Організаційний відділ

Начальник
Марчук Ніна Василівна

Контакти

Адреса:

11700, м. Новоград-Волинський, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 24

Телефон:
(04141) 3-53-52

E-mail:
orgviddil-nv@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Інформація

про роботу організаційного відділу міської ради  

 

Організаційний відділ міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про статус депутатів місцевих рад“, „Про звернення громадян“, „Про запобігання корупції“, „Про захист персональних даних“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, про референдуми і вибори, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  Регламентом Новоград-Волинської міської ради, Регламентом  роботи   виконавчих  органів та  виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради та цим Положенням.

Основні завдання та функції відділу

 

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Готує проект плану роботи міської ради з урахуванням пропозицій депутатів та постійних комісій міської ради, керівників виконавчих органів міської ради та сприяє його виконанню.
 2. Складає щотижневий план роботи виконавчих органів міської ради.
 3. Готує і вносить на розгляд міської ради, виконавчого комітету пропозиції про організаційні заходи з метою підготовки і проведення на території міста виборів Президента України, виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, референдумів (всеукраїнських, місцевих).
 4. Сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень; координує роботу щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій.
 5. Готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції відділу; одержує від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій матеріали, необхідні для підготовки питань, що вносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету. Здійснює контроль за підготовкою проектів рішень міської ради.

6 . Узагальнює пропозиції  міського голови, секретаря міської ради, постійних комісій і депутатів міської ради, керівників виконавчих органів міської ради щодо внесення інших питань, крім планових,  на розгляд сесії міської ради. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій міської ради.

 1. Доводить до відома депутатів міської та обласної рад, запрошених осіб та населення міста інформацію про скликання сесій міської ради, час і місце проведення, перелік питань, що вносяться на їх розгляд.
 2. Готує проект порядку денного сесії, організовує своєчасну підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на розгляд міської ради, перевіряє їх на відповідність вимогам Регламенту міської ради.
 3. Організовує засідання погоджувальної ради, забезпечує оформлення протоколів цих засідань.
 4. Організовує попереднє обговорення проектів рішень ради депутатами міської ради на засіданнях погоджувальної ради та постійних комісій міської ради. Узагальнює зауваження та пропозиції постійних комісій  до проектів  рішень міської ради. Забезпечує своєчасне доведення висновків та рекомендацій  постійних комісій до виконавців.
 5. Забезпечує підготовку до проведення пленарних засідань міської ради. На пленарних засіданнях міської ради виконує функції секретаріату.
 6. Бере участь у засіданнях постійних комісій міської ради, інших засіданнях, нарадах, що проводяться міським головою, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету  міської ради.
 7. Надає практичну допомогу та консультації постійним комісіям міської ради в організації їхньої діяльності, забезпечує підготовку і проведення їх засідань. За дорученнями голів постійних комісій готує інформаційно-довідкові матеріали, необхідні для роботи комісій, забезпечує участь у засіданнях комісій керівників підприємств, установ, організацій міста, керівників та спеціалістів виконавчих органів міської ради.
 8. Здійснює реєстрацію депутатів та запрошених осіб на пленарне засідання міської ради. Створює умови для роботи лічильної комісії.
 9. Здійснює реєстрацію прийнятих радою рішень.
 10. Оформляє матеріали сесій та протоколи пленарних засідань міської ради.
 11. Забезпечує облік зауважень та пропозицій, висловлених депутатами міської ради під час проведення сесій міської ради, доручень виборців, висловлених під час проведення звітів депутатів на зборах громадян, об’єднань громадян чи партійних осередків, бере участь у складанні заходів для їх виконання та готує відповідні проекти рішень міської ради.
 12. Організовує контроль за виконанням рішень міської ради та окремих розпоряджень міського голови, забезпечує розсилку рішень міської ради виконавцям у паперовій чи електронній формах. Передає рішення міської ради в електронній формі для розміщення їх на офіційному сайті міської ради.
 13. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень згідно вимог Закону України „Про статус депутатів місцевих рад“. Надає методичну допомогу депутатам у підготовці депутатських запитів  та звернень до посадових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій та установ.
 14. Надає пропозиції щодо участі депутатів міської ради в обміні досвідом роботи органів місцевого самоврядування та навчання за відповідними програмами.
 15. Забезпечує ведення статистичного обліку складу ради, змін у складі депутатського корпусу, постійних комісій; готує довідки  та звіти з питань  роботи міської ради, постійних комісій.
 16. Забезпечує оформлення облікових карток депутатів міської ради, виготовлення, видачу та облік посвідчень депутатів міської ради та їх помічників-консультантів.
 17. Забезпечує облік депутатів міської ради у засіданнях постійних комісій, у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях погоджувальної ради, навчаннях депутатів міської ради.
 18. Забезпечує складання та оприлюднення графіків прийому виборців депутатами міської ради в громадській приймальні міської ради та у виборчих округах; аналізує та узагальнює результати цих прийомів. Надає організаційну допомогу депутатами міської ради у проведенні прийому виборців.
 19. Спільно з іншими виконавчими органами міської ради здійснює організаційне забезпечення проведення  загальноміських заходів, передачу телефонограм про їх проведення учасникам цих заходів.
 20. Спільно з іншими виконавчими органами міської ради міської ради організовує проведення щорічного звіту міського голови про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.
 21. Забезпечує придбання поштових листівок, відправку святкової кореспонденції з нагоди державних свят.
 22. Проводить відомчу передплату періодичних видань для виконавчого комітету міської ради.
 23. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
 24. Забезпечує збереження документів Новоград-Волинської міської ради, які віднесені до документів Національного архівного фонду України відповідно до чинного законодавства.
 25. Завіряє печаткою міської ради „Канцелярія“ копії рішень міської ради та інші документи у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з діловодства.

Начальник– Марчук Ніна Василівна

Головний спеціаліст – Шейко Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст – Яровая Ольга Миколаївна

Положення

Чат-бот Гаряча лінія