Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

Т.в.о. начальника управління
Кравчук Тетяна Миколаївна

ЄДРПОУ

37529417

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, вул. Шевченка, буд. 16, каб.34

Телефон:
04141-3-53-66

E-mail:
molod_nv@ukr.net

facebook profile

Графік роботи:

Понеділок–Четвер
з 8:00 до 17:15
П’ятниця
з 8:00 до 16:00

 

Начальник управління – Циба Ярослав Володимирович
Заступник начальника управління – Кравчук Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст – Чайковська Яна Олегівна

Головний спеціаліст – Якубовська Юлія Богданівна

 

Паспорти бюджетних програм

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Додаток 22

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту

Звягельської міської ради

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (далі-Управління) є самостійним виконавчим органом Звягельської міської ради.
  • Управління є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО УПРАВЛІННЯ
  • Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний особовий рахунок у Звягельському відділенні Державного казначейства, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням.
  • Управління у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України, зокрема «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про фізичну культуру і спорт», актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, рішеннями Звягельської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
  • Управління фінансується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
  • Майно управління належить йому на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
  • Участь у формуванні державної політики з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення її впровадження на місцевому рівні.
  • Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї.
  • Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.
  • Сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту.
  • Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.
  • Забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення.
  • Організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств міського населення, підготовка та ефективне використання кадрів у сфері сімейної, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, забезпечення пропаганди здорового способу життя, сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.
  • Координація діяльності структурних підрозділів, зацікавлених в організації та кооперування коштів, спрямованих на впровадження молодіжних, фізкультурно-спортивних програм.
  • Розроблення заходів, зміцнення спортивно-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному стані, залучення до цієї роботи інвесторів та зацікавлених осіб.

3.10. Розширення міжнародного співробітництва у сфері сімейної, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

 

 1. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
  • Здійснює загальне керівництво фізичною культурою і спортом у міській територіальній громаді.
  • Готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім’ї і молоді, протидії торгівлі людьми, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання.
  • Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.
  • Формує календарні плани навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивних змагань міської територіальної громади.
  • Проводить заходи, затверджені у календарних планах навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури, спорту.
  • Організовує роботу з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперебійності процесу.
  • Удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення.
  • Забезпечує збереження існуючої мережі фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту (спорт для всіх).
  • Координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зацікавлених у розвитку фізичної культури і спорту, здійснює роботу із залученням позабюджетних коштів до виконання програм та заходів, спрямованих на розвиток молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
  • Здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з бюджету міської територіальної громади на впровадження програм, заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту у міській територіальній громаді
  • Перевіряє спільно з іншими виконавчими органами міської ради стан роботи з фізичної культури і спорту у навчальних і позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
  • Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у сфері молодіжної, сімейної політики, фізичної культури і спорту.
  • Веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення, встановлені у міській територіальній громаді.
  • Порушує у встановленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, фахівців фізичної культури та спорту, працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами та присвоєння їм почесних звань.
  • Забезпечує впровадження у практику наукового обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищого рівня.
  • Вивчає потребу в кадрах у сфері фізичної культури і спорту, організовує підвищення кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів платних груп і секцій, клубів, створює належні умови для ефективного оздоровлення населення.
  • Вживає заходів до забезпечення соціального захисту спортсменів-тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і спорту.
  • Подає до міської ради, виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо інвестування розвитку фізичної культури і спорту.
  • Комплектує склад збірних команд міської територіальної громади з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях міського та обласного рівнів.
  • Залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного туристичного руху громадські об’єднання, добровільні спортивні товариства, міські громадські об’єднання фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.
  • Організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких клубів фізичної культури.
  • Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-туристичної спрямованості в Звягельській територіальній громаді, забезпечує ефективне їх використання та відповідає за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
  • Подає пропозиції головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, щодо застосування дисциплінарних стягнень до спортсменів (дискваліфікація, позбавлення кваліфікаційних і почесних спортивних звань та прав на проведення тренерської, суддівської діяльності), тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил змагань, договорів, контрактів, а також за дії, що гальмують розвиток міського спорту.
  • Сприяє створенню цільових благодійних фондів, надає організаційну та консультативно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивно-туристичної спрямованості або їх об’єднанням.
  • Забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки в закладах фізичної культури, що розташовані на території Звягельської міської територіальної громади.
  • Організовує бухгалтерський облік і звітність у закладах спорту.
  • Управлінню підпорядковані: дитячо-юнацька спортивна школа імені В.П.Єрмакова, Звягельський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Звягельський міський Молодіжний центр і централізована бухгалтерія, яка веде бухгалтерський облік установ, що не мають юридичної самостійності.
  • Вживає заходів до утвердження соціального партнерства сім’ї і держави, підвищення правової обізнаності батьків і дітей, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку, виховання дітей та попередження насильства в сім’ї, сприяє створенню умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством, батьківством.
  • Виконує відповідно до законодавства функції спеціального органу влади з питань попередження насильства в сім’ї, сприяє створенню спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї, здійснює контроль за їх організацією і діяльністю.
  • Бере участь в межах своїх повноважень у координації здійснюваних органами влади заходів протидії торгівлі людьми, реалізує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері.
  • Забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, підвищення якості оздоровчих послуг для дітей та молоді.
  • Координує діяльність Звягельського міського Молодіжного центру.
  • Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці.
  • Сприяє працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді.
  • Проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, «гарячі лінії», семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції, здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.
  • Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.
  • Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.
  • Виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

