Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності

Начальник
Савич Юрій Ульянович

Контакти

Адреса:

11700,  м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 11

Телефон:
(04141) 3-51-05

E-mail:
nvgi@ukr.net

Facebook сторінка відділу

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:00
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Начальник – Савич Юрій Ульянович

Головний спеціаліст – Потопальська Ірина Володимирівна

Головний спеціаліст – Кривошей Валентина Сергіївна

Біографічна довідка Керівника

 

 

Положення

Додаток 12

до рішення міської ради

           від  22.12.2022    № 700

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ підтримки громадських ініціатив  та енергоефективності

Звягельської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, зокрема „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про енергозбереження“, „Про енергетичну ефективність будівель“, „Про інвестиційну діяльність“, „Про інноваційну діяльність“, „Про органи самоорганізації населення“, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків“, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади,  рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Регламентом Звягельської міської ради та Регламентом  виконавчого комітету Звягельської міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

  1. Основні завдання та функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Організовує роботу щодо залучення міжнародної технічної допомоги та грантів для реалізації проектів, направлених на розвиток міської територіальної громади;

2.2. Забезпечує впровадження державної та місцевої політик з питань енергоефективності у територіальній громаді;

2.3. Планує та приймає участь у реалізації ініціатив сталого енергетичного розвитку та клімату з метою забезпечення комфортних умов проживання жителів територіальної громади;

2.4. Координує впровадження та здійснює контроль за функціонуванням системи енергетичного менеджменту на комунальних об’єктах територіальної громади.

2.5. Веде постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів і коштів міжнародної технічної допомоги та у співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, міським головою, готує заявки на отримання міжнародної технічної допомоги та грантів для реалізації проектів задля розвитку міської територіальної громади;

2.6. Координує розробку Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату міської територіальної громади, приймає участь у розробці інших стратегічних документів міської ради з питань енергоефективності, а також аналізує їх виконання;

2.7. Проводить моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів установами, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади, готує відповідні пропозиції щодо його оптимізації;

2.8. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями територіальної громади з метою популяризації ощадливого використання енергетичних ресурсів та впровадження заходів з енергоефективності;

2.9. Координує роботу щодо впровадження та реалізації бюджету участі (громадського бюджету) у територіальній громаді;

2.10. Забезпечує розробку інформаційних матеріалів та презентацій проектів, що стосується діяльності відділу, оприлюднення результатів їх реалізації у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради;

2.11. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови відповідно до основних завдань відділу;

2.12. Приймає участь у підготовці концепцій, програм та стратегій розвитку міської територіальної громади;

2.13. Забезпечує своєчасний розгляд звернень, листів та пропозицій фізичних та юридичних осіб, що стосуються діяльності відділу;

2.14. Вносить пропозиції заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків, міському голові, міській раді та виконавчому комітету міської ради щодо можливостей залучення коштів на реалізацію проектів, спрямованих на розвиток території громади;

2.15. Забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і вітчизняного досвіду задля розвитку територіальної громади;

2.16. Виконує інші завдання, покладені на відділ керівництвом міської ради.

 

  1. Права відділу

В межах своїх повноважень відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;

3.2. Одержувати, в установленому порядку, від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.3. Ініціювати скликання, у встановленому порядку, нарад з питань, що належать до його компетенції, створення робочих груп та комісій для вивчення окремих питань.

 

  1. Організація роботи відділу

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Начальник відділу підпорядкований, підконтрольний та підзвітний міській раді, її виконавчому комітету та міському голові.

Начальник відділу:

– здійснює керівництво діяльністю відділу;

– розподіляє обов’язки між працівниками відділу та контролює їх виконання;

– забезпечує дотримання працівниками відділу правил пожежної безпеки та правил охорони праці;

– організовує збереження цілісності майна відділу, ведення документообігу та дотримання конфіденційності інформації.

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та цілей, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих.

 

  1. Заключні положення

5.1. Відділ не є юридичною особою та утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

5.2. Структура і чисельність відділу затверджує міська рада.

5.3.  Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Оксана ГВОЗДЕНКО

 

 

 

 

 

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Фінансова звітність

 

 

Чат-бот Гаряча лінія