Відділ загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян

Начальник
Мартинюк Леся Валентинівна

Контакти

Адреса:

11700, м. Новоград-Волинський, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 38

Телефон:
(04141) 3-53-61

E-mail:
nvcity@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Відділ загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян Новоград-Волинської міської ради (далі – відділ)  є виконавчим органом  міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді,  підпорядкований виконавчому комітету міської ради,  міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про звернення громадян“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, актами Верховної Ради України, Президента України,  постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Статутом  територіальної  громади міста, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконавчих органів та виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради, рішеннями міської ради та її  виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

З питань організації та ведення діловодства і архівної справи відділ керується Законом України „Про національний архівний фонд і архівні установи“, Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5,  наказами і рішеннями Державної  архівної служби України.

З питань звернень громадян відділ керується Постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858 „Про затвердження класифікатора звернень громадян“ та від 14.04.1997р. №348 „Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації“.

Забезпечує єдиний порядок документування і роботи з документами.

Приймає, попередньо розглядає, реєструє, передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію;

Забезпечує прийом електронної пошти, яка надійшла на електронну адресу міської ради.

Здійснює документообіг (рух документів, контроль своєчасного виконання) у відповідності до вимог нормативно-правових актів.

У межах своєї компетенції здійснює перевірку дотримання виконавчими органами міської ради нормативно-правових актів з питань діловодства та документообігу.

Забезпечує технічний контроль за термінами проходження і виконання документів, які підлягають контролю, розпоряджень міського голови з основної діяльності, рішень виконавчого комітету міської ради.

Надає методичну допомогу працівникам виконавчих органів міської ради з питань організації роботи з документами.

Щомісячно видає нагадування-попередження про терміни виконання контрольних документів.

Проводить у структурних підрозділах міської ради, при необхідності, перевірки системи організації контролю за виконанням завдань, встановлених контрольними документами.

Одержує необхідні матеріали, що стосуються виконання завдань, встановлених у контрольних документах, а при потребі, пояснення з питань опрацювання контрольних документів.

Забезпечує організацію прийому громадян, надає їм методичну, консультаційну допомогу.

Приймає звернення громадян з пакетом документів, здійснює попередній розгляд заяв (клопотань), пропозицій (зауважень), скарг громадян, їх реєстрацію, передає на резолюцію.

Забезпечує організаційно-технічне обслуговування особистого прийому, виїзних прийомів, прямих телефонних зв’язків громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету міської ради відповідно до затверджених графіків прийому; веде облік громадян, які звернулися під час особистих прийомів.

Контролює терміни розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян.

Забезпечує формування електронної бази даних за зверненнями громадян.

Здійснює моніторинг і своєчасне надання необхідної звітності з питань прийому громадян, розгляду їх звернень.

Здійснює організаційне та матеріальне забезпечення засідань виконавчого комітету міської ради.

Складає за поданими пропозиціями керівників виконавчих органів міської ради перелік питань та передає керуючому справами виконавчого комітету міської ради для формування проекту порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради;

Забезпечує контроль за якісною і своєчасною підготовкою матеріалів до засідань виконавчого комітету міської ради, перевіряє проекти рішень  на відповідність  вимогам Регламенту виконавчих органів та виконавчого комітету міської ради.

Формує проекти рішень виконавчого комітету міської ради міському голові та членам виконавчого комітету міської ради відповідно до порядку денного засідання.

Повідомляє членів виконавчого комітету міської ради про дату і час проведення засідання виконавчого комітету міської ради.

Оформляє протоколи засідань виконавчого комітету міської ради.

Веде реєстр рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з основної діяльності.

Забезпечує розсилку рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з основних питань згідно списку розсилки та наданих виконавцем примірників.

Забезпечує ведення звітності перед обласною державною адміністрацією з питань виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради.

4.26. Проводить реєстрацію розпоряджень міського голови з основної діяльності та рішень виконавчого комітету міської ради.

4.27. Оформляє протокол доручень міського голови, які були дані під час засідань виконавчого комітету міської ради, та забезпечує технічний контроль за дотриманням термінів їх виконання.