 1. УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО
  • Одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  • Залучати спеціалістів інших підрозділів, підприємств Звягельської міської територіальної громади, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  • Здійснювати фінансування програм і проектів у сфері сімейної, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, надавати фінансову допомогу молодіжним об’єднанням, громадським організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їх об’єднанням, спортивно-оздоровчим клубам, секціям, тощо.
  • Скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції управління.
  • Створювати творчі тимчасові колективи, групи для проведення спортивних заходів, підготовки програм та проектів розвитку фізичної культури і спорту.
  • Робити запити та одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.
  • Утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень комісії, консультаційно-дорадчі органи, робочі групи, конференції тощо.

 

 1. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ
  • Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.
  • На посаду начальника призначається особа, яка має  повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.
  • Начальник управління:
   • Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.
   • Планує роботу управління і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи міської ради, виконкому міської ради, управління.
   • Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції управління.
   • Розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міської територіальної громади на реалізацію соціальних заходів з питань сім’ї, молоді, розвиток фізичної культури та спорту і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.
   • Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань розвитку фізичної культури і спорту в управлінні можуть утворюватися дорадчі органи. Склад дорадчих органів та положення про них затверджується начальником управління.
   • Забезпечує дотримання в управлінні інструкції з питань діловодства, трудової та виконавчої дисципліни, впроваджує вимоги чинного законодавства про державну мову.
   • Складає посадові інструкції працівників, які затверджуються галузевим заступником міського голови.
   • Організовує навчання працівників управління з питань законодавства, організації управлінської діяльності та сприяє в забезпеченні підвищення кваліфікації працівників управління.
   • Вносить пропозиції керівництву міської ради про заохочення працівників управління або застосування до них заходів дисциплінарної відповідальності.
   • Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
   • Начальник управління може виконувати також інші обов’язки, покладені на нього міським головою.
   • Веде особистий прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції управління, надає консультації.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАЙНО УПРАВЛІННЯ
  • Управління утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. Структуру, чисельність та фонд оплати праці працівників управління затверджує міська рада.
  • Кошторис та штатний розпис управління затверджує заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Ліквідація та реєстрація управління здійснюється за рішенням міського ради в установленому нею порядку або іншим органом відповідного до чинного законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                              Оксана ГВОЗДЕНКО

 

 

Посадові інструкції

 

 

Чат-бот Гаряча лінія