Відділ з питань цивільного захисту

в.о. начальника відділу
Кирилюк Руслан Миколайович

Контакти

Адреса:

11700, м. Звягель, Будинок рад, вул. Шевченка 16, к. 17

Телефон:

(04140) 3-53-70

E-mail:
zahistnv@ukr.net

Графік роботи:

Понеділок–Четвер з 8:00 до 17:15
П’ятниця з 8:00 до 16:00
Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

Відділ з питань цивільного захисту (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації в Житомирській області.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, зокрема, „Про місцеве самоврядування в Україні“,„Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Кодексом цивільного захисту України“, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами  начальника департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та  її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом    виконавчого комітету Звягельської міської  ради та Положенням.

Основними завданнями відділу з питань цивільного захисту є:

 • Розробка заходів і контроль виконання, опрацювання питань пов’язаних із  забезпеченням цивільного захисту населення на території Звягельської міської територіальної громади, сприяння виконанню завдань створеною міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи, реалізації вимог техно-генної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання комунальної  власності, що належать до сфери управління структурних  підрозділів міської  ради;
 • Розроблення і забезпечення розгляду депутатами міської ради на сесіях міської ради програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території громади від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання комунальної власності;
 • Підготовка організаційних заходів по забезпеченню керівництва створе-ними, на суб’єктах господарювання комунальної власності, аварійно-рятуваль-ними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення розгляду питань пов’язаних з їх діяльністю та участь у здійсненні контролю за готовністю до дій за призначенням;
 • Підготовка для розгляду і подальшого вирішення питань створення нових та модернізацію наявних локальних систем оповіщення та сприяння підтриманню у постійній готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту) на підприємствах, установах та організаціях комунальної власності;
 • Здійснення прогнозування, планування та методичного забезпечення:

– оповіщення та підготовки матеріалів для інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

– проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території Звягельської міської територіальної громади;

– організацію радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту захисту населення громади формуваннями ЦЗ;

– проведення інженерного захисту формуваннями території громади від наслідків надзвичайних ситуацій;

– евакуації, розміщення та життєзабезпечення населення евакуйованого з окремих районів громади, яке потенційно може постраждати або постраждало від вражаючого фактору надзвичайної ситуації;

– навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

– створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 • Організаційне забезпечення роботи оперативного штабу, підготовка проектів рішень і участь у їх обговоренні при прийнятті та при здійсненні керівництва проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території Звягельської міської територіальної громади;
 • Проведення визначення потреби та наявності, а також обрахунок вартісних показників для здійснення завчасного накопичення засобів індивідуа-льного захисту для формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметр-ричного і хімічного контролю та розвідки;
 • Підготовка:

– матеріалів для розгляду питань та прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває та безгосподарних захисних споруд;

– документації для організації та проведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

– питань для розгляду та організаційного забезпечення роботи створеної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби) та організаційне забезпечення їх функціонування;

– питань стосовно раніше прийнятих рішень з організації проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

– питань виключення захисних споруд цивільного захисту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реа-лізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

– заходів з організації та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій;

– питань і подання їх для подальшого розгляду та здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених „Кодексом Цивільного захисту“, та іншими законодавчими актами.

 • Участь  у:

– комісійному обстеженні і здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

– підготовці та забезпеченні реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності;

– впровадження заходів із реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них;

 • розроблення і методичне забезпечення реалізації заходів щодо підвищення готовності сил для захисту населення і територій громади від надзвичайних ситуацій;

Начальник – Кирилюк Руслан Миколайович

 

Положення

Додаток 14

до рішення міської ради

  від  22.12.2022    № 700

 

     ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань цивільного захисту

Звягельської міської ради

 

1.Відділ з питань цивільного захисту (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, який підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації в Житомирській області.

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, зокрема, „Про місцеве самоврядування в Україні“,„Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Кодексом цивільного захисту України“, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами  начальника департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та  її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом Звягельської міської територіальної громади, Регламентом Звягельської міської ради, Регламентом    виконавчого комітету Звягельської міської  ради та цим Положенням.
 2. Основними завданнями відділу з питань цивільного захисту є:

3.1. Розробка заходів і контроль виконання, опрацювання питань пов’язаних із  забезпеченням цивільного захисту населення на території Звягельської міської територіальної громади, сприяння виконанню завдань створеною міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи, реалізації вимог техно-генної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання комунальної  власності, що належать до сфери управління структурних  підрозділів міської  ради;

3.2. Розроблення і забезпечення розгляду депутатами міської ради на сесіях міської ради програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території громади від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання комунальної власності;

3.3. Підготовка організаційних заходів по забезпеченню керівництва створе-ними, на суб’єктах господарювання комунальної власності, аварійно-рятуваль-ними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення розгляду питань пов’язаних з їх діяльністю та участь у здійсненні контролю за готовністю до дій за призначенням;

3.4. Підготовка для розгляду і подальшого вирішення питань створення нових та модернізацію наявних локальних систем оповіщення та сприяння підтриманню у постійній готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту) на підприємствах, установах та організаціях комунальної власності;

3.5. Здійснення прогнозування, планування та методичного забезпечення:

– оповіщення та підготовки матеріалів для інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

– проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території Звягельської міської територіальної громади;

– організацію радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту захисту населення громади формуваннями ЦЗ;

– проведення інженерного захисту формуваннями території громади від наслідків надзвичайних ситуацій;