4.28. Формує електронний архів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з основних питань.

4.29. Готує пропозиції до плану роботи виконавчого комітету міської ради.

4.30. Бере участь у засіданнях, нарадах, що проводяться міським головою,  керуючим справами виконавчого комітету  міської ради.

4.31. Здійснює реєстрацію членів виконавчого комітету міської ради на засіданнях.

4.32. Готує проекти розпорядчих документів, листів, розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

4.33. Забезпечує збереження документів міської ради, які віднесені до документів Національного архівного фонду України відповідно до чинного законодавства.

4.34. Завіряє печаткою відділу копії рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та інші документи у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з діловодства.

4.35. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості обробки та використання документів, що приймаються, для передачі їх на зберігання в архів.

4.36. Забезпечує тимчасове зберігання документів, правильне використання їх у службових цілях.

Начальник – Мартинюк Леся Валентинівна

Головний спеціаліст – Войцехівська Олена Володимирівна

Головний спеціаліст – Кривенко Оксана Григорівна

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян
 Новоград-Волинської міської ради

1. Відділ загальної роботи, з питань контролю та прийому громадян Новоград-Волинської міської ради (далі – відділ)  є виконавчим органом  міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді,  підпорядкований виконавчому комітету міської ради,  міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про звернення громадян“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, актами Верховної Ради України, Президента України,  постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Статутом  територіальної  громади міста, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконавчих органів та виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради, рішеннями міської ради та її  виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

З питань організації та ведення діловодства і архівної справи відділ керується Законом України „Про національний архівний фонд і архівні установи“, Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5,  наказами і рішеннями Державної  архівної служби України.

З питань звернень громадян відділ керується Постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №858 „Про затвердження класифікатора звернень громадян“ та від 14.04.1997р. №348 „Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації“.

3. Відділ з метою вирішення покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, установами, організаціями незалежно від форм власності. Діяльність відділу здійснюється з урахуванням планів роботи міської ради, її виконавчого комітету та відділу.

4. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує єдиний порядок документування і роботи з документами.

4.2. Приймає, попередньо розглядає, реєструє, передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію; реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію;

4.3. Забезпечує прийом електронної пошти, яка надійшла на електронну адресу міської ради.

4.4. Здійснює документообіг (рух документів, контроль своєчасного виконання) у відповідності до вимог нормативно-правових актів.

4.5. У межах своєї компетенції здійснює перевірку дотримання виконавчими органами міської ради нормативно-правових актів з питань діловодства та документообігу.

4.6. Забезпечує технічний контроль за термінами проходження і виконання документів, які підлягають контролю, розпоряджень міського голови з основної діяльності, рішень виконавчого комітету міської ради.

4.7. Надає методичну допомогу працівникам виконавчих органів міської ради з питань організації роботи з документами.

4.8. Щомісячно видає нагадування-попередження про терміни виконання контрольних документів.

4.9. Проводить у структурних підрозділах міської ради, при необхідності, перевірки системи організації контролю за виконанням завдань, встановлених контрольними документами.

4.10. Одержує необхідні матеріали, що стосуються виконання завдань, встановлених у контрольних документах, а при потребі, пояснення з питань опрацювання контрольних документів.

4.11. Забезпечує організацію прийому громадян, надає їм методичну, консультаційну допомогу.

4.12. Приймає звернення громадян з пакетом документів, здійснює попередній розгляд заяв (клопотань), пропозицій (зауважень), скарг громадян, їх реєстрацію, передає на резолюцію.

4.13. Забезпечує організаційно-технічне обслуговування особистого прийому, виїзних прийомів, прямих телефонних зв’язків громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету міської ради відповідно до затверджених графіків прийому; веде облік громадян, які звернулися під час особистих прийомів.

4.14. Контролює терміни розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян.

4.15. Забезпечує формування електронної бази даних за зверненнями громадян.

4.16. Здійснює моніторинг і своєчасне надання необхідної звітності з питань прийому громадян, розгляду їх звернень.

4.17. Здійснює організаційне та матеріальне забезпечення засідань виконавчого комітету міської ради.

