Юридичний відділ

Начальник
Антонюк Павло Георгійович

Контакти

Адреса:

11700, м. Новоград-Волинський, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 19

Телефон:
(04141) 3-53-65

E-mail:
yurviddil-nv@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Юридичний відділ міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, зокрема, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Статутом територіальної громади міста, Регламентом міської ради та Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Вивчає і проводить експертизу проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, перевіряючи їх на відповідність Конституції України та чинному законодавству шляхом візування начальником відділу, за наявності віз інших посадових осіб відділів, служб, управлінь та заступників міського голови за відповідними напрямками, відповідальних за дотримання чинного законодавства в ході підготовки проекту рішення, розпорядження та наявність відповідних документів. У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження чинному законодавству, вносить зауваження, а якщо ці зауваження не враховані – подає письмові зауваження, при необхідності – з пропозиціями щодо законного вирішення питань, які розглядаються.

Приймає участь у розробленні нормативно-правових актів, які виносяться на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до прийнятих нормативно-правових актів (у разі внесення змін до чинного законодавства), про їх скасування чи визнання такими, що втратили чинність, спільно з відділами, службами, управліннями міської ради.

Готує претензії, позовні заяви та необхідні документи для звернення до судів від імені міської ради, її виконавчого комітету з метою забезпечення судового захисту прав та інтересів міської територіальної громади.

Представляє за дорученням інтереси міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови в судах всіх ланок, інших державних органах та громадських організаціях.

Бере участь у розробленні пропозицій до проектів рішень міської ради та її виконавчих органів, в загальноміських заходах з правової тематики, взаємодіє з правоохоронними органами, управлінням юстиції, юридичними службами підприємств, установ і організацій.

Надає правову допомогу постійним комісіям та депутатам міської ради, членам виконавчого комітету.

Надає первинну правову допомогу, яка включає такі види правових послуг:

  • надання правової інформації;
  • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Розглядає за дорученням міського голови звернення громадян, юридичних осіб щодо порушення їх законних прав та інтересів.

Сприяє правильному та неухильному дотриманню посадовими особами виконавчих органів міської ради чинного законодавства під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

Надає консультації з правових питань посадовим особам виконавчих органів міської ради.

Бере участь у навчанні депутатів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради.

Звертається з питань роз’яснення чинного законодавства до Міністерства юстиції України, інших компетентних органів.

Бере участь у підготовці, укладенні господарських договорів з підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам.

Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору.

Здійснює висвітлення роботи відділу через засоби масової інформації.

Начальник – Антонюк Павло Георгійович

Головний спеціаліст – Грабовська Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст – Грибинюк Тетяна Михайлівна

Головний спеціаліст – Якубовська Юлія Богданівна

 

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Фінансова звітність

 

 

Чат-бот Гаряча лінія