Управління містобудування, архітектури та земельних відносин

Начальник управління
Демяненко Наталія Борисівна

ЄДРПОУ

36083296

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель,  вул. Шевченка, 16,

Керівник:
каб.27
(04141) 3-53-60
Відділ земельних відносин:
вул. Житомирська, 31
(04141) 3-54-30
misto.zem@ukr.net
Відділ містобудування та архітектури:
каб.27
(04141) 3-53-69

 

E-mail:
up.arxitektura@meta.ua

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

Прийомний день: вівторок з 8:00 до 12:00 (кабінет 27)

Начальник управління

Демяненко Наталія Борисівна

Телефон:
(04141) 3-53-60
Головний бухгалтер Голуб Оксана Дмитрівна

 

Відділ земельних відносин 

Начальник

Охрименко Ярослав Васильович

Телефон:

(04141) 3-54-30

Головний спеціаліст Кузьмич Алла Володимирівна
Головний спеціаліст Пилипчук Леся Андріївна
Головний спеціаліст Шинкарук Інна Василівна

 

Відділ містобудування та архітектури

Начальник

Альяних Зінаїда Станіславівна

Телефон:

(04141) 3-53-69

Головний спеціаліст Олійник Марина Григорівна

Відділ земельних відносин

Відділ містобудування та архітектури

Бюджетні запити

Паспорти бюджетних програм

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік (1610160) (07.03.2024) 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (27.12.2023)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 1617350 (13.10.2023)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік КПКВК 1610160 (16.06.2023)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету (16.05.2023)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік (27.03.2023)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік (23.02.2023)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік(30.01.2023)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік (09.08.2022)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік (26.02.2022)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік (01.02.2022)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік (05.10.2022)

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік (13.12.2022)

Паспорти бюджетних програм на 2023 рік (15.11.2023)

 

Положення

Додаток 20

до рішення міської ради

від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування, архітектури та земельних відносин

Звягельської міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради (далі – Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, яке підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та діє в межах Звягельської міської територіальної громади (далі – міська ТГ), забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

1.2.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України Житомирської області, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Управління фінансується за рахунок коштів міської територіальної громади. Майно Управління належить йому на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства у встановленому порядку.

1.3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативно – правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, інших органів виконавчої влади, Генеральним планом міста Звягель, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Звягельської міської ради та цим Положенням.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

  1. Основними завданнями управління є:

2.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міської ТГ.

2.2.Аналіз стану містобудування на території міської ТГ, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівної документації.

2.3.Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території міської ТГ.

2.4.Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

2.5.Регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади, раціонального використання та охорони земель в межах міської ТГ.

2.6.Організація та ведення містобудівного кадастру та земельно-кадастрової інформації.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 

3.Управління відповідно до покладених завдань здійснює наступні повноваження:

3.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, зі всіма постійними комісіями міської ради. Профільною є постійна комісія міської ради з питань  містобудування, архітектури та земельних відносин.

3.2. Координує у межах своєї компетенції діяльність Звягельського міського земельно-кадастрового бюро.

3.3. Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин, державних стандартів, державних норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснює контроль за їх реалізацією.

3.4. Здійснює оприлюднення актуальної інформації з питань містобудівної діяльності та земельних відносин.

3.5. Здійснює своєчасний розгляд в установленому законодавством порядку запитів та звернень фізичних, юридичних осіб та інших суб’єктів публічного права з питань, що належать до компетенції управління.

3.6. Готує (за запитом) звіти для надання в органи виконавчої влади вищого рівня.

3.7. Сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників Управління для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань законодавства у сфері містобудування та землекористування.

3.8. Здійснює фінансово-господарську діяльність.

 

  1. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

 

  • Відділ містобудування та архітектури.

Основні функції:

4.1.1.розглядає звернення суб’єктів містобудування з питань будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і споруд, готує проекти рішень з цих питань на розгляд міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради;

4.1.2.бере участь в розробці містобудівної документації міської ТГ;

4.1.3.готує та видає містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва, будівельні паспорти забудови земельних ділянок, паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

4.1.4.визначає відповідність намірів щодо місця розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності будівельним нормам;

4.1.5.організовує і проводить містобудівні конкурси, ради з питань містобудування;

4.1.6.розглядає інвестиційні містобудівні програми, здійснює перевірку  містобудівної проектної документації для погодження, готує висновки з цих питань в межах своєї компетенції;

4.1.7.залучає замовників будівництва на договірних засадах до пайової участі у розвитку інфраструктури міської ТГ;

4.1.8.розробляє і вносить на розгляд міської ради Програму розроблення містобудівної документації;

4.1.9.координує діяльність суб’єктів містобудування з питань забудови і реконструкції на території міської ТГ;

4.1.10. здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

  • Служба містобудівного кадастру.