4.18. Складає за поданими пропозиціями керівників виконавчих органів міської ради перелік питань та передає керуючому справами виконавчого комітету міської ради для формування проекту порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради;

4.19. Забезпечує контроль за якісною і своєчасною підготовкою матеріалів до засідань виконавчого комітету міської ради, перевіряє проекти рішень  на відповідність  вимогам Регламенту виконавчих органів та виконавчого комітету міської ради.

4.20. Формує проекти рішень виконавчого комітету міської ради міському голові та членам виконавчого комітету міської ради відповідно до порядку денного засідання.

4.21. Повідомляє членів виконавчого комітету міської ради про дату і час проведення засідання виконавчого комітету міської ради.

4.22. Оформляє протоколи засідань виконавчого комітету міської ради.

4.23. Веде реєстр рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з основної діяльності.

4.24. Забезпечує розсилку рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови з основних питань згідно списку розсилки та наданих виконавцем примірників.

4.25. Забезпечує ведення звітності перед обласною державною адміністрацією з питань виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради.

4.26. Проводить реєстрацію розпоряджень міського голови з основної діяльності та рішень виконавчого комітету міської ради.

4.27. Оформляє протокол доручень міського голови, які були дані під час засідань виконавчого комітету міської ради, та забезпечує технічний контроль за дотриманням термінів їх виконання.

4.28. Формує електронний архів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з основних питань.

4.29. Готує пропозиції до плану роботи виконавчого комітету міської ради.

4.30. Бере участь у засіданнях, нарадах, що проводяться міським головою,  керуючим справами виконавчого комітету  міської ради.

4.31. Здійснює реєстрацію членів виконавчого комітету міської ради на засіданнях.

4.32. Готує проекти розпорядчих документів, листів, розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

4.33. Забезпечує збереження документів міської ради, які віднесені до документів Національного архівного фонду України відповідно до чинного законодавства.

4.34. Завіряє печаткою відділу копії рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та інші документи у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з діловодства.

4.35. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості обробки та використання документів, що приймаються, для передачі їх на зберігання в архів.

4.36. Забезпечує тимчасове зберігання документів, правильне використання їх у службових цілях.

4.37. Адміністрування програмно-апаратного комплексу „Електронне місто“.

5. В межах своїх повноважень відділ має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Повертати структурним підрозділам  міської ради  проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови  та інші документи, подані з порушенням  вимог Регламенту роботи міської ради, Регламенту роботи виконавчих органів та виконавчого комітету міської ради  та нормативно-правових актів з діловодства.

5.3. Залучати до підготовки засідань виконавчого комітету міської ради, нарад працівників виконавчих  органів  міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками).

5.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до   компетенції відділу.

5.5. Вносити  міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

6. У складі відділу функціонує сектор організації прийому громадян (далі – сектор). Безпосереднє керівництво сектором здійснює завідувач сектору, який призначається на посаду міським головою   на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства. Завідувач сектору підпорядкований міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради, начальнику відділу.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою   на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник  звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

8. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний  міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

9. Начальник відділу:

9.1. Здійснює   загальне керівництво   діяльністю   відділу.

9.2. Визначає завдання, складає посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, контролює їх роботу, забезпечує у відділі дотримання вимог нормативно-правових актів з діловодства, трудової та виконавської дисципліни; сприяє підвищенню професійної кваліфікації працівників відділу, ефективності їх роботи, просуванню по службі відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.

9.3. Готує та організовує підготовку проектів рішень, розпоряджень, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.

9.4. Планує роботу відділу; звітує про роботу відділу перед міською радою.

9.5. Розробляє проект  кошторису витрат, необхідних для забезпечення діяльності           відділу.

9.6. Візує проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з основної діяльності.

9.7. Відповідає за зберігання і використання печатки відділу.

9.8. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу.

10. Відділ не є юридичною особою та утримується за рахунок коштів міського бюджету.

11. Структуру і чисельність працівників відділу затверджує міська рада.

Секретар міської ради                                                           О.А.Пономаренко

 

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Фінансова звітність

 

 

Чат-бот Гаряча лінія