– евакуації, розміщення та життєзабезпечення населення евакуйованого з окремих районів громади, яке потенційно може постраждати або постраждало від вражаючого фактору надзвичайної ситуації;

– навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

– створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.6. Організаційне забезпечення роботи оперативного штабу, підготовка проектів рішень і участь у їх обговоренні при прийнятті та при здійсненні керівництва проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території Звягельської міської територіальної громади;

3.7. Проведення визначення потреби та наявності, а також обрахунок вартісних показників для здійснення завчасного накопичення засобів індивідуа-льного захисту для формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметр-ричного і хімічного контролю та розвідки;

3.8. Підготовка:

– матеріалів для розгляду питань та прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває та безгосподарних захисних споруд;

– документації для організації та проведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

– питань для розгляду та організаційного забезпечення роботи створеної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби) та організаційне забезпечення їх функціонування;

– питань стосовно раніше прийнятих рішень з організації проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

– питань виключення захисних споруд цивільного захисту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реа-лізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

– заходів з організації та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій;

– питань і подання їх для подальшого розгляду та здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених „Кодексом Цивільного захисту“, та іншими законодавчими актами.

3.9. Участь  у:

– комісійному обстеженні і здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

– підготовці та забезпеченні реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності;

– впровадження заходів із реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них;

 • розроблення і методичне забезпечення реалізації заходів щодо підвищення готовності сил для захисту населення і територій громади від надзвичайних ситуацій;
 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує розроблення і контроль здійснення заходів щодо:

– удосконалення організації цивільного захисту;

– захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобіганню їх виникнення і реагування на них.

4.2. Надає пропозиції щодо:

– включення до проекту бюджету міської територіальної громади витрат на розвиток та функціонування системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

– забезпечення цільового використання виділених бюджетних коштів;

4.3. Визначає у межах своєї компетенції рівні надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування органів місцевого самоврядування щодо загрози її виникнення та хід ліквідації;

4.4.Бере участь у:

– розробленні заходів та підготовці цільових програм з поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища у складі програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

– підготовці узагальненої інформації для прийняття і подальшого виконання рішення про створення комунальної аварійно-рятувальної служби для обслуговування відповідної території громади та об’єктів комунальної власності;

4.5.Здійснює:

– у складі комісій перевірки стану виконання вимог цивільного захисту і техногенно-екологічної безпеки та заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

– підготовку текстових матеріалів для оповіщення населення за розпорядженням начальника цивільного захисту громади про загрозу і виникнення надзви-чайної ситуації;

–  розробку спільно з зацікавленими організаціями прогнози імовірності виникнення потенційно можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру або стихійного лиха на об’єктах господарювання;

– подання пропозицій по питанням накопичення, збереження та цільового використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку, встановленому законодавством;

– надання пропозицій міській раді щодо створення спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань, організації підготовки і контролю їх цільового застосування під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

– погодження заходів щодо забезпечення сталої роботи підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо запобігання виникнення і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

– впровадження заходів із організаційної підготовки органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

– взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту.

4.6. Забезпечує спільно з структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями громадян і громадськими організаціями через засоби масової інформації та інформаційні куточки запровадження заходів із пропаганди безпечної життєдіяльності непрацюючого населення в урбанізованому оточуючому міському середовищі;

4.7. Надає методичну допомогу в питаннях організації розробки та ведення документації з питань цивільного захисту.

4.8. Здійснює координацію та контролює спрямованість проведення навчань, тренувань із питань цивільного захисту населення у громаді, на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності.

 1. Відділ має право:

– одержувати від підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію необхідну для виконання визначених завдань;

– заслуховувати керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту, надсилати їм обов’язкові для виконання рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

– відповідно до закону проводити перевірки стану цивільного захисту і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління сил і засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

– залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникнення та, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сили і засоби підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

– відповідно до закону приймати участь у проведенні комплексних перевірок стану техногенно-екологічної безпеки територій, підприємств, установ та організацій усіх форм, що розташовані на території громади;

– залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств для розгляду питань що належать до компетенції відділу;

– одержувати від органів державної статистики даних для забезпечення виконання поставлених завдань.

 1. Відділ, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Начальник відділу звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства. Начальник відділу є заступником начальника штабу цивільного захисту громади і несе відповідальність за його стан у межах громади.

На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі, в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у інших сферах відповідно до вимог нормативно-правових актів.

 

 1. Начальник відділу:

– здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, що покладені на відділ;

– організовує діяльність відділу, пов’язану з розробленням і здійсненням заходів цивільного захисту щодо запобігання реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

– забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших службових документів з питань, які відносяться до компетенції відділу;

– бере участь, у порядку встановленому законодавством, у перевірці стану створення, збереження, витрачання фінансових резервів та матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, дотримання ними вимог цивільного захисту і техногенної безпеки, одержує від їх керівників потрібні пояснення, матеріали та інформацію;

– вносить пропозиції відповідним органам щодо обмеження, а у разі потреби, припинення роботи підприємств, господарської діяльності окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

– бере участь у розгляді міською радою, її виконавчим комітетом питань цивільного захисту і техногенної безпеки, дій сил, що створені для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій;

– розглядає вхідну кореспонденцію, заяви, пропозиції і скарги, направлені для проведення перевірки;

– скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. Кошторис та штатний розпис відділу затверджує міська рада.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Оксана ГВОЗДЕНКО

Посадові інструкції

 

 

Річні звіти

 

 

Чат-бот Гаряча лінія