Основні функції:

4.2.1.здійснює розгляд   заяв    власників,    користувачів    та розпорядників  земельних  ділянок,  будівель  і споруд,  ділянок і вузлів інженерних та транспортних  комунікацій  щодо  передбачених змін  або  реконструкції  на  відповідність  діючим  містобудівним регламентам, підготовку висновків;

4.2.2.здійснює операції інформаційного обміну з структурними підрозділами відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також іншими установами, що ведуть свої реєстри і бази даних (за наявністю сформованих баз даних);

4.2.3.здійснює внесення відомостей про містобудівну документацію до системи містобудівного кадастру;

4.2.4.здійснює операції з отримання, обробки та внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;

4.2.5.здійснює операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру (за наявності сформованої бази даних);

4.2.6.готує та видає топографо-геодезичні матеріали для здійснення топографо-геодезичної діяльності за запитом організацій та осіб, що мають право їх здійснювати відповідно до діючого законодавства та інші інформаційно-аналітичні матеріали містобудівного кадастру;

4.2.7.готує інформацію щодо внесення змін до словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

4.2.8.координує виконання на території міської ТГ проектно-вишукувальних робіт, систематизує, поповнює, оновлює топографо-геодезичні матеріали;

4.2.9.здійснює розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території;

4.2.10. ведення та обслуговування геопорталу даних містобудівного кадастру для реєстрації, обліку та надання інформаційних ресурсів користувачам.

4.2.11. бере участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру;

4.2.12. виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

  • Відділ земельних відносин.

Основні функції:

4.3.1 організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міської ТГ;

4.3.2 бере участь, разом з управлінням Держгеокадастру, у здійсненні контролю за використанням та охороною земель державної та комунальної власності землекористувачами, сприяє в дотриманні земельного законодавства.

4.3.3 виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;

4.3.4 розробляє і вносить на розгляд міської ради Програму розвитку земельних відносин;

4.3.5 готує матеріали для вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок у порядку, встановленому законом;

4.3.6 виконує повноваження у сфері регулювання земельних відносин, функції замовника проектно-розвідувальних, вишукувальних та інших робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель;

4.3.7 організовує проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель;

4.3.8 подає міській раді та виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо встановлення ставки земельного податку на території міської ТГ;

4.3.9 при необхідності, сприяє у проведенні експертизи нормативної та експертної грошової оцінки земель в установленому порядку;

4.3.10 здійснює контроль та бере участь у підготовці матеріалів щодо продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

4.3.11 готує договори оренди землі та додаткові угоди до них щодо земельних ділянок комунальної власності, наданих рішеннями міської ради в оренду. Веде згідно затвердженої законодавством форми Переліки орендарів, з якими укладено договори оренди земельних ділянок комунальної власності в порядку встановленому законодавством;

4.3.12 створює та веде базу даних землевласників земельних ділянок;

4.3.13 сприяє у забезпеченні виконання землевпорядних робіт та  інших  досліджень для ведення земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та робіт з охорони земель;

4.3.14 бере участь у встановленні на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування;

4.3.15. подає міській раді та виконавчому комітету міської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи;

4.3.16. сприяє проведенню земельних аукціонів;

4.3.17. розробляє та подає в установленому порядку проекти нормативно-
правових актів, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови, а також подає свої пропозиції з питань:

– розпорядження землями в межах міської ТГ;

– передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

– надання земельних ділянок в користування, вилучення земельних ділянок;

– викупу земельних ділянок для суспільних потреб міської ТГ;

– звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

– проведення земельних аукціонів;

– продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

– встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території міської ТГ;

-встановлення та змін меж міської ТГ в порядку встановленому законодавством України.

4.3.18 виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства;

4.3.19 здійснює контроль за надходженням коштів від плати за землю (земельний податок, плата за оренду землі).

4.4. Чисельність і структуру працівників Управління затверджує міська рада. Кошторис та штатний розпис Управління затверджує міський голова.

4.5. Структурні підрозділи Управління діють відповідно до цього Положення. Посадові особи Управління діють в межах посадових інструкцій.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

5.1. Управління очолює начальник управління – головний архітектор міста управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, який є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

5.2. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

5.3. Начальник управління – головний архітектор міста підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету, міському голові  та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5.4. Начальник управління – головний архітектор міста:

5.4.1. Керує діяльністю Управління.

5.4.2. Начальник Управління – головний архітектор міста несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.

5.4.3. Розподіляє обов’язки між заступником, начальниками відділів та служб. Заступник начальника управління виконує обов’язки начальника управління на період його відсутності.

5.4.4. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади працівників Звягельського міського земельно-кадастрового бюро.

5.4.5. Приймає і передає на розгляд міській раді щорічно звіт про результати діяльності Звягельського міського земельно-кадастрового бюро.

5.4.6. Погоджує технічну, проектну документацію із землеустрою, містобудівне та архітектурне проектне рішення об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

5.4.7. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

5.4.8. Представляє без доручення Управління у відносинах з фізичними і юридичними особами.

5.4.9. Подає на затвердження міському голові штатний розпис, кошторис витрат на утримання Управління, присвоєння рангів посадових осіб Управління.

5.4.10. Укладає в межах повноважень Управління договори, контракти, інші угоди, видає довіреності.

5.4.11. Веде особистий прийом громадян.

5.4.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Посадові особи Управління призначаються та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням кадрового резерву та результатів конкурсного відбору.

5.6. Це положення затверджується міською радою.

5.7. Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради у встановленому нею порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради                                                                 Оксана ГВОЗДЕНКО

 

 

Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам із земель комунальної власності Новоград-Волинської міської територіальної громади

Реєстр наказів про присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна

Реєстр містобудівних умов та обмежень

Законодавчі акти та нормативно-технічні документи

Чат-бот Гаряча лінія