

Основними завданнями відділу є:

 1. Впровадження єдиної ефективної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування, робота з кадрами, сприяння підвищенню їх кваліфікації.
 2. Забезпечення контролю за дотриманням вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.
 3. Організовує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, стажування посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою просування їх по службі.
 4. Готує матеріали про призначення на посади працівників виконавчих органів міської ради – посадових осіб місцевого самоврядування, службовців, робітників, зайнятих обслуговуванням виконавчих органів міської ради.
 5. Забезпечує формування кадрового резерву на посади начальників, спеціалістів відділів, управлінь, служб міської ради з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, керівників самостійних відділів, управлінь, кандидатів на зайняття вакантних посад у виконавчих органах міської ради, які брали участь у конкурсах та успішно склали іспит.
 6. Готує подання міській раді, виконавчому комітету, міському голові щодо заохочення, нагородження працівників виконавчих органів Звягельської міської ради.
 7. Веде облік особових справ.
 8. Складає графік щорічних відпусток працівників виконавчих органів Звягельської міської ради та її виконавчих органів.
 9.  Веде облік і зберігання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться в комунальній власності міської ради.
 10. Проводить обчислення стажу в органах місцевого самоврядування та стажу служби у виконавчих державних органах влади, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.
 11. Веде облік, видачу та знищення посвідчень працівникам міської ради та її виконавчих органів згідно з встановленим зразком.
 12. Надає методичну допомогу працівникам самостійних управлінь, відділів міської ради, яким доручено ведення питань щодо проходження служби в органах місцевого самоврядування та організації навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради.
 13. Розглядає клопотання та готує матеріали про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Почесними грамотами, Грамотами Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, а також про присвоєння почесних звань України, звання „Почесний громадянин міста Звягель“, нагородження відзнакою міста – орденом „Звягель“ та орденом „Зягельська доблесть“, Почесною грамотою Звягельської міської ради.
 14. Веде персональний військовий облік і бронювання військовозобов’язаних апарату міської ради  відповідно до законодавства.

Начальник – Колесник Жанна Олександрівна

 

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Додаток 5

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ кадрів Звягельської міської ради

 

 1. Загальні положення
 2. Відділ кадрів міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний та підконтрольний міській раді, виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно функціонального розподілу обов’язків, керуючому справами виконавчого комітету міської ради  у порядку, встановленому законом.
 3. У своїй повсякденній діяльності відділ керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, Кодексом законів про працю України, нормативними актами Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, Звягельської міської ради та її виконавчого комітету, Регламентом Звягельської міської ради, Положенням про відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Кодексом етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Звягельської міської ради.

 

 1. Основні завдання та функції відділу

Основними завданнями відділу є:

 1. Впровадження єдиної ефективної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування, робота з кадрами, сприяння підвищенню їх кваліфікації.
 2. Забезпечення контролю за дотриманням вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.
 3. Організовує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, стажування посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою просування їх по службі.
 4. Готує матеріали про призначення на посади працівників виконавчих органів міської ради – посадових осіб місцевого самоврядування, службовців, робітників, зайнятих обслуговуванням виконавчих органів міської ради.
 5. Забезпечує формування кадрового резерву на посади начальників, спеціалістів відділів, управлінь, служб міської ради з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, керівників самостійних відділів, управлінь, кандидатів на зайняття вакантних посад у виконавчих органах міської ради, які брали участь у конкурсах та успішно склали іспит.
 6. Готує подання міській раді, виконавчому комітету, міському голові щодо заохочення, нагородження працівників виконавчих органів Звягельської міської ради.
 7. Веде облік особових справ.
 8. Складає графік щорічних відпусток працівників виконавчих органів Звягельської міської ради та її виконавчих органів.
 9.  Веде облік і зберігання контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, які знаходяться в комунальній власності міської ради.
 10. Проводить обчислення стажу в органах місцевого самоврядування та стажу служби у виконавчих державних органах влади, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.
 11. Веде облік, видачу та знищення посвідчень працівникам міської ради та її виконавчих органів згідно з встановленим зразком.
 12. Надає методичну допомогу працівникам самостійних управлінь, відділів міської ради, яким доручено ведення питань щодо проходження служби в органах місцевого самоврядування та організації навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради.
 13. Розглядає клопотання та готує матеріали про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Почесними грамотами, Грамотами Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, а також про присвоєння почесних звань України, звання „Почесний громадянин міста Звягель“, нагородження відзнакою міста – орденом „Звягель“ та орденом „Зягельська доблесть“, Почесною грамотою Звягельської міської ради.
 14. Веде персональний військовий облік і бронювання військовозобов’язаних апарату міської ради  відповідно до законодавства.

 

 1. Права відділу

Відділ кадрів міської ради має право:

 1. Співпрацювати, взаємодіяти з усіма виконавчими органами міської ради та іншими органами місцевого самоврядування.
 2. За дорученням міського голови вести у межах своїх повноважень в установленому порядку ділове листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 3. У встановленому порядку готувати запити для одержання від підпорядкованих підприємств, установ та організацій необхідних статистичних, оперативних даних.
 4. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали необхідні для виконання покладених завдань. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
 5. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник відділу звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

 

 1. Організація роботи відділу
 2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах в інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
 3. Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді та міському голові.
 4. Начальник відділу:

3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Розробляє посадові інструкції працівників міської ради, забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни у відділі.

3.3. Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з кадрових питань.

3.4. Планує роботу відділу, звітує про роботу відділу перед міською радою.

3.5. Забезпечує виконання доручень міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

 

 1. Заключні положення
 2. Відділ не є юридичною особою та утримується за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Структуру і чисельність працівників відділу затверджує міська рада.
 4. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
 5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури, визначеною Регламентом міської ради.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Оксана ГВОЗДЕНКО

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Фінансова звітність

 

 

Чат-бот Гаряча лінія